Английска граматика. Въпроси със и без спомагателен глагол

Английска граматика. Въпроси със и без спомагателен глагол

Questions with and without Auxiliary Verbs

Индивидуални Онлайн уроци по Английски език с жива връзка с преподавател.

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за ВЪЗРАСТНИ

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за УЧЕНИЦИ

Курсове по английски варна, курсове по английски език варна, английски език варна, езиков център варна, езикови центрове варна, езикови курсове, курсове по немски варна* Учебен център “Скоростно Учене” – Английски език – Въпроси със и без спомагателен глагол

Подобрете познанията си по Английки език, запознавайки се с Въпроси с и без спомагателен глагол

 

 

Въпросите със спомагателен глагол се образуват по 2 начина:

I. Като се разменят местата на глагола, който в случая играе ролята и на спомагателен глагол, това са:

(1. be, спрегнато в съответното време: am, is, are, was, were;

2.  have, has, had;

3. Модалните will, would, can, could и други) и подлога:

 • I am a vet. → Am I a vet?

/сегашно просто време (без основен глагол)

 • You are dancing. → Are you dancing?

/сегашно продължително време

 • He will come with us. → Will he come with us?

/бъдеще просто време

 • He is going to visit me. → Is he going to visit me?

/be going to

 • I can run. → Can I run?

/модален глагол

 • You have been to London. → Have you been to London?

/сегашно перфектно време

 • She was reading. → Was she reading?

/минало продължително време

 • She has been cleaning the garden for 2 hours. → Has she been cleaning the garden for 2 hours?

/сегашно перфектно продължително време

 • He had finished when she came. → Had he finished when she came?

/минало перфектно време

Примери могат да бъдат дадени и във всички други врема! Разгледайте таблицата с ВСИЧКИ ГЛАГОЛНИ ВРЕМЕНА

* Ако е небходимо да се зададе въпрос с допълнителна въпросителна дума, то тя се поставя в началото на изречението:

 • Why am I a vet?
 • Why are you dancing?
 • How Will he come with us?
 • When is he going to visit me?
 • What time can I run?
 • What was she reading?


II. Когато нямаме какво да „разменим“ с подлога, се добавя допълнителен СПОМАГАТЕЛЕН глагол (auxiliary). Това се налага в изречения САМО от сегашно и минало просто време, съдържащи основен глагол!

(В сегашно време се добавят do за 1во и 2ро л. ед.ч. и 1во, 2ро и 3то л. мн.ч. I, we, you, they

 does за 3то л. ед.ч. he, she, it.)

(В минало просто време се добавя Did за всички лица и числа. Did представлява миналото време  на do и does)

 • You like dancing. → Do you like dancing?

/сегашно просто време 2ро л. ед.ч.

 • She watches TV. → Does she watch TV?

/сегашно просто време 3то л. ед.ч.

 • We wrote a message. → Did we write a message?

/минало просто време 1во л. ед.ч.

 • It jumped. → Did it jump?

/минало просто време 3то л. ед.ч.

* Ако е небходимо да се зададе въпрос с допълнителна въпросителна дума, то тя се поставя в началото на изречението преди СПОМАГАТЕЛНИЯ глагол.

 • Why do you like dancing?

 • What time does she watch TV?

 • How did we write the message?

 • When did it jump?


Но всички тези въпроси се задават към ПОДЛОГА/Извършителят на действието!


Въпроси без спомагателeн глагол

III. В случаите, обаче, в които ТЪРСИМ кой е подлога/извършителят на действието [само в Сегашно и Минало просто време -табл. II], НЕ се добавя Спомагателен глагол – do/does/did.

Причината е, че както е посочено по-горе, те стоят само преди подлога, а той в случая се търси!

Това е възможно с въпросителните думи: Who, What, Which, How many

 • Who writes their songs?

/сегашно просто време въпрос към 3то л. ед.ч.

 • Who does write their song?
 • How many people speak English?

/сегашно просто време въпрос към 3то л. мн.ч.

 • How many people do speak English?
 • What happened after the concert?

/минало просто време

 • What did happen after the concert?
 • Which country won the Eurovision song contest?

/минало просто време

 • Which country did win the Eurovision song contest?
 • How many people came to this class?

/минало просто време

 • How many people did come to this class?

Обърнете внимание на следните особености:

 1. В сегашно просто време в 3л.ед.ч (he, she, it)

Основният глагол запазва граматичната особеност за сегашно просто време 3л. ед.ч. -> добавяне на окончание s -> Who watches TV every evening? 

Докато, ако въпросът беше към подлога със спомагателен глагол DOES, окончанието щеше да отпадне:

Who does he knows?


 1. В минало просто време имаме същата граматична особеност:

Основният глагол остава в минло просто време -> Who came to the party yesterday?

Докато, ако въпросът беше към подлога със спомагателен глагол DID, основният глаголът щеше да мине в основаната си форма:

Who did he know (knew)?


ПРОВЕРЕТЕ ДАЛИ СТЕ ГИ УСВОИЛИ С ТЕЗИ ИГРИ:

Към граматиката за ниво Beginner Начинаещи

Към граматиката за ниво Elementary Малко напреднали

Към граматиката за ниво Pre-intermediate Pre-intermediate

Към граматиката за ниво Intermediate Intermediate

Към граматиката за ниво Upper-intermediate Upper-intermediate

german-to-englishОнлайн обучение – Английски и Немски език ->photo11Всички глаголни времена в Английски език ->memory champПолезни съвети при учене ->

 

Индивидуални Онлайн уроци по Английски език с жива връзка с преподавател.

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за ВЪЗРАСТНИ

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за УЧЕНИЦИ

Може да се регистрирате за ОНЛАЙН обучение като попълните заявката и наш сътрудник ще се свърже  Вас в рамките на 1 работен ден:

Лични данни

 
 
 
 
 

Потвърждение

Езиков център варна

курсове по английски език
курсове по немски език
английски език
он-лайн курсове
дистанционно обучение

езиков център. английски език. немски език. курсове по английски език. курсове по немски език. дистанционно обучение. он-лайн курсове. он-лайн курсове по английски. он-лайн курсове по немски. курсове по английски. курсове по немски.