Разликата между Like и As в Английски език

За да получавате известия за нови статии с Английска граматика, въведете Вашия e-mail тук:

 

Разликата между Like и As в Английски език

 • Учебен център “Скоростно Учене” предлага

Индивидуални Онлайн уроци по Английски език с жива връзка с преподавател.

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за ВЪЗРАСТНИ

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за УЧЕНИЦИ

Употребяваме LIKE и AS, за да правим сравнения. Преводът и на двете думи на български език е “като”.

 

LIKE се използва основно, за да правим сравнения между различни обекти (хора, животни, предмети).

LIKE – има значението на = similar to (подобен на); the same as (същият като).

Изреченията се съставят по следния начин: глагол + LIKE + съществително име/местоимение.

 • He speaks like a native speaker. (= He speaks similar to a native speaker); Той говори езика като майчин.
 • She looks like a supermodel. (= She looks the same as a supermodel); Тя изглежда като супермодел.
 • You look like him. (= You look the same as him.); Ти изглеждаш като него.
 • Stop behaving like animals! (= Stop behaving similar to animals); Спрете да се държите като животни.

AS

Първо AS се използва, за да правим сравнения между действия.

В този случай “as” се превежда “като” и има значението на = the way (по начин); in the same way (по същия начин).

Второ AS се използва в смисъл на “както”.

Изреченията се съставят по следния начин: As + подлог + глагол.

 • Lily sings as Katy does. (= Lily sings the way/in the same way Katy does.); Лили пее като Кати (по същия начин).
 • As I said before, we have to get ready.; Както казах и преди, трябва да се приготвяме.

Трето AS се използва, за да посочим каква роля/позиция/функция има даден субект/обект.

 • He started work as a carpenter.; Той започна работа като дърводелец.
 • She used the tapestry as decoration in her living room.; Тя използваше гоблените като декорация за дневната.
 • I worked as an English teacher at the school.; Аз работех като учител по английски език в училището.

NOTE! – В американския английски език е срещано и обратното – LIKE се използва в смисъла на AS, но това се счита за неофициална, разговорна реч.

 • We play football like/as champions do.; Играем футбол като/както шампионите.

LIKE vs. AS

Трябва да бъдем внимателни кога употребяваме LIKE и кога AS, тъй като смисъла на изречението може коренно да се промени.

 • As your boss, I must warn you to be careful.; (използваме третото значение на as) Като твой шеф, трябва да те предупредя да внимаваш. (Аз съм твой шеф, т.е. аз съм в ролята на шеф; говорим за реална обстановка)
 • Like your boss, I must warn you to be careful.; Също като твоя шеф, трябва да те предупредя да внимаваш. (Аз не съм твой шеф, но той и аз имаме сходни мнения.; говорим за сравнение)

Други примери за различен смисъл:

 • This curry is hot, like all good curries. (Like + израз) = сходни качества както всички хубави кърита.; Това къри е лютиво, както всички хубави кърита.
 • This curry is hot, as it should be. (As + твърдение) = сравнява се с начина, по който трябва да изглежда едно къри.; Това къри е люто, както трябва да бъде.
 • Забележете как след AS има съществително + глагол (= твърдение)

AS IF

В английския език може да се използва и as if за сравнения. Има няколко специфики за употребата му.

1. Глаголът след AS IF е винаги в минало подчинително наклонение, независимо в какво глаголно време е изречението.

2. Ако глагoлът BE е директно след AS IF, използваме were за всички лични местоимения, без изключения.

 • He looks as if he knew the answer… but he doesn’t.; Той изглежда, сякаш знае отговора… но не го знае. (Глаголът LOOKS е в сегашно просто време, но глаголът след AS IF – knew – е в минало подчинително наклонение).
 • She walks as if she were a supermodel.; Тя върви, сякаш е супермодел. (Глаголът след AS IF – be – се променя на were, не was).
 • He spends money as if he owned a bank.; Той харчеше парите сякаш притежаваше банка.

Употреба на AS + прилагателно+ AS

Използваме тази структура, когато говорим за хора, животни и предмети, които имат сходства по някакъв начин. Това е вид сравнение.

 • Chris is as tall as his brother.; Крис е толкова висок, колкото брат си.

НАПРАВЕТЕ КРАТЪК ТЕСТ, ЗА ДА ПРОВЕРИТЕ ДАЛИ СТЕ ГО УСВОИЛИ:

езиков център, английски език, тест, за ученици, варна, онлайн, езикови курсове, уроци по английски, мога, не мога, английска граматика, научи английски, бързо

Онлайн обучение: Бизнес Английски език

Индивидуални Дистанционни обучения по Английски и Немски език – всички нива. Жива видео връзка с преподавател, гъвкав график.

Към граматиката за ниво Beginner Начинаещи

Към граматиката за ниво Elementary Малко напреднали

Към граматиката за ниво Pre-intermediate Pre-intermediate

Към граматиката за ниво Intermediate Intermediate

Към граматиката за ниво Upper-intermediate Upper-intermediate

 • Учебен център “Скоростно Учене” предлага

Индивидуални Онлайн уроци по Английски език с жива връзка с преподавател.

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за ВЪЗРАСТНИ

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за УЧЕНИЦИ

Може да се регистрирате за ОНЛАЙН обучение като попълните заявката и наш сътрудник ще се свърже  Вас в рамките на 1 работен ден:

Лични данни

 
 
 
 
 

Потвърждение

 

Езиков център варна

курсове по английски език
курсове по немски език
английски език
он-лайн курсове
дистанционно обучение

езиков център. английски език. немски език. курсове по английски език. курсове по немски език. дистанционно обучение. он-лайн курсове. он-лайн курсове по английски. он-лайн курсове по немски. курсове по английски. курсове по немски.