Разликата между Direct и Indirect Questions

За да получавате известия за нови статии с Английска граматика, въведете Вашия e-mail тук:

 

Разликата между Direct Questions (Преки въпроси) и Indirect Questions (Непреки въпроси) 

  • Учебен център “Скоростно Учене” предлага

Индивидуални Онлайн уроци по Английски език с жива връзка с преподавател.

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за ВЪЗРАСТНИ

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за УЧЕНИЦИ

Погледнете този разговор:

Me: Excuse me. Could you tell me where the nearest bank is?

Person in the street: Of course. It’s along that street on the left.

Me: Thank you. And do you know if there’s a bus station near here?

Person in the street: Yes, there’s one opposite the bank.

Me: Thank you very much for your help.

Indirect question (Непряк/Учтив въпрос) използваме, когато трябва да звучим учтиво/формално. Този тип въпроси, обикновено започват с: ‘Could you tell me…’ or ‘Do you know…’.Те са много често срещани в речта.

Примери:

Direct question: Where is the bank?

Indirect question: Could you tell me where the bank is?

Обърнете внимание, че глаголът ‘is’ се слага след подлога ‘the bank‘, по същия начин, по който звучи в обикновено съобщително изречение ‘the bank is over there’. Това се нарича инверсия (смяна на реда на думите).


Видове Непреки въпроси:

‘Yes / No’ Questions

За да зададем въпрос, който изисква yes/no отговор, използваме ‘if’ и инверсия (структура на обикновено съобщително изречение)

‘Yes / no’ questions  различните глаголни времена:

Глаголно времеDirect Question/ Пряк въпросIndirect Question/ Непряк/Учтив въпрос
Present simple with ‘be’Is he Bulgarian?Can you tell me if he is Bulgarian?
Present continuousIs the shop closing now?Can you tell me if the shop is closing now?
Past simple with ‘be’Was he late for work?Can you tell me if he was late for work?
Past continuousWere you watching TV at 12:00 a.m.?Can you tell me if you were watching TV at 12 a.m.?
Present perfectHas Ani been to London?Can you tell me if Ani has been to London?
Present perfect continuousHas she been living here long?Can you tell me if she has been living here long?
Past perfectHad she cleaned the house before they came?Can you tell me if she had cleaned the house before they came?
Past perfect continuousHad he been living here long when he met Anna?Can you tell me if he had been living here long when he met Anna?
Future simple with ‘will’Will she start her new job next week?Can you tell me if she will start her new job next week?
Future simple with ‘going to’Is it going to rain later?Can you tell me if it is going to rain later?
Future continuousWill Sarah be meeting the client later?Can you tell me if Sarah will be meeting the client later?
Future perfectWill he have finished the project by next week?Can you tell me if he will have finished the project by next week?
Future perfect continuousWill he have been studying English for twenty years when he retires?Can you tell me if he will have been studying English for twenty years when he retires?
Modal verbsShould we start now?Can you tell me if we should start now?

‘Yes / no’ questions със Сегашно и Минало просто време и спомагателните глаголи ‘do / does / did’

Тук do/does/did се заместват от if и основният глагол се слага в съответното време:

Глаголно времеDirect Question/ Пряк въпросIndirect Question/ Непряк/Учтив въпрос
Present simple with any verb except ‘be’Do you drink water?Can you tell me if you drink water?
Present simple with any verb except ‘be’Does Eva live in London?Can you tell me if Eva lives in London?
Past simple with any verb except ‘be’Did Leila call Robert yesterday?Can you tell me if Leila called Robert yesterday?

Въпроси, които съдържат ‘-Wh’ въпросителна дума

В този случай използваме допълниелната въпросителна дума и стандартния словоред на съобщителното изречение:

Глаголно времеDirect Question/Пряк въпросIndirect Question/ Непряк/Учтив въпрос
Present simple with ‘be’Why is he happy?Can you tell me why he is happy?
Present continuousWhen is the shop closing?Can you tell me when the shop is closing?
Past simple with ‘be’Why was he late for work?Can you tell me why he was late for work?
Past continuousWhat were you doing at 12a.m.?Can you tell me what you were doing at 12a.m?
Present perfectWhere has Anna been?Can you tell me where Anna has been?
Present perfect continuousHow long has she been living here?Can you tell me how long she has been living here?
Past perfectWhy had she quit her job before she moved here?Can you tell me why she had quit her job before she moved here?
Past perfect continuousHow long had she been living here when she met you?Can you tell me how long she had been living here when she met you?
Future simple with ‘will’When will she start her new project?Can you tell me when she will start her new project?
Future simple with ‘going to’When is it going to rain?Can you tell me when it is going to rain?
Future continuousWhat time will Sarah be meeting the client?Can you tell me what time Sarah will be meeting the client?
Future perfectWhen will he have finished the project?Can you tell me when he will have finished the project?
Future perfect continuousHow long will he have been studying English when he retires?Can you tell me how long he will have been studying English when he retires?
Modal verbsWhat should we do now?Can you tell me what we should do now?

‘Wh’ questions със Сегашно и Минало просто време и спомагателните глаголи ‘do / does / did’
Тук do/does/did се изпускат и основният глагол се слага в съответното време:

Глаголно времеDirect Question/Пряк въпросIndirect Question/ Непряк/Учтив въпрос
Present simple with any verb except ‘be’When do you drink water?Can you tell me when you drink water?
Present simple with any verb except ‘be’Where does Leila live?Can you tell me where Leila lives?
Past simple with any verb except ‘be’Why did Emma call Robert yesterday?Can you tell me why Emma called Robert yesterday?

Често срещана грешка е позицията на глагола to be:

Could you tell me where the station is?

NOT: Could you tell me where is the station?


Проверете дали сте го усвоили с тези игри:

Към граматиката за ниво Beginner Начинаещи

Към граматиката за ниво Elementary Малко напреднали

Към граматиката за ниво Pre-intermediate Pre-intermediate

Към граматиката за ниво Intermediate Intermediate

Към граматиката за ниво Upper-intermediate Upper-intermediate

 german-to-englishОнлайн обучение – Английски и Немски език -> photo11Всички глаголни времена в Английски език -> memory champПолезни съвети при учене ->
  • Учебен център “Скоростно Учене” предлага

Индивидуални Онлайн уроци по Английски език с жива връзка с преподавател.

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за ВЪЗРАСТНИ

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за УЧЕНИЦИ

Може да се регистрирате за ОНЛАЙН обучение като попълните заявката и наш сътрудник ще се свърже  Вас в рамките на 1 работен ден:

Лични данни

 
 
 
 
 

Потвърждение

ков център варна курсове по английски езиккурсове по немски езиканглийски езикон-лайн курсоведистанционно обучениеезиков център. английски език. немски език. курсове по английски език. курсове по немски език. дистанционно обучение. он-лайн курсове. он-лайн курсове по английски. он-лайн курсове по немски. курсове по английски. курсове по немски.