Нормални и Силни Прилагателни в Английски език + Превод

Нормални и силни прилагателни в Английски език

Учебен център Скоростно Учене – Мнемонични Присъствени и Дистанционни обучения
по Английски и Немски език – всички нива – тел.: 0895 752 725, 0988 709 705

Нормални” и “Силни” прилагателни в Английския език

Силните” прилагателни са по-експресивният вариант на нормалните.

Те носят смисъл на „много“. Например: angry е ядосан, furious е много ядосан=яростен.

Граматическа особеност:

С нормалните прилагателни се използват:very, really; Със силните прилагателни: absolutely, really

Например:

I thought the film was really/very good (good е нормално прилагетелно)

I thought the film was really/absolutely fantastic (fantastic е силно прилагателно)

Грешно е да се каже:

I thought the film was absolutely good

I thought the film was very fantastic

Regular 
Adjective
Нормални
прилагателни
Strong        
 Adjective
Силни 
прилагателни
afraid
уплашен
terrified
ужасен
angry
ядосан
furious
яростен
bad
лош
awful, terrible, 
horrible
ужасен
beautiful
красив
gorgeous
разкошен
big
голям
huge, gigantic, 
giant, 
enormous
огромен,
 гигантски
cheerful
радостен
hilarious
весел
clean
чист
spotless
безупречен
cold
студен
freezing
замръзващ
crowded
пренаселен
packed
натъпкан
dirty
мръсен
filthy
мръсен
expensive
скъп
priceless
безценен
fat
дебел
obese
дебел
frightening
плашещ
terrifying
ужасяващ
funny
забавен
hilarious. ridiculous
оживен. смешен
good
добър
wonderful, fantastic, 
excellent, great, 
brilliant, superb
чудесен, фантастичен,
отличен, страхотен, 
блестящ, 
великолепен
happy
щастлив
thrilled
развълнуван
hot
горещ
boiling
врящ
hungry
гладен
starving
гладен
important
важно
essential
съществен
interesting
интересен
fascinating
очарователен
little
малко
tiny
мъничък
nasty
гаден
dreadful
страшен
old
стар
ancient
древен
pretty
красив
gorgeous
разкошен
scary
страшен
terrifying
ужасяващ
scared
уплашен
terrified
ужасен
small
малък
tiny
мъничък
surprising
изненадващ
astonishing, astounding
удивителен
tasty
вкусно
delicious
много вкусен
tired
изморен
exhausted
изтощен
ugly
грозен
hideous
отвратителен

НАПРАВЕТЕ КРАТЪК ТЕСТ, ЗА ДА ПРОВЕРИТЕ ДАЛИ СТЕ ГИ УСВОИЛИ

Направете бърз тест върху граматиката:

Бройни и редни числаезиков център, английски език, тест, за ученици, варна, онлайн, езикови курсове, уроци по английски, мога, не мога, английска граматика, научи английски, бързо

Към граматиката за ниво Beginner НачинаещиКъм граматиката за ниво Elementary Малко напредналиКъм граматиката за ниво Pre-intermediate Pre-intermediateКъм граматиката за ниво Intermediate IntermediateКъм граматиката за ниво Upper-intermediate Upper-intermediate

Направете заявка за онлайн обучение по Английски език. Обученията са изцяло индивидуални чрез видео връзка с преподавател. Промоционална Цена – 16лв./уч.ч.

Лични данни

 
 
 
 
 

Потвърждение

 

 german-to-englishОнлайн обучение – Английски и Немски език -> photo11Всички глаголни времена в Английски език -> memory champПолезни съвети при учене ->

Езиков център варна

курсове по английски език
курсове по немски език
английски език
он-лайн курсове
дистанционно обучение

езиков център. английски език. немски език. курсове по английски език. курсове по немски език. дистанционно обучение. он-лайн курсове. он-лайн курсове по английски. он-лайн курсове по немски. курсове по английски. курсове по немски.