Английски език – The verb “to be”

Глаголът “to be” в Английски език

единствено число: I am – Аз съм;  You are – Ти си;  He is – Той е;  She is – Тя е; It is – То е;

множествено число: We are – Ние сме;  You are – Вие сте;  They are – Те са

Научете произношението им с тази забавна песничка:

Образуване

strong – силен

Съобщително изречение
Въпросително изречениеОтрицателно изречениеВъпросително отрицателно изречение
I am strong.Am I strong?I am not strong.Am I not strong?
Aren’t I strong?
You are strong.Are you strong?You are not/aren’t strong.Are you not strong?
Aren’t you strong?
He is strong.Is he strong?He is not/isn’t strong.Is he not strong?
Isn’t he strong?
She is strong.Is she strong?She is not/isn’t strong.Is she not strong?
Isn’t she strong?
It is strong.Is it strong?It is not/isn’t strong.Is it not strong?
Isn’t it strong?
We are strong.Are we strong?We are not/aren’t strong.Are we not strong?
Aren’t we strong?
You are strong.Are you strong?You are not/aren’t strong.Are you not strong?
Aren’t you strong?
They are strong.Are they strong?They are not/aren’t strong.Are they not strong?
Aren’t they strong?

Направете бърз тест върху граматиката:

Verb: to beезиков център, английски език, тест, за ученици, варна, онлайн, езикови курсове, уроци по английски, мога, не мога, английска граматика, научи английски, бързо

Направете бърз тест върху граматиката:

Verb: to beезиков център, английски език, тест, за ученици, варна, онлайн, езикови курсове, уроци по английски, мога, не мога, английска граматика, научи английски, бързо

Към граматиката за ниво Beginner Начинаещи

Към граматиката за ниво Elementary Малко напреднали

Към граматиката за ниво Pre-intermediate Pre-intermediate

Към граматиката за ниво Intermediate Intermediate

Към граматиката за ниво Upper-intermediate Upper-intermediate

 

Он-лайн обучения с видео връзка с преподавател. Английски и Немски език. Тел.: 0895 752 725

german-to-englishДистанционно обучение – Английски и Немски език ->photo11Всички глаголни времена в Английски език ->memory champПолезни съвети при учене ->

Направете заявка за обучение:

Лични данни

 
 
 
 
 

Потвърждение

Езиков център варна

курсове по английски език
курсове по немски език
английски език
он-лайн курсове
дистанционно обучение

езиков център. английски език. немски език. курсове по английски език. курсове по немски език. дистанционно обучение. он-лайн курсове. он-лайн курсове по английски. он-лайн курсове по немски. курсове по английски. курсове по немски.