Бройни и небройни съществителни имена в английския език

В английския език темата за “броят” е много силно засегната. Англоговорящите обичат да са “точни” :).

В езика си те имат т. нар. “неопределителен член” –a; an”, като съответно “a” се слага през нечленувано съществително име, започващо със съгласна: a book, а “an” се слага пред нечленувано съществително име, започващо с гласна: an apple.

!Този неопределителен член има значение: 1 брой, т.е. те не казват просто книга и ябълка, както е в българския език, а: 1 книга, 1 ябълка!

Членуването се извършва с определителен член “the“: the book, the apple -> книгата, ябълката

Дори когато говорят за 1 съществително име, те обявяват броя му.

Има две големи категории: бройни съществителни имена и небройни съществителни имена.

Първо ще разгледаме бройните:

-Когато се говори за повече от 1 брой и ако не се уточни  колко точно броя е това, за което говорим, има други думи, с които да се доуточни относителното количество:

1.a few (малко);

2.some (няколко – използва се в положителни изречения); any (николко –  в отрицателни и въпросителни изречения );

3.a lot of (много – в положителни изречения); not many (не много – в отрицателни и въпросителни изречения).

Небройни съществителни имена.

-Тази специална категория не може да се брои. В статията ще разгледаме храните.

Простичко е: всеки предмет, който има собствена форма, се брои; ако, обаче, заема формата на съда, в който е сложен, не се брои.

Тоест – ако е течно, прахообразно, газообразно, метал, сготвен микс, желирано и други подобни – не се броят. Логиката е, че щом няма собствена определена форма, то няма как да знаем броя му. Например: “2 води – 2 waters” е неправилно, защото на английски може да означава 2 бутилки вода, 2 капки вода, 2 реки, 2 чаши, 2 какво? – не се знае точно. Тоест думата “вода”, няма как да се преброи, може да се преброи само съдът, в който е сложена. 2 бутилки вода: 2 bottles of water

Когато ги употребявате, трябва да знаете, че:

1.Пред небройните не се пишe “a” или “an”, защото това означава 1 брой, а тe не се броят!

a water

2.Могат да се членуват “the water”

3.Може да се описва относително количество:

 3.1 a little (малко);

3.2 some (няколко – използва се в положителни изречения); any (николко – отрицателни и въпросителни изречения);

3.3 a lot of (много-положителни изречения); not much (не много-отрицателни и въпросителни изречения)

Пробвайте писмено да опишете какво има в хладилника Ви. Тук може да видите още примери с бройни (countable) и небройни (uncountable):

countable_uncountable