Лични местоимения в Английски език. Subject pronouns in English

· Как да запомните личните местоимения с помощта на Мнемониката. По-лесно се учи, когато се забавлявате и асоциирате! 🙂 Ние, от УЦ “Скоростно Учене”, преподаваме така!

Лични местоимения в Английски език. Subject pronouns in English

I – азпроизнася се “ай”Винаги се пише с главна буква!
you – типроизнася се “ю:”За да го запомните, може да го свържете с ютия /ти гладиш с ютия/. Представете си как казвате на някой: Ти изглади с ютията! 🙂
he – тойпроизнася се “хи:”Запомнете го като го свържете с Хитър Петър. Все едно обеснявате на някой ваш познат за човек, който е много хитър и казвате: “Той е истински Хитър Петър.”
she – тяпроизнася се “ши:”Асоциирате с изречението ”Тя е шивашка, тя шие.”
it – то (за неодушевени предмети и животни)произнася се “ит”Италия е държава.
we – ниепроизнася се “уи:”Представете си, че вие и ваши приятели се намирате във Франция до Айфеловата кула. (Ние сме във Франция и всички около нас повтарят: оui), което отново се произнася “уи:” и означава да на френски.
you – виепроизнася се “ю:”Тук имаме късмет, че ти и вие имат една и съща форма в английски език.
they – тепроизнася се “дей”Звучи като day – ден. Българското “те” е близо по звучене до английското “they”.

НАПРАВЕТЕ КРАТЪК ТЕСТ, ЗА ДА ПРОВЕРИТЕ ДАЛИ СТЕ ГИ УСВОИЛИ

Направете бърз тест върху граматиката:

Бройни и редни числаезиков център, английски език, тест, за ученици, варна, онлайн, езикови курсове, уроци по английски, мога, не мога, английска граматика, научи английски, бързо

Притежателни местоимения

Към граматиката за ниво Beginner Начинаещи

Към граматиката за ниво Elementary Малко напреднали

Към граматиката за ниво Pre-intermediate Pre-intermediate

Към граматиката за ниво Intermediate Intermediate

Към граматиката за ниво Upper-intermediate Upper-intermediate

Онлайн обучения с видео връзка с преподавател. Английски и Немски език. Тел.: 0895 752 725

german-to-englishОнлайн обучение – Английски и Немски език ->photo11Всички глаголни времена в Английски език ->memory champПолезни съвети при учене ->

Направете заявка за обучение:

Лични данни

 
 
 
 
 

Потвърждение


Езиков център варна

курсове по английски език
курсове по немски език
английски език
он-лайн курсове
дистанционно обучение

езиков център. английски език. немски език. курсове по английски език. курсове по немски език. дистанционно обучение. он-лайн курсове. он-лайн курсове по английски. он-лайн курсове по немски. курсове по английски. курсове по немски.