Нулево Условно Наклонение – Zero Conditional

За да получавате известия за нови статии с Английска граматика, въведете Вашия e-mail тук:

 

Нулево Условно Наклонение – Zero Conditional

  • Учебен център “Скоростно Учене” предлага

Индивидуални Онлайн уроци по Английски език с жива връзка с преподавател.

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за ВЪЗРАСТНИ

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за УЧЕНИЦИ

Структура:
1.
If clause (условно наклонение)Main clause (резултат)
If + simple present
simple present
If you heat ice,

 

 

 

Ако затоплиш лед,

it melts.

 

 

 

той се топи.

2.

Main clause (резултат)If clause (условно наклонение)
simple present
If + simple present
Ice melts

 

 

 

Ледът се топи,

if you heat it.

 

 

 

aко го затоплиш.

Може да използвате първия или втория вариант, като това не променя смисъла на изречението.

Единствено има разлика при пунктуацията. При първия вариант (когато If е в началото на изречението), се поставя запетая, както е оказано в примера.

При втория вариант – не се слага запетая.

Примери:

 If it rains, the grass gets wet.

/Ако вали, тревата се мокри./

♦ The grass gets wet if it rains.

If they don’t get enough water, plants die.

/Ако не получават достатъчно вода, растенията умират./

 Plants die if they don’t get enough water.

 


Употреба:

   1. Нулево условно наклонение се използва за твърдения, които са свързани с общоприети истини и факти от реалния живот. Твърденията в това наклонение са винаги верни. 

Примери:

If you freeze water, it becomes a solid.

/Ако замразиш вода, тя приема твърдо състояние./

♣ If you mix red and blue, you get purple.

/Ако смесиш червено и синьо, се получава лилаво./

If you drop a glass, it breaks.

/Ако изпуснеш стъклена чаша, тя се чупи./

   2. Нулево условно наклонение се използва и за даване на инструкции:

Примери:

If John phones, tell him to meet me at the restaurant.

/Ако Джон звънне, кажи  му да се срещне с мен в ресторанта./

Ask Ann if you’re not sure what to do.

/Попитай Ан, ако не си сигурен какво да правиш./

If you want to come, call me before 2:00.

/Ако искаш да дойдеш, обади ми се преди 2:00./

Meet me here if we get separated.

/Срещни ме тук, ако се разделим./


ПРОВЕРЕТЕ ДАЛИ СТЕ ГО УСВОИЛИ С ТАЗИ ИГРА:

 

ВСИЧКИ УСЛОВИ НАКЛОНЕНИЯ В АНГЛИЙСКИ ЕЗИК. Онлайн курс по Английски и Немски език.

Към граматиката за ниво Beginner Начинаещи

Към граматиката за ниво Elementary Малко напреднали

Към граматиката за ниво Pre-intermediate Pre-intermediate

Към граматиката за ниво Intermediate Intermediate

Към граматиката за ниво Upper-intermediate Upper-intermediate

  • Учебен център “Скоростно Учене” предлага

Индивидуални Онлайн уроци по Английски език с жива връзка с преподавател.

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за ВЪЗРАСТНИ

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за УЧЕНИЦИ

Може да се регистрирате за ОНЛАЙН обучение като попълните заявката и наш сътрудник ще се свърже  Вас в рамките на 1 работен ден:

Лични данни

 
 
 
 
 

Потвърждение

Езиков център варна

 

курсове по английски език
курсове по немски език
английски език
он-лайн курсове
дистанционно обучение

езиков център. английски език. немски език. курсове по английски език. курсове по немски език. дистанционно обучение. он-лайн курсове. он-лайн курсове по английски. он-лайн курсове по немски. курсове по английски. курсове по немски.