Герундий. Кога да поставяме -ing на глагола?

За да получавате известия за нови статии с Английска граматика, въведете Вашия e-mail тук:

 

Герундий. Кога да поставяме -ing на глагола?

  • Учебен център “Скоростно Учене” предлага

Индивидуални Онлайн уроци по Английски език с жива връзка с преподавател.

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за ВЪЗРАСТНИ

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за УЧЕНИЦИ

Герундият изпълнява ролата както на глагол, така и на съществително. В български език не съществува такава форма. На български се превежда с отглаголно съществително или с подчинено изречение.

1. Използвайте герундий, когато глаголът се явява подлог в изречението-глаголът е в началото на изречението (превежда се с отглаголно съществително).

Playing basketball takes up too much of her time.

Играенето на баскетбол заема твърде много от нейното време

Walking in the sun makes me happy.

Вървенето на слънце ме прави щастлив.

Climbing is dangerous.

Катеренето е опасно.

2. След глаголи, изразяващи емоции.

I love reading.

She likes cooking.

We adore studying English.

He enjoys listening to music.

I dislike cleaning.

I hate arguing.

3. След глаголи, изразяващи начало, продължение и край

I started learning English 2 years ago.

I began going to yoga classes in June.

I continue working for this company.

She keeps on smoking.

We go on reading.

He stopped smoking last week.

He finished working.

4. След предлози и фразеологични глаголи.

Can you sneeze without opening your mouth.

She is good at painting.

She avoided him by walking on the opposite side of the road.

We arrived in Madrid after driving all night.

5. След някой изрази

She couldn’t help falling in love with him.

I can’t stand being stuck in traffic jams.

I don’t mind cleaning all day.

I spend time talking on the phone.

I waste time chatting on facebook.

РАЗБЕРЕТЕ ДАЛИ СТЕ ГО УСВОИЛИ С ТЕЗИ ИГРИ:

 

Към граматиката за ниво Beginner Начинаещи

Към граматиката за ниво Elementary Малко напреднали

Към граматиката за ниво Pre-intermediate Pre-intermediate

Към граматиката за ниво Intermediate Intermediate

Към граматиката за ниво Upper-intermediate Upper-intermediate

  • Учебен център “Скоростно Учене” предлага

Индивидуални Онлайн уроци по Английски език с жива връзка с преподавател.

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за ВЪЗРАСТНИ

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за УЧЕНИЦИ

 german-to-englishОнлайн обучение – Английски и Немски език -> photo11Всички глаголни времена в Английски език -> memory champПолезни съвети при учене ->
  • Учебен център “Скоростно Учене” предлага

Индивидуални Онлайн уроци по Английски език с жива връзка с преподавател.

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за ВЪЗРАСТНИ

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за УЧЕНИЦИ

Може да се регистрирате за ОНЛАЙН обучение като попълните заявката и наш сътрудник ще се свърже  Вас в рамките на 1 работен ден:

Лични данни

 
 
 
 
 

Потвърждение

Езиков център варна

 

курсове по английски език
курсове по немски език
английски език
онлайн курсове
дистанционно обучение

езиков център. английски език. немски език. курсове по английски език. курсове по немски език. дистанционно обучение. он-лайн курсове. он-лайн курсове по английски. он-лайн курсове по немски. курсове по английски. курсове по немски