Второ Условно Наклонение / Second Conditional

За да получавате известия за нови статии с Английска граматика, въведете Вашия e-mail тук:

 

Второ Условно Наклонение – Second Conditional

  • Учебен център “Скоростно Учене” предлага

Индивидуални Онлайн уроци по Английски език с жива връзка с преподавател.

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за ВЪЗРАСТНИ

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за УЧЕНИЦИ

Структура:

1.
If clause (условно наклонение)Main clause (резултат)
If + simple past,would + verb

If I won the lottery,

Ако спечеля от лотарията,

I would buy a car.

бих си купил кола.

2.

Main clause (резултат)If clause (условно наклонение)
would + verb
If + simple past
I would buy a car

Бих си купил кола,

If I won the lottery.

ако спечеля от лотарията.

Може да използвате първия или втория вариант, като това не променя смисъла на изречението.

Единствено има разлика при пунктуацията. При първия вариант (когато If е в началото на изречението), се поставя запетая, както е оказано в примера.

При втория вариант – не се слага запетая.

Примери:

If I met him, I would be happy.

/Ако го срещна, бих бил щастлив./

I would be happy if I met him.

If I knew it, I would tell you the truth.

/Ако я знаех, щях да ти кажа истината./

I would tell you the truth if I knew it.

If robots did some of our work, there would be more free time.

/Ако роботите поемаха част от нашата работа, би имало повече свободно време./

There would be more free time if robots did some of our work.

Употреба:

Второ условно наклонение се отнася до:

  1. Ситуации, които са хипотетични и е малко вероятно да се случат.
  2. Въображаеми, нереални ситуации

Причината да се използва минало просто време е да се покаже, че си представяме настоящето или бъдещето различно (от вероятното такова).

Във втората част на изречението се използва “would”, като това изречение е подчинено на първото (тоест ще се случи само, ако първата част се реализира).

Примери:

If I won the lottery, I would travel around the world.

Много малко вероятно е, че ще спечеля от лотарията, но благодарение на второ условно наклонение, мога да изразя хипотетично какво би станало, в случай, че това стане-ще пътувам по света.

If I became President, I would increase the salaries.

Ако стана президент, аз бих увеличил заплатите. (Въпреки че е малко вероятно да стана президент, мога да си представя, ако съм)

Обърнете внимание!

If I were …

С глагола To Be използваме IF + I / HE / SHE / IT + WERE (а не Was)

Причината да се използва WERE вместо WAS e защото е подчинително наклонение.

Примери:

If I were you, I would quit this job.

/Ако съм на твое място, бих напуснал тази работа./

If he were taller, he would be accepted into the team.

/Ако той беше по-висок, той би бил приет в отбора./


Употреба на Could:

Could може да се използва вместо Would. По този начин изречението звучи по-вероятно да се случи.

Примери:

If I earned some money, I could buy a house.

/Ако спечеля пари, бих могъл да си купя къща./

If he trained harder, he could win the contest.

/Ако той тренира по-усърдно, би могъл да спечели състезанието./

ПРОВЕРЕТЕ ДАЛИ СТЕ ГО УСВОИЛИ С ТАЗИ ИГРА:


Онлайн курс по Английски и Немски език.
ВСИЧКИ УСЛОВИ НАКЛОНЕНИЯ В АНГЛИЙСКИ ЕЗИК.
Граматиката за ниво Beginner кликни тук ->Начинаещи
Граматиката за ниво Elementary кликни тук -> Малко напреднали
Граматиката за ниво Pre-intermediate кликни тук -> Средно напреднали
Граматиката за ниво Intermediate кликни тук ->Intermediate
Граматиката за ниво Upper-intermediate кликни тук -> Upper-intermediate

 

  • Учебен център “Скоростно Учене” предлага

Индивидуални Онлайн уроци по Английски език с жива връзка с преподавател.

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за ВЪЗРАСТНИ

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за УЧЕНИЦИ

Може да се регистрирате за ОНЛАЙН обучение като попълните заявката и наш сътрудник ще се свърже  Вас в рамките на 1 работен ден:

Лични данни

 
 
 
 
 

Потвърждение

Езиков център варна

 

курсове по английски език
курсове по немски език
английски език
он-лайн курсове
дистанционно обучение

езиков център. английски език. немски език. курсове по английски език. курсове по немски език. дистанционно обучение. он-лайн курсове. он-лайн курсове по английски. он-лайн курсове по немски. курсове по английски. курсове по немски. езиков. езиков център варна