Разликата между So | Too | Neither | Either

За да получавате известия за нови статии с Английска граматика, въведете Вашия e-mail тук:

Разликата между So | Too | Neither | Either

 

  • Учебен център “Скоростно Учене” предлага

Индивидуални Онлайн уроци по Английски език с жива връзка с преподавател.

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за ВЪЗРАСТНИ

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за УЧЕНИЦИ

Основни разлики

SO + спомагателен глагол + подлог се се използва, за да се покаже съгласие с друго ПОЛОЖИТЕЛНО твърдение:

I’m happy. – So am I.

Neither + спомагателен глагол + подлог се използва, за да се покаже съгласие с друго НЕГАТИВНО твърдение:

I’m not happy. – Neither am I.

Има и други варианти, с които да кажете същото нещо. Тоест да заместите So и Neither.

При So, това е Too.

Но обърнете внимание, че So стои в началото на изречението, докато Too стои в края на изречението.

I’m happy. – So am I. – I’m happy too.


С Neither, използваме Either. Но тук има разлика. Neither използваме, когато не присъства отрицателна частица в изречението. Neither стои в началото на изречението.

Докато Either се използва с отрицателна частица. Either стои в края на изречението и се отделя със запетая.

I’m not happy. – Neither am I. – I’m not happy, either.

So спрегнато в различните времена

Person A

Person B

I am happy.So am I.= I am happy too.
I‘m going to Spain in the summer.So am I.= I am going to Spain too.
You look fantastic today.So do you.= You look nice too.
Rose has a new boyfriend.So does Lilly.= Lilly has a new one too.
We went to the concert last night.So did I.= I went to the concert too.
I would love tea right now.So would I.= I would love tea too.
He will win the race.So will I.= I will win one too.
They have finished with the house work.So have I.= I have finished too.
I can speak German.So can I.= I can speak German too.
He should study harder.So should I.= I should study harder too.
We could see the mountains.So could we.= We could see them too.
My brother had eaten too much.So had I.= I had eaten too much too.

Понякога може да използваме So + спомагателен глагол + подлог, за да продължим първата част на изречението:

Ann can play well and so can Ruby.

Ани може да свири добре, както и Руби.

NEITHER спрегнато в различните времена

Person A

Person B

am not hungry.Neither am I.= I’m not hungry either.
I‘m not going to quit.Neither am I.= I’m not going to quit either.
They don’t speak German.Neither do I.= I don’t speak German either.
Rosy doesn’t eat meat.Neither does Mary.= Rosy doesn’t eat meat either.
Lilli didn’t go to the party.Neither did I.= I didn’t go either.
wouldn’t like to do his job.Neither would I.= I wouldn’t like to do it either.
He won’t stop talking.Neither will you.= You won’t stop either.
You haven’t finished your meal.Neither have you.= You haven’t finished either.
can’t reach the top shelf.Neither can I.= I can’t reach it either.
You shouldn’t talk in the movie.Neither should you.= You shouldn’t talk either.
We couldn’t hear him.Neither could we.= We couldn’t hear him either.
hadn’t seen her before.Neither had I.= I hadn’t seen her before either.

 

Изиграйте тази игра за упражнение:


Онлайн курс по Английски и Немски език.

Към граматиката за ниво Beginner Начинаещи

Към граматиката за ниво Elementary Малко напреднали

Към граматиката за ниво Pre-intermediate Pre-intermediate

Към граматиката за ниво Intermediate Intermediate

Към граматиката за ниво Upper-intermediate Upper-intermediate

  • Учебен център “Скоростно Учене” предлага

Индивидуални Онлайн уроци по Английски език с жива връзка с преподавател.

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за ВЪЗРАСТНИ

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за УЧЕНИЦИ

Може да се регистрирате за ОНЛАЙН обучение като попълните заявката и наш сътрудник ще се свърже  Вас в рамките на 1 работен ден:

Лични данни

 
 
 
 
 

Потвърждение

Езиков център варна

курсове по английски език
курсове по немски език
английски език
он-лайн курсове
дистанционно обучение

езиков център. английски език. немски език. курсове по английски език. курсове по немски език. дистанционно обучение. он-лайн курсове. он-лайн курсове по английски. он-лайн курсове по немски. курсове по английски. курсове по немски.