Смесени Условни Наклонения – Mixed Conditional

За да получавате известия за нови статии с Английска граматика, въведете Вашия e-mail тук:

 

Смесени Условни Наклонения – Mixed Conditional

 • Учебен център “Скоростно Учене” предлага

Индивидуални Онлайн уроци по Английски език с жива връзка с преподавател.

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за ВЪЗРАСТНИ

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за УЧЕНИЦИ

Възможно е двете части на изречение в условно наклонение да се отнасят до различен времеви период.

В този случай изречението е в смесено условно наклонение.

 1. Първи вид смесени условни наклонения

За да ги разберем, нека първо си припомним стандартната формулировка на Трето условно наклонение.

Трето условно наклонение се отнася до хипотетични твърдения за миналото, при които си “представяме” какво би било, ако дадената ситуация се е случила по друг начин.

Изреченията в трето условно наклонение се базират на въображаеми ситуации в миналото.

If clause (условие)Main clause (резултат)
If + past perfectPerfect conditional или Perfect continuous conditional
If this thing had happened,

Ако това нещо беше се случило,

that thing would have happened.

онова нещо щеше да се случи.

Но същото изречение, може да бъде казано и с present conditional. На български език превеждаме и двата вида изречение по един и същи начин.

Нюансът в английски език е, че тук Първата част на изречението има условие, което ако беше изпълнено, щеше да има резултат в настоящия момент.

If clause (условие)Main clause (резултат)
If + past perfectpresent conditional
If this thing had happened,

Ако това нещо беше се случило,

that thing would happen.

онова нещо щеше да се случи.

Двете части на изречението могат да бъдат размествани, без разлика в значението.

Примери

 • If I had worked harder at school, I would have a better job now.
 • Ако бях се трудил повече в училище, щях да имам по-добра работа сега.
 • I would have a better job now if I had worked harder at school.
 • Щях да имам по-добра работа сега, ако бях се трудил повече в училище.
 • If we had looked at the map we wouldn’t be lost.
 • Ако бяхме погледнали картата, нямаше да се загубим.
 • We wouldn’t be lost if we had looked at the map.
 • Нямаше да се загубим, ако бяхме погледнали картата.

Може да се използват и други модални глаголи освен „would“

Примери

 • If you had crashed the car, you might be in trouble.
 • Ако беше блъснал колата, можеше да си в беда.
 • I could be a millionaire now if I had invested in that company.
 • Аз бих могъл да бъда милионер сега, ако бях инвестирал в тази компания.
 • If I had learned to drive, I might be on the highway now.
 • Ако се бях научили да шофирам, можеше да съм на магистралата сега.

2. Втори вид смесени условни наклонения

If-clause е в минало просто време, а в другата част на изречението е в perfect conditional.

If clause (condition)Main clause (result)
If + simple pastperfect conditional
If this thing happenedthat thing would have happened.

Тези смесени условни наклонения се използват, за да се изрази факт, който е винаги верен, или е верен към настоящия момент и който факт е имал отношение към минал момент.

If I wasn’t afraid of spiders (факт, който е винаги верен), I would have picked it up. (щях да го вдигна)

– ситуация в миналото, към която фактът, който е винаги верен, има отношение.

Двете части на изречението могат да бъдат размествани, без разлика в значението.

Примери

 • If she wasn’t afraid of flying she wouldn’t have travelled by train.
 • Ако тя не се страхуваше да лети, нямаше да пътува с влака.
 • I’d have been able to translate the word if my English was better.
 • Щях да мога да преведа думата, ако английския ми беше по-добър.
 • If I was a good manager, I’d have managed the situation.
 • Ако бях добър мениджър, щях да се справя със ситуацията.
 • If he wasn’t in love with her, he’d have kicked her out by now.
 • Ако той не беше влюбен в нея, щеше да я изрита до сега.

ПРОВЕРЕТЕ ДАЛИ СТЕ ГО УСВОИЛИ С ТЕЗИ ИГРИ:

ВСИЧКИ УСЛОВНИ НАКЛОНЕНИЯ В АНГЛИЙСКИ ЕЗИК. Онлайн курс по Английски и Немски език.

Към граматиката за ниво Beginner Начинаещи

Към граматиката за ниво Elementary Малко напреднали

Към граматиката за ниво Pre-intermediate Pre-intermediate

Към граматиката за ниво Intermediate Intermediate

Към граматиката за ниво Upper-intermediate Upper-intermediate

 • Учебен център “Скоростно Учене” предлага

Индивидуални Онлайн уроци по Английски език с жива връзка с преподавател.

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за ВЪЗРАСТНИ

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за УЧЕНИЦИ

Може да се регистрирате за ОНЛАЙН обучение като попълните заявката и наш сътрудник ще се свърже  Вас в рамките на 1 работен ден:

Лични данни

 
 
 
 
 

Потвърждение

Езиков център варна

курсове по английски език
курсове по немски език
английски език
он-лайн курсове
дистанционно обучение

езиков център. английски език. немски език. курсове по английски език. курсове по немски език. дистанционно обучение. он-лайн курсове. он-лайн курсове по английски. он-лайн курсове по немски. курсове по английски. курсове по немски.