Facebook
Menu

Индивидуални курсове за ученици

учебен център скоростно учене варнаИмате ли проблем със запомнянето на учебния материал?

Има ли предмети, по които сте силни и такива, с които по-трудно се справяте?

Предстои ли Ви кандидатстване?

Предполагаме отговорът на поне два от въпросите със сигурност е “Да”.

А знаете ли, че може лесно и дълготрайно да запомняте материала, който Ви се преподава в училище?

С помощта на системата  Учебен Център “Скоростно Учене” за скоростно учене, само с по 3 учебни часа на ден в продължение на седмица, ще можете да усвоите:

1. Изучаване на всички елементи на системата:

–          Мнемотехники – асоциативно-образни и алтернативни

–          Динамично четене

–          Мисловни карти

–          Сугестопедични прийоми и принципи за по-лесно самообучение

2. Приложение на системата върху конкретни учебни предмети

Описание на техниките:

Първият вид мнемотехники са създаване на т.нар. асоциативно-образни връзки.

Способностите на всеки човешки мозък са почти едни и същи. Дали ще имате високо или ниско IQ зависи главно от това, колко сте развили потенциала си, практикувайки в дадена област.

Удават Ви се точните науки или литература и философия? Мислите си, че няма как да сте силни в математиката и литературата едновременно?

Грешите! Значение има само Вашата нагласа и интерес в дадената област. Обикновено децата твърдят, че са добри по този предмет, по който преподавателите през повечето време ги насърчават и спестяват обвинения за грешките.

Всяко дете е способно да усвои и най-сложния материал, ако му бъде обяснено, по  начина, по който то ще го възприеме най-лесно.

Защо е трудно да разбирате и помните в училище? Защото се преподава по начин, по който мозъкът трудно разбира. Използва се грешен инструментариум.

Ние възприемаме света като използваме сензорните си рецептори. Всичко, което може да докоснем, помиришем, чуем, видим, вкусим – ще запомним без проблем и то дълготрайно.

Когато, обаче, сте лишени от тази възможност и трябва да помните абстрактни понятия (като термини, исторически събития, сложен текст, имена на градове и държави) се затруднявате. Свикнали сте чрез множество повторения и усилия да наизустявате информацията. Това е един, в повечето случаи, изнервящ и бавен  процес. Допълнително се прибавя и нагласата: „За какво ми е да знам цялата тази информация? Няма къде да я ползвам и едва ли ще ми трябва някога”.

Първоизточникът на затрудненията на децата в училище е, че не им се обеснява образно. Сложните думички в текста не им говорят нищо. Те са абстрактни понятия.

Има как да се преодолее този проблем. Чрез създаване на т.нар. асоциативно-образни връзки, Вие ще можете да обвържете звукоподобните термини с вече познати Ви предмети в определена система.

Пример:

Поставили сме си за цел да запомним термина литота, който означава: Стилистична фигура, троп, която поучебен център скоростно учене варна своето въздействие е противоположна на хиперболата. Чрез литотата обектът привидно се омаловажава, отрича или принизява, за да се постигне обратният ефект на утвърждаването. Изказът при литотата е сдържан, скромен. Похватът често се използва в хумористичните и сатирични творби.

За да го запомните, го асоциирайте звукоподобно с предметите: листо и торта.

След което следва обвързване във филм-действие. Филмът продължава към разгръщане значението на термина (представяте си реалната ситуация, изобразяваща литота).

Процесът е лесен и забавен.

Чували ли сте вица: „Като знам какъв инженер съм, ме е страх да отида на лекар”.

Това може и да е виц, но много правдоподобно очертава действителната ситуация след завършване. Децата трупат голям обем от информация, който забравят веднага щом приключат с материала.

За да се избегне този момент се използват мнемотехниките за асоциативно-образни връзки. Те максимално опростяват процеса и задържат информацията дълготрайно.

Алтернативните мнемотехники са – акроними, цветове, мелодия, рима, миризми, матрично-групирани елементи, обозначаващи централните места в текста.

учебен център скоростно учене варнаВторото, което ще изучите с Учебен Център “Скоростно Учене” е динамично четене.

Знаете ли, че повечето хора успяват да четат със средна скорост 200 думи/мин.? И с разбиране около 50-60%.
На курсът се цели минимум двойно увеличение на скоростта и запазване или подобряване процента на разбиране спрямо стандартното четене.
Идеята на динамичното и целесъобразно четене е да можете да „обхващате” с очи по-голям обем от информационни единици.
Стандартно всеки един чете текста „дума по дума”. Връща се назад, ако нещо не разбира и субвокализира (повтаря) думите на ум. Това са и причините да не може да се мине средната скорост от 200 думи/мин. Скоростта на говорене е почти равна на скоростта на четене, защото се „изговаря” всичко прочетено на ум. За да се „хванете” как субвокализирате обърнете внимание на езика си докато четете – дали той се притиска в небцето Ви? Или може би усещате слаби движения/леки вибрации?
При динамичното четене успявате „да видите” по няколко думи на веднъж от изреченията, субвокализацията е намалена, а разбирането увеличено.
За да се постигне този ефект са необходими упражнения, трениращи осмислянето и разбирането на информацията, поета чрез зрителния анализатор (т.е виждайки текста като „картина” – каквато всъщност е); и частично чрез слуховия анализатор – (т.е неизбежното повтаряне на някоя от думите „на ум”).
Използва се и показалка, улесняваща движението на очите, те успяват да се плъзгат по-плавно през текста, поемайки по-голям обем от информация.учебен център скоростно учене варна

Мисловните карти представляват асоциативен инструмент за йерархично представяне на информацията, чрез използване на взаимовръзка между думи, фигури, цветове, пространственост и т.н. Което е и основата на техниките за подобряване на паметта. Съзнанието не се товари, защото работата по мисловната карта е възприемана като игра – рисувате и подреждате по нов и забавен начин.

 

Ще се научите и как да използвате основните принципи на Сугестопедията, която е педагогическа наука, ползваща периферните перцепции (възприятия). Тоест – всичко, което не попада в съзнателния фокус, а се възприема чрез периферното зрение, тактилните усещания (допир), звук, миризми, цветове и т.н. Тази информация бива възприета от мозъка и складирана в подсъзнанието. Сугестопедията структурира обучителния процес като игра, която активира подсъзнателната информация.

Системата подобрява значително разбирането, запомнянето и възпроизвеждането на учебния материал. Застъпени са предметите от 5 до 12 клас:

1. Физика

2. Химия

3. Биология

4. География

5. История

6. Психология

За кандидастване след 7 клас

1. Как да запомните художествен текст с едно прочитане.

Видове обучения:

  1. Индивидуално в удобно за вас време
  1. В групи до 4ма участника

За да се запишете, обадете се сега на телефон:

0895 752 725

Учебен Център

“Скоростно Учене”

e-mail: info@acc-learn.com

гр. Варна, Бул. Мария Луиза №11

Facebook

Форма за предварително записване

 

Информация относно обученията

 
 
 
 
 
 
 

Потвърждение

 

 

 

Езиков център варна

курсове по английски език
курсове по немски език
английски език
он-лайн курсове
дистанционно обучение

езиков център. английски език. немски език. курсове по английски език. курсове по немски език. дистанционно обучение. он-лайн курсове. он-лайн курсове по английски. он-лайн курсове по немски. курсове по английски. курсове по немски. езиков. езиков център варна