Английска граматика – основни правила – пунктуация, части на речта

Английска граматика – части на речта; основни правила; пунктуация

Има хиляди правила в Английски език, но основните са свързани със структура на изреченията: съществителни имена, местоимения, глаголи, прилагателни, наречия, предлози и съюзи.

Части на речта

а nounсъществително име. Назовава имена на човек, животно, място, предмет, качество, идея, дейност или чувство. Например:  a person, animal, place, thing, quality, idea, activity, or feeling.  Съществителните в английски език могат да имат единствено и множествено число или да изразяват притежание.

→ a pronounместоимение. Например: I, you, he, she… Прочетете повече

→ a subjectподлог. Извършителят на действието в изречението. Например в изречението: “Ani took the red book” – “Ani” е подлогът.

→ a predicateсказуемо. Действието, което извършва подлогът. От изречението по-горе, подлогът е “took”.

→ a verbглагол. Глаголът може да бъде основен = сказуемо. Или – спомагателен: am, is, are, was, were, have, has, had, do, does, did

→ an adjective прилагателно. Функцията му е да пояснява съществителното. В горното изречение, “red” е прилагателното.

→ an adverbнаречие. Функцията му е да пояснява глагола. В изречението: “They drive dangerously.” – “dangerously” е наречието, защото пояснява глагола “drive”. Отговаря на въпроса: По какъв начин се извършва действието.

→ a prepositionпредлог. Показва връзката между съществителните имена и местоименията. Често се използва със съществително име, за да покаже местоположение; например:  “beside”, “in”, or “on”. Видовете предлози са за място, време, посока, движение, начин, причина и притежание. Прочетете повече за предлозите за място и време.

→ conjunctionsсъюзи. Свързват думи, фрази или подчинени изречения. Най-често използваните са: “and”, “but”, and “or.”

→ interjectionsмеждуметия. Изразяват емоция. Например:  “yea”, “hurray”, “uh-oh”, and “alas.”

→ indefinite articleнеопределителен член. Няма съвпадение в български език. Това са “a; an”. Те означават 1 брой. Например:

a pineapple – 1 ананас; an orange – 1 портокал. Прочетете всичко по темата

→ definite articleопределителен член. Отговаря на членуването в български език. Например: the pineapple – ананаса (ананасът); the orange – портокала (портокалът). Прочетете всичко по тематаPunctuation

Основни правила на Пунктуацията в Английски език

She drives a red car.

Life magazine; Gugenheim museum

They bought lots of things: forks, spoons, plates.

He didn’t listen to what she said; therefore she left the room.

1. Използват се за разделяне на поредност от съществителни имена (при изброяване).

She can speak English, French and Russian.

2.Поставят се навсякъде, където има пауза в изречението.

Bulgarians, who don’t know English very well, often spend their holiday in London.

3.Обграждат името на човек, към когото има обръщение.

Michael, come back here!

4.При изписване на дати, разделя денят от месеца и годината.

14,02,2018

5.Разделя град от държава/щат.

Varna, Bulgaria

This is my mother‘s car.

These are my brothers books.

Към граматиката за ниво Beginner Начинаещи

Към граматиката за ниво Elementary Малко напреднали

Към граматиката за ниво Pre-intermediate Pre-intermediate

Към граматиката за ниво Intermediate Intermediate

Към граматиката за ниво Upper-intermediate Upper-intermediate

german-to-englishОнлайн обучение – Английски и Немски език ->photo11Всички глаголни времена в Английски език ->memory champПолезни съвети при учене ->

Направете заявка за обучение – присъствено или онлайн:

Лични данни

 
 
 
 
 

Потвърждение

Езиков център варна

курсове по английски език
курсове по немски език
английски език
он-лайн курсове
дистанционно обучение

езиков център. английски език. немски език. курсове по английски език. курсове по немски език. дистанционно обучение. он-лайн курсове. он-лайн курсове по английски. он-лайн курсове по немски. курсове по английски. курсове по немски.