Английска граматика: Образуване на Наречия (adverbs) от Прилагателни имена (adjectives)

За да получавате известия за нови статии с Английска граматика, въведете Вашия e-mail тук:

 

Формиране на наречия (adverbs) от прилагателни имена (adjectives)

 • Учебен център “Скоростно Учене” предлага

Индивидуални Онлайн уроци по Английски език с жива връзка с преподавател.

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за ВЪЗРАСТНИ

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за УЧЕНИЦИ

Каква е разликата между прилагателните имена и наречията?

Прилагателните имена описват съществителни имена или местоимения и отговарят на въпроса:

What? – Какъв/Какво/Каква?

Наречията поясняват глагола; начинът, по който се извършва дадено действие и отговарят на въпроса:

How do you do the action? – По какъв начин извършваш действието?

Примери:

Adjective – отговоря на въпроса: What?-Какво?

Adverb – отговаря на въпроса: How the action is done? – Как се извършва действието?

Mandy is a careful girl.

Манди е внимателно момиче.

– Каква е Манди? Тя е careful – внимателна.

Mandy drives carefully.

Манди шофира внимателно.

Как шофира Манди – carefully – внимателно.

She is very careful.

Тя е много внимателна.

Каква е тя? Тя е careful – внимателна.

She drives carefully.

Тя шофира внимателно.

Как шофира тя – carefully – внимателно.

Формиране

Формиране на наречие от прилагателно е лесно – просто се добавя окончание: -ly.

Правописни особености

Adjective + -ly

Adjective прилагателно

Adverb – наречие

Dangerous – опасен

Dangerously – опасно

Careful – внимателен

Carefully – внимателно

Nice – хубав

Nicely – хубаво

Horrible – ужасен

Horribly – ужасно

Easy – лесен

Easily – лесно

Electronic електронен

Electronically – по електронен път

Правописни норми:

1. Ако прилагателното завършва на –y, премахваме го и го заменяме с -i и след това добавяме –ly

 • happy – happily щастлив – щастливо
 • angry – angrily ядосан – ядосано

Има изключения от това правило:

 • shy – shyly срамежлив – срамежливо

2. Ако прилагателното завършва на –le; при наречието -e отпада

 • terrible – terribly
 • 3. Ако прилагателното завършва на –e, за да обрауваме наречието, само добавяме -ly
 • safe – safely

Неправилно образуващи се (тях трябва да научим наизуст)

Irregular forms:

adjective

adverb

Good – добър

Well – по добър начин

Fast – бърз

Fast – бързо

Hard – труден

Hard – трудно

Обърнете внимание

Не всички думи, завършващи на -ly са наречия:

 • прилагателни, завършващи на -ly: friendly – приятелски настроен, silly – глупав, lonely – самотен, ugly -грозен. От тези прилагателни, не може да се образуват наречия.
 • съществителни имена, завършващи на -ly: ally – съюзник, bully – тормоз, Italy -Италия, melancholy -меланхолия
 • глаголи, завършващи на -ly: apply – кандидатствам, rely – разчитам, supply – снабдявам
 • Видове наречия – класификация. Прочетете подробно ->

НАПРАВЕТЕ КРАТЪК ТЕСТ, ЗА ДА ПРОВЕРИТЕ ДАЛИ СТЕ ГО УСВОИЛИ

езиков център, английски език, тест, за ученици, варна, онлайн, езикови курсове, уроци по английски, мога, не мога, английска граматика, научи английски, бързо

УПРАЖНЯВАЙТЕ СЕ И С ТЕЗИ ОНЛАЙН ИГРИ:

 

Към граматиката за ниво Beginner Начинаещи

Към граматиката за ниво Elementary Малко напреднали

Към граматиката за ниво Pre-intermediate Pre-intermediate

Към граматиката за ниво Intermediate Intermediate

Към граматиката за ниво Upper-intermediate Upper-intermediate

german-to-englishОнлайн обучение – Английски и Немски език ->photo11Всички глаголни времена в Английски език ->memory champПолезни съвети при учене ->
 • Учебен център “Скоростно Учене” предлага

Индивидуални Онлайн уроци по Английски език с жива връзка с преподавател.

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за ВЪЗРАСТНИ

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за УЧЕНИЦИ

Може да се регистрирате за ОНЛАЙН обучение като попълните заявката и наш сътрудник ще се свърже  Вас в рамките на 1 работен ден:

Лични данни

 
 
 
 
 

Потвърждение

Езиков център варна курсове по английски езиккурсове по немски езиканглийски езикон-лайн курсоведистанционно обучениеезиков център. английски език. немски език. курсове по английски език. курсове по немски език. дистанционно обучение. он-лайн курсове. он-лайн курсове по английски. он-лайн курсове по немски. курсове по английски. курсове по немски.