Пренасяне на думи на нов ред в Английски език

За да получавате известия за нови статии с Английска граматика, въведете Вашия e-mail тук:

 

Пренасяне на думи на нов ред в Английски език

 • Учебен център “Скоростно Учене” предлага

Индивидуални Онлайн уроци по Английски език с жива връзка с преподавател.

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за ВЪЗРАСТНИ

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за УЧЕНИЦИ

Правилата за пренасяне на дума на нов ред в английския език са сложни и субективни, но не са по-сложни от тези в българския език.

Разбира се, най-безопасно и правилно граматически, е да се избягва пренасяне на част от дума на нов ред, но ако все пак е неизбежно пренасянето, постарайте се да не се случва повече от веднъж на два последователни реда.

Съществуват няколко “забрани”, които трябва да се запомнят.

 • ГЕНЕРАЛНО: Не разделяйте думи, които имат по-малко от 6 букви (но тъй като това е английски език, трябва да знаете, че има много изключения от това правило): money [mon-ey], again [ag-ain]

 • Логично следва – Не пренасяйте едносрична дума: car [c-ar] [ca-r] и дума, която звучи като едносрична thought [th-ought] [thou-ght].

 • Не пренасяйте съществително собствено име (и въобще съществителни имена, започващи с главна буква): John, Britain.

 • Никога не оставяйте само по една буква на ред: [n-ational] [nationa-l].

 • Не пренасяйте неправилните глаголи: broken [brok -en], но може да пренасяте правилни глаголи при окончанието -ed: play-ed

 • Не разделяйте думата между 2 съгласни, които формират един звук: (th, ch, sh, ea и др.): reach-ing [reac-hing].

 • Не разделяйте удвоени съгласни: pass-able [pas-sable], освен ако двойната съгласна не е част от корена на думата: suf-fix [suff-ix]
 • Не пренасяйте дума от последния ред на страница, така че втората част на думата да започне на нова страница.
 • Не пренасяйте думи от заглавие.
 • Не пренасяйте URL адрес на нов ред, използвайки тире, тъй като може да се приеме за част от връзката.

Основни правила при пренасянето на част от дума на нов ред.

 • При сложните съществителни имена, пренасяйте двете думи, които съществуват отделно в езика: newspaper-> news-paper [newspa-per]
 • При сложните слoвосъчетания от две или повече думи, които граматически изискват разделение с тире, пренасяйте първата или втората дума от словосъчетанието: mother-|in-law или mother-in-|law [mo-|ther-in-law].

 • Пренасяйте думите между представката, коренът и наставката: un-wanted, inter-national, account-able, un-accountable или unaccount-able.

 • Вземете под внимание произношението и ударението на думите. Когато пренасяте, то не трябва да се променя: children [child-ren], neolo-gism [neo-logism], photo-grapher [photog-rapher].

 • Разделяйте думата между сричките: some-what, in-vestment или invest-ment.

 • Избягвайте объркване и двусмислица. Тоест, ако при разделянe не думата, се образуват думи, които имат собствено значение: legend трябва да бъде разделена le-gend [leg-end], therapist се разделя therap-ist [the-rapist].

Индивидуални Онлайн обучения по Английски и Немски език – всички нива. Жива видео връзка с преподавател, гъвкав график. Научете повече…

Към граматиката за ниво Beginner Начинаещи

Към граматиката за ниво Elementary Малко напреднали

Към граматиката за ниво Pre-intermediate Pre-intermediate

Към граматиката за ниво Intermediate Intermediate

Към граматиката за ниво Upper-intermediate Upper-intermediate

german-to-englishОнлайн обучение – Английски и Немски език ->photo11Всички глаголни времена в Английски език ->memory champПолезни съвети при учене ->
 • Учебен център “Скоростно Учене” предлага

Индивидуални Онлайн уроци по Английски език с жива връзка с преподавател.

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за ВЪЗРАСТНИ

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за УЧЕНИЦИ

Може да се регистрирате за ОНЛАЙН обучение като попълните заявката и наш сътрудник ще се свърже  Вас в рамките на 1 работен ден:

Лични данни

 
 
 
 
 

Потвърждение

Езиков център варна курсове по английски езиккурсове по немски езиканглийски езикон-лайн курсоведистанционно обучениеезиков център. английски език. немски език. курсове по английски език. курсове по немски език. дистанционно обучение. он-лайн курсове. он-лайн курсове по английски. он-лайн курсове по немски. курсове по английски. курсове по немски.