Каква е разликата между Сегашно Перфектно и Минало Просто време

За да получавате известия за нови статии с Английска граматика, въведете Вашия e-mail тук:

 

Каква е разликата между Сегашно Перфектно и Минало Просто време

What’s the difference? Present Perfect and Past Simple

  • Учебен център “Скоростно Учене” предлага

Индивидуални Онлайн уроци по Английски език с жива връзка с преподавател.

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за ВЪЗРАСТНИ

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за УЧЕНИЦИ

Сегашно перфектно просто време –

Present Perfect Simple

Минало просто време –

Past Simple

Незавършени действия, започнали в миналото и продължаващи в настоящето

(само със статични глаголи) /с динамични глаголи се използва

сегашно перфектно продължително време/ динамични и статични глаголи

Ключови думи: for, since

·         I’ve known Julie for ten years (and I still know her).

·         Познавам Джули от 10 години (все още я познавам)

Приключени действия, за които посочваме кога е прекъснато действието.

 

Ключови думи: yesterday, 2 years ago, last year,

when she lived in the house next door, etc.

 

·         I knew Julie for ten years but when she moved away and we lost touch.

·         Познавах Джули в продължение на 10 години, но след това тя се премести и загубихме връзка.

Приключени действия в миналото, за които не се споменава кога са приключени (когато човекът е жив)

·         My brother has been to Mexico three times.

·         Моят брат е бил в Мексико 3 пъти.

Приключени действия в миналото, за които не се споменава кога са приключени (когато човекът вече не е жив)

·         My great-grandmother went to Mexico three times.

·         Моята пра-баба е ходила в Мексико 3 пъти.

Приключено действие, чийто резултат има пряко отношение към настоящето.

·         Ive lost my keys! (The result is that I can’t get into my house now).

·         Загубих си ключовете! (резултатът сега е, че не мога да си вляза в къщата)

Приключено действие, за което се споменава кога е приключено! И няма резултат към настоящето.

·         I lost my keys yesterday. It was terrible! (Now there is no result. I got new keys yesterday).

·         Загубих ключовете си вчера. Беше ужасно! (сега няма резултат, извадих си нови ключове вчера)

 Действия, които са приключили на скоро с ключовите думи: already, just, yet и други.

·         I have just cleaned my room.

·         Туко що си изчистих стаята.

Действия, които са приключили на скоро, но се използват времеви маркери като: 10 minutes ago, half an hour ago, etc.

I cleaned my room half an hour ago.

Изчистих си стаята преди половин час.

С дума, която подсказва неприключено действие (this week, this month, today):

·         I’ve seen John this week.

·         Аз видях Джон тази седмица.

С дума, подсказваща приключено действие (last week, last month, yesterday):

·         I saw John last week.

·         Аз видях Джон миналата седмица.

Кликнете тук, за да прочетете всичко за сегашно перфектно време

Кликнете тук, за да прочетете всичко за минало просто време.

Запомнете:

  1. Използваме минало просто време за действия и събития, които нямат връзка с настоящето.
  2. Използваме сегашно перфектно време за действия и събития, които са започнали в миналото и все още се случват в момента (със статични глаголи) или за приключени действия, за които не споменаваме кога са приключени.
  3. Не може да използвате сегашно перфектно време, с времеви израз, изразяващ приключено събитие
    • I’ve been to the museum yesterday.

НАПРАВЕТЕ КРАТЪК ТЕСТ, ЗА ДА ПРОВЕРИТЕ ДАЛИ СТЕ ГО УСВОИЛИ

Направете бърз тест върху граматиката:

Бройни и редни числаезиков център, английски език, тест, за ученици, варна, онлайн, езикови курсове, уроци по английски, мога, не мога, английска граматика, научи английски, бързо

УПРАЖНЯВАЙТЕ СЕ ОЩЕ С ТЕЗИ ОНЛАЙН ИГРИ

Към граматиката за ниво Beginner Начинаещи

Към граматиката за ниво Elementary Малко напреднали

Към граматиката за ниво Pre-intermediate Pre-intermediate

Към граматиката за ниво Intermediate Intermediate

Към граматиката за ниво Upper-intermediate Upper-intermediate

  • Учебен център “Скоростно Учене” предлага

Индивидуални Онлайн уроци по Английски език с жива връзка с преподавател.

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за ВЪЗРАСТНИ

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за УЧЕНИЦИ

Може да се регистрирате за ОНЛАЙН обучение като попълните заявката и наш сътрудник ще се свърже  Вас в рамките на 1 работен ден:

Лични данни

 
 
 
 
 

Потвърждение

german-to-englishОнлайн обучение – Английски и Немски език -> Всички глаголни времена в Английски език -> memory champПолезни съвети при учене ->

Езиков център варна

курсове по английски език
курсове по немски език
английски език
онлайн курсове
дистанционно обучение

езиков център. английски език. немски език. курсове по английски език. курсове по немски език. дистанционно обучение. он-лайн курсове. он-лайн курсове по английски. он-лайн курсове по немски. курсове по английски. курсове по немски