Тест за определяне на ниво по Английски език


Quiz Maker – powered by Riddle

 

Учебен център

“Скоростно Учене”

Учебен център :гр. Варна, бул. “Мария Луиза” 11

Телефон за контакт: +359 895 752 725; +359 988 709 705; +359 988 720 070

 

Езиков център варна

курсове по английски език
курсове по немски език
английски език
он-лайн курсове
дистанционно обучение

езиков център. английски език. немски език. курсове по английски език. курсове по немски език. дистанционно обучение. он-лайн курсове. он-лайн курсове по английски. он-лайн курсове по немски. курсове по английски. курсове по немски.