Как да научите всеки предмет, следвайки три прости стъпки. Техника от спечелилия нобелова награда физик Ричард Фейнман

За да получавате известия за нови статии с Английска граматика, въведете Вашия e-mail тук:

 
Дълбокото разбиране на нов предмет, който изучавате е от изключително значение – дори само, ако се опитвате да вземете изпит или учите от любопитство.

Ето няколко прости стъпки от физика Ричард Фейнмън

Стъпка 1: Преподайте го на дете

Вземете тетрадка и запишете темата, която учите в началото на страницата и я обяснете от началото до края по начин, по който бихте я преподали на 8 годишно дете.

Ако сега ви изниква мисълта как бих могъл да обесня квантова физика на 8 г. дете, погледнете този пример: xkcd once explained rocket science Обяснението е на английски, но са използвани думи само от 1000-та най-често срещани в езика.

Това е и ключето – когато обеснявате на 8г. дете не може да използвате научни термини, които най-вероятно самите вие не разбирате напълно. Така ще успеете да осмилите по-дълбоко собственото си разбиране над предмета. Да видите дали реално сте успели да разберете концепцията. Ако не може да се справите с прости думи, означава, че имате пропуски и трябва да се върнете и да ги запълните.

Тук идва и Стъпка 2: Запълнете дупките в разбирането си на темата

Сега, когато сте установили пропуските си, съсредоточете се над тях, след което повторете стъпка 1. Ако искате наистина да имате цялостно разбиране на темата, повтаряйте стъпка 1 и 2 докато изчистите всички пропуски.

Стъпка 3: Организирайте и опростявайте

След като имате пълно разбиране по темата, опитайте се да структурирате информацията и да я опростите възможно най-много. След което прочетете написаното на глас – това ще ви помогне да забележите къде звучи неубедително и недостатъчно ясно. Коригирайте, където е нужно.

Стъпка 4 (по желание) Може да се опитате да обясните темата на реално 8 годишно дете.

Ако нямате такава опция, пробвайте с ваш приятел.

Ако забележите, че те не разбират нещо от обясненията ви, значи имате и други пропуски.

Това е всичко, което Фейнман съветва да се прави, ако искате да научите цялостно всеки нов предмет.

Не е магическо решение на проблема с ученето (за съжаление не съществува такова :)), но ако се постараете гарантира дълбоко осмисляне на предмета, който искате да научите

Допълнителен съвет от Учебен център “Скоростно Учене”

Използвайте мнемониката, за да запомните сложни думи и изрази.

Мнемониката представлява създаване на изкуствени асоциативно-образни връзки между това, което вече знаете и това, което искате да научите.

Например: за да запомните думата

Агорафобия (от гръцки: αγορά – площад и φόβος – страх) е вид тревожно разстройство – фобия, страх, изпитван при преминаване през големи открити пространства

Свържете думата с “А” “Гора” + фобия. Страх ме е от “гора”, защото е голямо открито пространство.* Учебен център “Скоростно Учене” е специализиран център за чуждоезиково обучение, използващ най-модерни методи за преподаване. Мнемоника, Сугестопедия, Онлайн платформи

Разберете повече:

Присъствени курсове

Он-лайн обучение

 german-to-englishДистанционно обучение – Английски и Немски език -> photo11Всички глаголни времена в Английски език -> memory champПолезни съвети при учене ->

Езиков център варна

курсове по английски език
курсове по немски език
английски език
он-лайн курсове
дистанционно обучение

езиков център. английски език. немски език. курсове по английски език. курсове по немски език. дистанционно обучение. он-лайн курсове. он-лайн курсове по английски. он-лайн курсове по немски. курсове по английски. курсове по немски. езиков. езиков център варна