Местоимения в Английски език. Обобщаваща таблица

Учебен център “Скоростно Учене”

Местоимения в Английски език – Обобщаваща таблица + Превод

 

PRONOUNS IN ENGLISH – МЕСТОИМЕНИЯ В АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Subject pronounsЛични местоимения

(именителен падеж)

Object pronounsЛични местоимения (винителен и дателен падеж)
I

you

he

she

it

we

you

they

аз

ти

той

тя

то

ние

вие

те

me Мене, ме,

на мене, ми

youтебе, те,

на тебе, ти

himнего, го,

на него, му

herнея, я,

на нея, ѝ

itнего, го

на него, му

usнас, ни

на нас, ни

youвас, ви

на вас, ви

themтях, ги

на тях, им

Possessive adjectivesПритежателни прилагателни (задължени сме след тях да поставим съществително име!)Possessive pronounsПритежателни местоимения

(след тях не се поставя съществително име!)

my

your

his

her

its

our

your

their

моят

твоят

неговият

нейният

неговото

нашето

вашето

тяхното

This is my pen.

This pen I my.

mine

yours

his

hers

ours

yours

theirs

мой

твой

негов

неин

негов

наш

ваш

техен

This pen is mine.

This is mine pen.

Reflexive pronounsВъзвратни местоименияRelative pronounsОтносителни местоимения
myself

yourself

himself

herself

itself

ourselves

yourselves

themselves

себе си,

се,

на себе си,

си

that

which

who

whom

whose

where

when

това

който(за животни и предмети)

който(за хора)

когото

чийто

където

когато

ПРОВЕРЕТЕ ДАЛИ СТЕ ГИ УСВОИЛИ С ТОЗИ КРАТЪК ТЕСТ

Направете бърз тест върху граматиката:

Бройни и редни числаезиков център, английски език, тест, за ученици, варна, онлайн, езикови курсове, уроци по английски, мога, не мога, английска граматика, научи английски, бързо

Към граматиката за ниво Beginner Начинаещи

Към граматиката за ниво Elementary Малко напреднали

Към граматиката за ниво Pre-intermediate Pre-intermediate

Към граматиката за ниво Intermediate Intermediate

Към граматиката за ниво Upper-intermediate Upper-intermediate

german-to-englishОнлайн обучение – Английски и Немски език ->photo11Всички глаголни времена в Английски език ->memory champПолезни съвети при учене ->

Направете заявка за онлайн обучение по Английски език. Обученията са изцяло индивидуални чрез видео връзка с преподавател. Промоционална Цена – 16лв./уч.ч.

Лични данни

 
 
 
 
 

Потвърждение

Езиков център варна

курсове по английски език
курсове по немски език
английски език
он-лайн курсове
дистанционно обучение

езиков център. английски език. немски език. курсове по английски език. курсове по немски език. дистанционно обучение. он-лайн курсове. он-лайн курсове по английски. он-лайн курсове по немски. курсове по английски. курсове по немски.