Английски език – граматика. Образуване на множествено число на съществителните имена

Ако сега започвате да учите Английски език, образуването на множествено число на същетвителните имена, е една от първите теми, които трябва да знаете.

В общия случай, множествено число се образува като към съществителното име се добави окончание “s”

bottle – bottles /бутилка – бутилки/

cup – cups /чаша – чаши/

pencil – pencils /молив – моливи/

desk – desks /бюро – бюра/

sticker – stickers /стикер – стикери/

window – windows /прозорец – прозорци/

При съществителни имена, които завършват на “ch, sh, o, x, s”, добавяме окончание “es”.

box – boxes /кутия – кутии/

potato – potatoes /картоф – картофи/

watch – watches /часовник – часовници/

bus – buses /автобус – автобуси/

За съществителни имена, завършващи на “f” или “fe”,”f” се променя на “v” и се добавя окончание “es”.

wolf – wolves /вълк – вълци/

wife – wives /съпруга – съпруги/

leaf – leaves /листо – листа/

life – lives /живот – животи/

knife – knives /нож – ножове/

Някои съществителни имена, образуват множествено число по свой собствен начин (irregular nouns)

child – children /дете – деца/

woman – women /жена – жени/

man – men /мъж – мъже/

mouse – mice /мишка – мишки/

goose – geese /гъска – гъски/

Някои съществителни имена, завършващи на гласните “y” и “о”,  нямат конкретни правила за образуване

memo – memos /бележка – бележки/

photo – photos /снимка – снимки/

Ако съществителните имена, завършват на съгласна буква, последвана от гласната “у”, променяме “у” в “ie” и добавяме “s”

baby – babies – /бебе – бебета/

fly – flies /муха – мухи/

Някои съществителни имена имат една и съща форма за единствено и множествено число

sheep – sheep /овца – овце/

deer – deer /елен – елени/

series – series /серия – серии/

species – species /вид – видове/

Направете бърз тест върху граматиката:

Singular and plural nounsезиков център, английски език, тест, за ученици, варна, онлайн, езикови курсове, уроци по английски, мога, не мога, английска граматика, научи английски, бързо

Направете бърз тест върху граматиката:

Singular and plural nounsезиков център, английски език, тест, за ученици, варна, онлайн, езикови курсове, уроци по английски, мога, не мога, английска граматика, научи английски, бързо

Към граматиката за ниво Beginner Начинаещи

Към граматиката за ниво Elementary Малко напреднали

Към граматиката за ниво Pre-intermediate Pre-intermediate

Към граматиката за ниво Intermediate Intermediate

Към граматиката за ниво Upper-intermediate Upper-intermediate

 

Он-лайн обучения с видео връзка с преподавател. Английски и Немски език. Тел.: 0895 752 725

german-to-englishДистанционно обучение – Английски и Немски език ->photo11Всички глаголни времена в Английски език ->memory champПолезни съвети при учене ->

Направете заявка за обучение:

Лични данни

 
 
 
 
 

Потвърждение

Езиков център варна

курсове по английски език
курсове по немски език
английски език
он-лайн курсове
дистанционно обучение

езиков център. английски език. немски език. курсове по английски език. курсове по немски език. дистанционно обучение. он-лайн курсове. он-лайн курсове по английски. он-лайн курсове по немски. курсове по английски. курсове по немски.