Сегашно продължително време – Английски език. Обобщаваща таблица

За да получавате известия за нови статии с Английска граматика, въведете Вашия e-mail тук:

Present Continuous Tense

Сегашно продължително време

 

 • Учебен център “Скоростно Учене” предлага

Индивидуални Онлайн уроци по Английски език с жива връзка с преподавател.

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за ВЪЗРАСТНИ

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за УЧЕНИЦИ

Present Continuous Tense

Сегашно продължително време


ВИДЕО

 


ГРАМАТИКА

Използваме СЕГАШНО ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ВРЕМЕ, когато говорим за:

 • Действия, които се случват в момента на говорене
  • I’m studying English right now.
  • He is taking a shower.
  • Действия, които се случват около момента на говорене
  • I’m reading a very interesting book.

(Почнал съм да я чета преди два дена и сигурно ще я чета още няколко седмици)

 • За планове за бъдещетo, които е 100% сигурно, че ще се случат.
  • We’re visiting Lisbon next month.
 • При описване на картини, снимки, статуи (защото, това което изобразяват е замръзнало в момента, в мига)
  • This is a photo of my mother. She is smiling here.

+

?

I am playing tennis

You are playing tennis

He is playing tennis

She is playing tennis

It is playing tennis

We are playing tennis

You are playing tennis

They are playing tennis

I am not playing tennis

You are not playing tennis

He is not playing tennis

She is not playing tennis

It is not playing tennis

We are not playing tennis

You are not playing tennis

They are not playing tennis

Am I playing tennis?

Are you playing tennis?

Is he playing tennis?

Is she playing tennis?

Is it playing tennis?

Are we playing tennis?

Are you playing tennis?

Are they playing tennis?

Ако искате да зададете въпрос с въпросителна дума (What, where, when, how, etc.), тя ще стои в началото на изречението.

How are you playing tennis with a broken hand? – Как играеш тенис със счупена ръка?

Имаме някои правописни особености за добавяне на окончанието -ing към глагола.

В общия случай

Ако думата завършва на: -e

Ако думата завършва на: съгласна + гласна + съгласна

 • -ing

-e → -ing

Удвояваме последната буква и добавяме -ing

read- reading

Walk – walking

Play – playing

write – writing

smile – smiling

give – giving

sit – sitting

put – putting

plan – planning

Често използваме следните сигнални думи със СЕГАШНО ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ВРЕМЕ:
За действия, които се случват СЕГА или ОКОЛО СЕГА:

 • Now
 • At the moment
 • Today
 • This week/month/year….

He is playing tennis at the moment.

За 100% бъдещи планове:

 • Tomorrow
 • Next Friday
 • On Tuesday
 • This evening/week…

You are having the exam tomorrow.

I’m travelling to Portugal on Friday.

Команди, показаващи, че действието се извършва в момента на говорене:

 • Look!
 • Listen!
 • Wait!

Look! The cat is climbing the tree.


НАПРАВЕТЕ КРАТЪК ТЕСТ, ЗА ДА ПРОВЕРИТЕ ДАЛИ СТЕ ГО УСВОИЛИ

Направете бърз тест върху граматиката:

Бройни и редни числаезиков център, английски език, тест, за ученици, варна, онлайн, езикови курсове, уроци по английски, мога, не мога, английска граматика, научи английски, бързо


ИГРАЙТЕ ОЩЕ ИГРИ ЗА УПРАЖНЕНИЕ

 

 • Учебен център “Скоростно Учене” предлага

Индивидуални Онлайн уроци по Английски език с жива връзка с преподавател.

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за ВЪЗРАСТНИ

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за УЧЕНИЦИ

Към граматиката за ниво Beginner Начинаещи

Към граматиката за ниво Elementary Малко напреднали

Към граматиката за ниво Pre-intermediate Pre-intermediate

Към граматиката за ниво Intermediate Intermediate

Към граматиката за ниво Upper-intermediate Upper-intermediate

 • Учебен център “Скоростно Учене” предлага

Индивидуални Онлайн уроци по Английски език с жива връзка с преподавател.

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за ВЪЗРАСТНИ

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за УЧЕНИЦИ

Може да се регистрирате за ОНЛАЙН обучение като попълните заявката и наш сътрудник ще се свърже  Вас в рамките на 1 работен ден:

Лични данни

 
 
 
 
 

Потвърждение

Езиков център варна

курсове по английски език
курсове по немски език
английски език
он-лайн курсове
дистанционно обучение

езиков център. английски език. немски език. курсове по английски език. курсове по немски език. дистанционно обучение. он-лайн курсове. он-лайн курсове по английски. он-лайн курсове по немски. курсове по английски. курсове по немски.