Употреба на глагола – Wish

За да получавате известия за нови статии с Английска граматика, въведете Вашия e-mail тук:

 

Употреба на Wish – Бих желал да..

  • Учебен център “Скоростно Учене” предлага

Индивидуални Онлайн уроци по Английски език с жива връзка с преподавател.

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за ВЪЗРАСТНИ

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за УЧЕНИЦИ

Използваме глагола wish, за да говорим за ситуации, които не са реални, но ни се иска да бъдат.

Използваме wish в комбинация с различни времена и модални глаголи, в зависимост от това, което искаме да кажем.

Употреба

Време/модален глагол

Пример

За да изразим желание за нещо сега или по принцип.

wish + past simple

Carl wishes he had a newer car.

I wish I didn’t love him.

За да изразим желания за миналото.

wish + past perfect

Lilla wishes she had studied harder for the test.

I wish they hadn’t cut down so many trees.

За да критикуваме други хора или за да се оплачем от нещо

wish + would + bare infinitive

I wish people would recycle their trash.

I wish you wouldn’t smoke in here.

За да изразим желание за възможност или разрешение за настоящето или бъдещето.

wish + could + bare infinitive

I wish I could travel through time!

David wishes he could come with us, but he had an emergency.

 

Внимавайте

  • Когато използваме wish + past simple можем да кажем I/he/she/it was или I/he/she/it were

В случая WERE е по-формален вариант на WAS

> I wish I was a doctor. = I wish I were a doctor.

 

  • Можем да използваме фразата If only, по същия начин, по който използваме wish

> If only I was/were a doctor.

 

  • НЕ използваме would когато говорим за желания за себе си

> I wish I lived on Mars.

> I wish I would live on Mars.

 

  • Използваме Wish за ситуации, които не са реални. Ако има вероятност ситуацията да се превърне в реална, тогава трябва да използваме hope

> I hope it doesn’t snow tomorrow.

> I wish it doesn’t snow tomorrow.

 

Направете бърз тест върху граматиката:

Глаголът Wishезиков център, английски език, тест, за ученици, варна, онлайн, езикови курсове, уроци по английски, мога, не мога, английска граматика, научи английски, бързо

Направете бърз тест върху граматиката:

Глаголът Wishезиков център, английски език, тест, за ученици, варна, онлайн, езикови курсове, уроци по английски, мога, не мога, английска граматика, научи английски, бързо

УПРАЖНЯВАЙТЕ СЕ И С ТАЗИ ИГРА:


Към граматиката за ниво Beginner Начинаещи

Към граматиката за ниво Elementary Малко напреднали

Към граматиката за ниво Pre-intermediate Pre-intermediate

Към граматиката за ниво Intermediate Intermediate

Към граматиката за ниво Upper-intermediate Upper-intermediate

german-to-englishОнлайн обучение – Английски и Немски език ->photo11Всички глаголни времена в Английски език ->memory champПолезни съвети при учене ->
  • Учебен център “Скоростно Учене” предлага

Индивидуални Онлайн уроци по Английски език с жива връзка с преподавател.

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за ВЪЗРАСТНИ

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за УЧЕНИЦИ

Може да се регистрирате за ОНЛАЙН обучение като попълните заявката и наш сътрудник ще се свърже  Вас в рамките на 1 работен ден:

Лични данни

 
 
 
 
 

Потвърждение

Езиков център варна

курсове по английски език
курсове по немски език
английски език
он-лайн курсове
дистанционно обучение

езиков център. английски език. немски език. курсове по английски език. курсове по немски език. дистанционно обучение. он-лайн курсове. он-лайн курсове по английски. он-лайн курсове по немски. курсове по английски. курсове по немски.