Facebook
Menu

Притежателно ‘s’ – Genitive/Possessive ‘s’

За да получавате известия за нови статии с Английска граматика, въведете Вашия e-mail тук:Притежателно ‘s’ – Genitive/Possessive ‘s’

  • Учебен център “Скоростно Учене” предлага

Индивидуални Онлайн уроци по Английски език с жива връзка с преподавател.

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за ВЪЗРАСТНИ

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за УЧЕНИЦИ

Граматика


На български език, за да кажем, че нещо принадлежи на някого, използваме думата “на” пред притежателя.

Това е котката е на Иван.

На английски език, за да посочим притежателя на определено нещо слагаме ‘s след него и чак след това споменаваме какво притежава.

Например: It is Ivan’s cat.

Още примери:

This is Kate’s pen. – Това е химикалът на Кейт.

This the cat’s tail. – Това е опашката на котката.


Когато говорим за притежанията на хора или животни трябва да имаме предвид следните особености:

  • Когато едно съществително име в единствено число завършва на -s, има две възможности:

1. Пак добавяме ‘s след него, но променяме изговарянето:

It is Tess’s cat. (Тесиз) – Това е котката на Тес.

2. Добавяме само апостроф след името и не променяме изговарянето:

Its is Tess’ cat. (Тес) – Това е котката на Тес.

  • Когато съществителното име е в множествено число и завършва на -s, добавяме само апостроф в края.

It is the boys’ cat. – Това е котката на момчетата.

  • Ако съществителното име е в множествено число, но не завършва на -s, добавяме ‘s отново. Това важи за неправилните съществителни имена (които образуват множественото си число по собствен начин, без да следват конкретно правило).

It is the children’s cat. – Това е котката на децата.

  • Когато притежателите са повече от един; и нещата, които им принадлежат не са общи, тоест всеки си притежава своето поотделно, тогава добавяме ‘s на всеки притежател.

These are Toni’s, Jessie’s and Nick’s bikes. – Това са колелата на Тони, Джеси и Ник. (има се предвид, че всеки има своето колело.)

  • Когато притежателите са повече и нещата, които им принадлежат са общи слагаме ‘s САМО на последния от споменатите притежатели.

These are Toni, Jessie and Nick’s bikes. – Колелата са общи. Може да са закупени с цел бизнес 😉

Когато говорим за притежанията на неодушевени предмети:

За да покажем, че нещо принадлежи на някакъв неодушевен предмет, използваме друга структура.

Слагаме 1. първо притежанието, 2. след това of и 3. накрая притежателя.

Например:

The wheel of the bicycle. – Колелото на велосипеда.


УПРАЖНЯВАЙТЕ СЕ С ТАЗИ ИГРА:

Към граматиката за ниво Beginner Начинаещи

Към граматиката за ниво Elementary Малко напреднали

Към граматиката за ниво Pre-intermediate Pre-intermediate

Към граматиката за ниво Intermediate Intermediate

Към граматиката за ниво Upper-intermediate Upper-intermediate

german-to-englishОнлайн обучение – Английски и Немски език -> photo11Всички глаголни времена в Английски език -> memory champПолезни съвети при учене ->
  • Учебен център “Скоростно Учене” предлага

Индивидуални Онлайн уроци по Английски език с жива връзка с преподавател.

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за ВЪЗРАСТНИ

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за УЧЕНИЦИ

Може да се регистрирате за ОНЛАЙН обучение като попълните заявката и наш сътрудник ще се свърже  Вас в рамките на 1 работен ден:

Лични данни

 
 
 
 
 

Потвърждение

Езиков център варна курсове по английски езиккурсове по немски езиканглийски езикон-лайн курсоведистанционно обучениеезиков център. английски език. немски език. курсове по английски език. курсове по немски език. дистанционно обучение. он-лайн курсове. он-лайн курсове по английски. он-лайн курсове по немски. курсове по английски. курсове по немски.