Бъдеще Просто време (Will / Won’t). Английски език. Обобщаваща таблица

За да получавате известия за нови статии с Английска граматика, въведете Вашия e-mail тук:

 

Бъдеще просто време  (Will / Won’t) – Английски език. Обобщаваща таблица.

  • Учебен център “Скоростно Учене” предлага

Индивидуални Онлайн уроци по Английски език с жива връзка с преподавател.

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за ВЪЗРАСТНИ

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за УЧЕНИЦИ


Видео

Will/Won't и Shall. Бъдеще просто време
Watch this video on YouTube.


Граматика

Future Simple Tense

Бъдеще просто време

Кога

БЪДЕЩЕ ПРОСТО ВРЕМЕ се използва в следните случаи:

Непланирано дейстие. Неща, които решаваме в момента на говорене спонтанно или предлагаме да направим в бъдещето, без да имаме предварителен план за тях.

  • I will take my umbrella because it started raining.

  • Ще си взема чадъра, защото започна да вали.

Предсказание без доказателства. Използваме това време, когато предполагаме, че нещо ще стане, но нямаме доказателства, които да подкрепят това.

  • It’s sunny today but tomorrow will snow.

  • Днес е слънчево, но утре ще вали сняг.

Обичайно повтарящо се действие в бъдещето. Действие, за което нямаме план, но се очаква да правим или да се случва в бъдещето често.

  • When I finish university, I will look for job every day.

  • Когато завърша университет, ще си търся работа всеки ден.

Как

Will/Won’t + основен глагол

+

--

?

I will play tennis

You will play tennis

He will play tennis

She will play tennis

It will play tennis

We will play tennis

You will play tennis

They will play tennis

I won’t play tennis

You won’t play tennis

He won’t play tennis

She won’t play tennis

It won’t play tennis

We won’t play tennis

You won’t play tennis

They won’t play tennis

Will I play tennis?

Will you play tennis?

Will he play tennis?

Will she play tennis?

Will it play tennis?

Will we play tennis?

Will you play tennis?

Will they play tennis?

Ако искате да зададете въпрос с въпросителна дума (what, where, when, how, etc.) , тя ще стои в началото на изречението, изпреварвайки will.

How will you play tennis with a broken hand?

Как ще играеш тенис със счупена ръка?­

Модалният глагол Shall

Може да използвате и „shall“ /ще/, когато образувате изречение в 1 л. eд. ч. и 1 л. мн. ч. Много по-често се употребява „will“ в разговорната реч., докато „shall“ се употребява повече в книжовната реч, при въпроси или когато искаме да се изразим учтиво.

It is getting dark, I shall go.

Стъмва се, ще тръгвам.

 


НАПРАВЕТЕ КРАТЪК ТЕСТ, ЗА ДА ПРОВЕРИТЕ ДАЛИ СТЕ УСВОИЛИ БЪДЕЩЕ ПРОСТО ВРЕМЕ

Направете бърз тест върху граматиката:

Willезиков център, английски език, тест, за ученици, варна, онлайн, езикови курсове, уроци по английски, мога, не мога, английска граматика, научи английски, бързо

УПРАЖНЯВАЙТЕ СЕ ОЩЕ С ТЕЗИ ОНЛАЙН ИГРИ:

 

Към граматиката за ниво Beginner Начинаещи

Към граматиката за ниво Elementary Малко напреднали

Към граматиката за ниво Pre-intermediate Pre-intermediate

Към граматиката за ниво Intermediate Intermediate

Към граматиката за ниво Upper-intermediate Upper-intermediate

 german-to-englishОнлайн обучение – Английски и Немски език -> photo11Всички глаголни времена в Английски език -> memory champПолезни съвети при учене ->

  • Учебен център “Скоростно Учене” предлага

Индивидуални Онлайн уроци по Английски език с жива връзка с преподавател.

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за ВЪЗРАСТНИ

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за УЧЕНИЦИ

Може да се регистрирате за ОНЛАЙН обучение като попълните заявката и наш сътрудник ще се свърже  Вас в рамките на 1 работен ден:

Лични данни

 
 
 
 
 

Потвърждение

Езиков център варна

курсове по английски език
курсове по немски език
английски език
он-лайн курсове
дистанционно обучение

езиков център. английски език. немски език. курсове по английски език. курсове по немски език. дистанционно обучение. он-лайн курсове. он-лайн курсове по английски. он-лайн курсове по немски. курсове по английски. курсове по немски.