Английски език: деятелен залог (active voice) vs страдателен залог (passive voice)

За да получавате известия за нови статии с Английска граматика, въведете Вашия e-mail тук:

 

Английски език: деятелен залог (active voice) vs страдателен залог (passive voice)

  • Учебен център “Скоростно Учене” предлага

Индивидуални Онлайн уроци по Английски език с жива връзка с преподавател.

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за ВЪЗРАСТНИ

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за УЧЕНИЦИ

В Английски език отличаваме два залога: деятелен (Active voice) и страдателен (Passive voice).

Разликата между тях е акцентът, който поставяме в изречението.

Ако за нас е важно да изразим кой е извършителят на действието, тогава ще използваме деятелен залог: (тоест за нас е важен деятелят).

Ако е по-важно да акцентираме върху обекта в изречението, използваме страдателен залог (тоест този/това, който/което понася действието).

Примери в сегашно просто време:

Деятелен залог (Active voice): I store the apple in the fridge.

(Аз съхранявам ябълката в хладилника) → ♦ тук акцентът е на извършителя на действието (аз).

Страдателен залог (Passive voice): The apple is stored in the fridge (by me).

(Ябълката е съхранявана в хладилника от (мен)) → ♦ тук акцентът е върху обекта (ябълката)

Забележка: в страдателен залог не е важно кой е извършителя, за това може да се изпусне. Ако се добави в изречението се използва предлога “by”.

Страдателен залог (Passive voice) се образува с глагола “съм” + минало причастие на глагола. За да може правилно да използвате passive voice, е нужно да знаете миналото причастие на неправилните глаголи. Кликнете тук, за да си ги припомните: Неправилни глаголи

Обърнете внимание! Глаголът “съм” трябва да бъде спрегнат в съответното време, в което се изразявате

Таблица с образуване на страдетелен залог:

 

TenseActive voicePassive voiceActive sentencePassive equivalent
Simple presentkeepis keptAni keeps the butter in the fridge.The butter is kept in the fridge.
Present continuousis keepingis being keptMaria is keeping my house tidy.My house is being kept tidy.
Simple pastkeptwas keptLara kept her schedule properly.Lara’s schedule was kept properly.
Past continuouswas keepingwas being keptThe cinema was keeping a seat for you.A seat was being kept for you.
Present perfecthave kepthave been keptSarah has kept all your old letters.All your old letters have been kept.
Past perfecthad kepthad been keptToni had kept up his training regimen for a month.His training regimen had been kept up for a month.
Simple Futurewill keepwill be keptGeorge will keep the book.The book will be kept.
Conditional Presentwould keepwould be keptIf you told me, I would keep your secret.If you told me, your secret would be kept.
Conditional Pastwould have keptwould have been keptI would have kept your car here if you had left it with me.Your car would have been kept here if you had left it with me.
Present Infinitiveto keepto be keptShe wants to keep the pen.
Perfect Infinitiveto have keptto have been keptJudy was happy to have kept the kitten.The kitten was happy to have been kept.
Present Participle & Gerundkeepingbeing keptI have a feeling that you may be keeping a secret.I have a feeling that a secret may be being kept.
Perfect Participlehaving kepthaving been keptHaving kept the parrot in a cage for so long, Jade wasn’t sure it could survive in the wild.The parrot, having been kept in a cage for so long, might not survive in the wild.

Направете бърз тест върху граматиката:

Passive Voiceезиков център, английски език, тест, за ученици, варна, онлайн, езикови курсове, уроци по английски, мога, не мога, английска граматика, научи английски, бързо

Направете бърз тест върху граматиката:

Passive Voiceезиков център, английски език, тест, за ученици, варна, онлайн, езикови курсове, уроци по английски, мога, не мога, английска граматика, научи английски, бързо

ИГРАЙТЕ ОЩЕ ИГРИ ЗА УПРАЖНЕНИЕ:

Използвана литература: https://www.ef.com/english-resources/english-grammar/passive-voice-active-voice/

Към граматиката за ниво Beginner Начинаещи

Към граматиката за ниво Elementary Малко напреднали

Към граматиката за ниво Pre-intermediate Pre-intermediate

Към граматиката за ниво Intermediate Intermediate

Към граматиката за ниво Upper-intermediate Upper-intermediate

  • Учебен център “Скоростно Учене” предлага

Индивидуални Онлайн уроци по Английски език с жива връзка с преподавател.

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за ВЪЗРАСТНИ

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за УЧЕНИЦИ

 german-to-englishОнлайн обучение – Английски и Немски език -> photo11Всички глаголни времена в Английски език -> memory champПолезни съвети при учене ->

  • Учебен център “Скоростно Учене” предлага

Индивидуални Онлайн уроци по Английски език с жива връзка с преподавател.

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за ВЪЗРАСТНИ

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за УЧЕНИЦИ

Може да се регистрирате за ОНЛАЙН обучение като попълните заявката и наш сътрудник ще се свърже  Вас в рамките на 1 работен ден:

Лични данни

 
 
 
 
 

Потвърждение

Езиков център варна

курсове по английски език
курсове по немски език
английски език
он-лайн курсове
дистанционно обучение

езиков център. английски език. немски език. курсове по английски език. курсове по немски език. дистанционно обучение. он-лайн курсове. он-лайн курсове по английски. он-лайн курсове по немски. курсове по английски. курсове по немски.