Английски език: Разликата между Shall и Will

За да получавате известия за нови статии с Английска граматика, въведете Вашия e-mail тук:

 

Английски език: Разликата между Shall и Will

  • Учебен център “Скоростно Учене” предлага

Индивидуални Онлайн уроци по Английски език с жива връзка с преподавател.

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за ВЪЗРАСТНИ

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за УЧЕНИЦИ

 

Когато искате да говорите за бъдещето в английския език, има различни форми, които Ви позволяват да направите това, включително: Сегашно продължително време (прочете всичко за структурата на сегашно продължително време тук), Be going to (прочете всичко за структурата на be going to тук), Will (прочете всичко за структурата на will тук) , Shall и др. Will и Shall са най-лесни за употреба що се отнася до тяхната структура, но често могат да бъдат и объркващи. Нека да разгледаме разликата между тях:

I. Shall и Will могат да бъдат използвани със значение: “ЩЕ” без разлика между двете, но само при местоимения от 1 л. ед. и мн. ч. (I и WE)

Лице

глагол

Пример

Нямат разлика в съкращаването при формиране на положителни изречения

I

will/

shall

I will/shall be in London tomorrow.

Аз ще бъда в Лондон утре.

I’ll

you

will

You will see a large building on the left.

Ще видиш голяма сграда отляво.

You’ll

he, she, it

will

He will be wearing blue.

Той ще носи синьо.

He’ll

we

will/

shall

We will/shall be there when you arrive.

Ние ще бъдем там, когато пристигнеш.

We’ll

you

will

You will find his office on the 7th floor.

Ти ще намериш неговия офис на 7я етаж.

You’ll

they

will

They will arrive late.

Те ще пристигнат късно.

They’ll

Обърнете внимание, че в тази си употреба, shall се използва рядко и прави речта формална. По-често в тези случаи, ще чуете да се използва „will”. Но е добре да го знаете, в случай, че искате да звучите формално.


II. Когато искате да изкажете:

1. Команда и строго намерение, трябва да използвате Shall с 2 и 3 л. ед. и мн. ч. (YOU, HE, SHE , IT, THEY). Ако тук използвате Will, ще намалите силата на изказването си.

2. Обещание “със сила”, трябва да използвате Will с местоименията в 1 л. ед. и мн.ч (I, WE). В този случай, ако замените Will с Shall, ще отслабите силата на обещанието.

person

verb

example

contraction

I

will

I will do everything possible to help.

Аз ще направя всичко възможно да помогна. (обещание със сила)

I’ll

you

shall

You shall be sorry for this.

Ти ще съжаляваш за това! (строго намерение, закана)

You’ll

he, she, it

shall

It shall be done.

Трябва да се свърши. (това е команда и няма измъкване)

It’ll

we

will

We will not interfere.

Ние няма да се намесваме. (обещание със сила)

We won’t

you

shall

You shall do as you’re told.

Ти ще/трябва да правиш това, което ти е казано.

(това е команда и няма измъкване)

You’ll

they

shall

They shall give one month’s notice.

Те трябва да предоставят едномесечно предизвестие.

(задължени са)

They’ll

Това е една често използвана шега. Чиято цел е да демонстрира грешното употребва на will и shall:

A foreign tourist was swimming in an English lake. Taken by cramps, he began to sink. He called out for help: “Attention! Attention! I will drown and no one shall save me!” Many people were within earshot, but, being well-brought up Englishmen and women, they honored his wishes and permitted him to drown.


III. Основна употреба на Shall е като отправяне предложение или питане за предложение да се свърши нещо, с местоименията I, WE

Shall I help you? – Да ти помогна ли?

Shall I open the window? – Да отворя ли прозореца?

Shall we go for a walk? – Да излезем ли на разходка?

Where shall we go for our next holiday? – Къде да отидем за следващата ни ваканция?


IV. Shall се използва в официални документи и договори:

The tenant shall pay for all damages caused to the property.

Наемателят трябва да заплати за всички повреди, нанесени върху имота.

The buyer shall not seek any compensation in this case.

Купувачът не може да търси компенсация в този случай.


ИЗИГРАЙТЕ ТАЗИ ИГРА ЗА УПРАЖНЕНИЕ:


Онлайн курс по Английски и Немски език.

Към граматиката за ниво Beginner Начинаещи

Към граматиката за ниво Elementary Малко напреднали

Към граматиката за ниво Pre-intermediate Pre-intermediate

Към граматиката за ниво Intermediate Intermediate

Към граматиката за ниво Upper-intermediate Upper-intermediate

  • Учебен център “Скоростно Учене” предлага

Индивидуални Онлайн уроци по Английски език с жива връзка с преподавател.

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за ВЪЗРАСТНИ

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за УЧЕНИЦИ

Може да се регистрирате за ОНЛАЙН обучение като попълните заявката и наш сътрудник ще се свърже  Вас в рамките на 1 работен ден:

Лични данни

 
 
 
 
 

Потвърждение

Езиков център варна

курсове по английски език
курсове по немски език
английски език
он-лайн курсове
дистанционно обучение

езиков център. английски език. немски език. курсове по английски език. курсове по немски език. дистанционно обучение. он-лайн курсове. он-лайн курсове по английски. он-лайн курсове по немски. курсове по английски. курсове по немски.