Английски език. Разлика между Used To Do / Be Used To + ing / Get used to

За да получавате известия за нови статии с Английска граматика, въведете Вашия e-mail тук:

 

Used To Do / Would Do / Be Used To + ing

  • Учебен център “Скоростно Учене” предлага

Индивидуални Онлайн уроци по Английски език с жива връзка с преподавател.

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за ВЪЗРАСТНИ

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за УЧЕНИЦИ

Хората често се бъркат за употребата на: used to/ be used to/ get used to + ing, защото те изглеждат подобни, но са напълно различни.

Употреба на Used to

Used to се използва за:

1. Конкретно, обичайно повтаряло се действие в миналото, което вече не се извършва. В тои смисъл, used to е еквивалент на usually (което е наречие за честота, показващо обичайно повтарящи се действия в настоящето)

He used to smoke (but now he doesn’t smoke).

They used to live in India (but now they live in Germany).

2. Състояние, което валидно само за миналото. В настоящето то не е факт.

I used to have long hair (but now I have short hair).

 

Формиране на изречения с Used to

 

         положителни, въпросителни, отрицателни

 

1. При съобщителните изречения, след used to глаголът е в основната си форма:

♦ She used to run for 30 min. every morning.

2. При въпросителни изречения – добавя се спомагателния глагол Did като от used to отпада окончанието “d”

♦ Did you use to exercise regularly? Yes, I used to go jogging nearly everyday.

3. При отрицателни изречение се добавя didn’t

♦ No, I didn’t use to exercise on a regular basis.

 

Used to, be used to, get used to

1. Used to показва, че дадено действие или състояние са били факт в миналото (както е показано по-горе)

2. Be used to на български е превежда като “свикнал съм”

Пример:

I’m used to living alone.

Свикнал съм да живея сам.

Don’t worry, John is used to driving for long hours. He has worked as a professional driver for 20 years.

Не се притеснявай, Джон е свикнал да кара дълги часове. Той работи като професионален шофьор от 20 години.

3. Get used означава “свиквам”

Пример:

He doesn’t like that small town, but he‘ll get used to it.

Той не харесва малкия град, но ще свикне.

She found the heels too high, but she got used to them.

Тя мислише, че токчетата са твърде високи, но свикна с тях.

I’m getting used to driving on the right.

Свиквам да шофирам от дясно.

Обърнете внимание! След be used to и get used to, последващия глагол е с окончание – ing

НАПРАВЕТЕ КРАТЪК ТЕСТ, ЗА ДА ПРОВЕРИТЕ ДАЛИ СТЕ ГИ УСВОИЛИ

Направете бърз тест върху граматиката:

Бройни и редни числаезиков център, английски език, тест, за ученици, варна, онлайн, езикови курсове, уроци по английски, мога, не мога, английска граматика, научи английски, бързо

УПРАЖНЯВАЙТЕ СЕ И С ТАЗИ ИГРА:


Към граматиката за ниво Beginner НачинаещиКъм граматиката за ниво Elementary Малко напредналиКъм граматиката за ниво Pre-intermediate Pre-intermediateКъм граматиката за ниво Intermediate IntermediateКъм граматиката за ниво Upper-intermediate Upper-intermediate

 german-to-englishОнлайн обучение – Английски и Немски език -> photo11Всички глаголни времена в Английски език -> memory champПолезни съвети при учене ->
  • Учебен център “Скоростно Учене” предлага

Индивидуални Онлайн уроци по Английски език с жива връзка с преподавател.

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за ВЪЗРАСТНИ

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за УЧЕНИЦИ

Може да се регистрирате за ОНЛАЙН обучение като попълните заявката и наш сътрудник ще се свърже  Вас в рамките на 1 работен ден:

Лични данни

 
 
 
 
 

Потвърждение

Езиков център варна курсове по английски езиккурсове по немски езиканглийски езикон-лайн курсоведистанционно обучениеезиков център. английски език. немски език. курсове по английски език. курсове по немски език. дистанционно обучение. он-лайн курсове. он-лайн курсове по английски. он-лайн курсове по немски. курсове по английски. курсове по немски.