Класификация на съществителните имена в Английски език

За да получавате известия за нови статии с Английска граматика, въведете Вашия e-mail тук:

 

Класификация на съществителните имена в Английски език

 • Учебен център “Скоростно Учене” предлага

Индивидуални Онлайн уроци по Английски език с жива връзка с преподавател.

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за ВЪЗРАСТНИ

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за УЧЕНИЦИ

I. Видове имена според значението им:

 1. Собствени (Proper nouns): London, England, Ani
 2. Нарицателни (Common nouns): bottle, dog, fridge

II. Видове съществителни имена според способностите им да образуват множествено число:

 1. Броими (Countable nouns): apple, pot, cupboard
 2. Неброими (Uncountable nouns): water, rain, sugar

Ако има нужда, прочетете разликите между броимите и неброимите в Английски език Броими и Неброими съществителни имена

Неброимите се делят на няколко групи, в зависимост от значението си

Течности и газове – Liquids and gases water, milk, air, coffee, smoke, mist etc.
Solid and powder or grains stone, glass, wood, metal, pastry, rice, sand, cheese etc.
Енергия -Energy heat, cold, light, sunshine, radiation etc
Предмети в училище Subjects English, economics, maths, science etc
Абстрактни съществителни – Data and abstracts information, advice, education, intelligence etc
Думи, изразяващи групи или концепцииGrouped ideas or concepts fruit, money, food, news, drink, luggage etc

Обърнете внимание! Някои от изброените думи при определни условия, могат да се третират и като броими. Примери:

 • Съществителното име е неброимо, ако посочва материал или вещество. Когато съществително име посочва определен предмет, изработен от този материал или вещество, е броимо!

(Uncountable) The mirror is made of glass. Огледалото е направено от стъкло.

(Countable) I broke a glass last night. Счупих една чаша снощи.

(Uncountable) They used stone to make the statue. Те използваха камък, за да направят статуята.

(Countable) I sat on a stone and stared the stars. Аз седнах на един камък и гледах звездите.

 • Съществителното е неброимо, когато обозначава течност или вид храна, но когато става въпрос за конкретна напитка или цял продукт, се използва като броимо.

(Uncountable) Would you like some cake? Бихте ли желали малко торта?

(Countable) I made a cake for her birthday. Направих една торта за нейния рожден ден

(Uncountable) I hate beer. Мразя бира

(Countable) Can I have 2 beers, please? Може ли да поръчам две бири, моля?

 • Някои съществителни имена могат да бъдат едновременно броими и неброими, но с различно значение: adventure, hair, experience, work

(Uncountable) He has short hair. Той има къса коса.

(Countable) I found a hair in the soup. Намерих един косъм в супата.

(Uncountable) He has some experience of working with computers. Той има някакъв опит в работата с компютри.

(Countable) He told me about his experiences in India. Той ми разкара за преживяванията си в Индия.

(Uncountable) I start work at 8:00 o’clock a.m. Аз започвам работа в 8 ч.

(Countable) Have you read Shakespearе’s works? Чел ли си произведенията на Шекспир?

III. Видове съществителни имена според структурата:

  1. Прости (Simple): bag, cat, dog
  2. Сложни (Secondary) – от своя страна те се делят на производни и съставни-
 • Производни (Derivative) – образуват се като към глаголи и прилагателни се добавят представки. Ето някои от най-често срещаните
добавяме –AL към глаголи, за да съставим съществителни, изразяващи състояние, качествоarrive–arrival
approve-approval
deny-denial
Пристигам – пристигане
Одобрявам – одобрение
Отричам – отричане
Добавяме –ANCE / ENCE  към глаголи, за да съставим съществителн изразяващи състояние, качествоattend –attendance

prefer – preference

accept –acceptance

Посещавам – посещение

Предпочитам-предпочитание

Приемам – приемане

ATION / TION  действие или състояние от резултата муeducate – education

eliminate – elimination

inform – information

Образовам – образование

Еиминирам – елиминиция

Информирам – информация

SION действие или състояние от резултата муconfuse – confusion

divide –division

decide – decision

Обърквам – объркване

Разделям – разделяне

Решавам – решение

URE   действие или състояние от резултата муdepart – departure

fail – failure

erase – erasure

Отпътувам – отпътуване

Провалям – провал

Изтривам – изтриване

MENT  състояниеagree– agreement

argue – argument

pay – payment

Споразумявам – споразумение

Споря – спор

Плащам – плащане

AGE  състояние, процесbreak – breakage

pack – package

post – postage

Чупя – чупене

Опаковам – пакет

Известявам – известие

ING състояние, процесbless – blessing

feed – feeding

land – landing

Благославям – благославяне

Храня – хранене

Кацам – кацане

ERY поведение, състояниеslave (N) – slavery

bake –bakery

brave (Adj) – bravery

Роб – робство

Пека – пекарна

Смел – смелост

Прочетете темата за наставките в Английски език

 • Съставни съществителни (Compound nouns) – образуват се от две или повече самостоятелно съществуващи думи
ТипКакво или койСъставно съществително
policemanpoliceman
boyfriendboyfriend
fishtankfish tank
diningtabledining-table
Съствани елементиПримери
noun + noun

съществително + съществително

bedroom
water tank
motorcycle
printer cartridge
noun + verb

съществително + глагол

rainfall
haircut
train-spotting
noun + adverb

съществително + наречие

hanger-on
passer-by
verb + noun

глагол + съществително

washing machine
driving licence
swimming pool
verb + adverb

глагол + наречие

lookout
take-off
drawback
adverb + noun

наречие + съществително

onlooker
bystander
adjective + verb

прилагателно + глагол

dry-cleaning
public speaking
adjective + noun

прилагателно + съществителни

greenhouse
software
redhead
adverb + verb

наречие + глагол

output
overthrow
upturn
input

Към граматиката за ниво Beginner Начинаещи

Към граматиката за ниво Elementary Малко напреднали

Към граматиката за ниво Pre-intermediate Pre-intermediate

Към граматиката за ниво Intermediate Intermediate

Към граматиката за ниво Upper-intermediate Upper-intermediate

 german-to-englishОнлайн обучение – Английски и Немски език -> photo11Всички глаголни времена в Английски език -> memory champПолезни съвети при учене ->

 • Учебен център “Скоростно Учене” предлага

Индивидуални Онлайн уроци по Английски език с жива връзка с преподавател.

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за ВЪЗРАСТНИ

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за УЧЕНИЦИ

Може да се регистрирате за ОНЛАЙН обучение като попълните заявката и наш сътрудник ще се свърже  Вас в рамките на 1 работен ден:

Лични данни

 
 
 
 
 

Потвърждение

Езиков център варна

курсове по английски език
курсове по немски език
английски език
он-лайн курсове
дистанционно обучение

езиков център. английски език. немски език. курсове по английски език. курсове по немски език. дистанционно обучение. он-лайн курсове. он-лайн курсове по английски. он-лайн курсове по немски. курсове по английски. курсове по немски.