Сравнителна и превъзходна степен на прилагателните и наречията – Английски език. Обобщаваща таблица

* Учебен център “Скоростно Учене”
 Сравнителна и Превъзходна степен на Прилагателните и Наречията– Английски език. Обобщаваща таблица.

Сравнителна степен на прилагателните и наречията

Comparative form of the adjectives and adverbs

Кога

По” използваме, за да сравним хора/ предмети/ места, които са различни. Можем сравняваме по различни признаци с

  • прилагателни (beautiful – She’s more beautiful than his last girlfriend.)

  • наречия (carefully – She does the work more carefully than him.)

Как

ПРИЛАГАТЕЛНИ ИМЕНА

дума с

пример

правило

сравнителна степен

Една сричка

hard

+er

harder

Една сричка; завършва на

late

+r

later

Една сричка; завършва на гласна+съгласна

big

удвояваме последна буква +er

bigger

Една сричка; завършва на -y

pretty

y -> i + er

prettier

Две или повече срички

intelligent

more/less + adj.

more intelligent

НАРЕЧИЯ

При всички наречия

carefully

more/less + adv.

more carefully

Обърнете внимание

Чето използваме думата THAN при ставнителна степен.

than = от

Peter is smarter than Vlado. Петър е по-умен от Владо.

Superlative form of the adjectives and adverbs

Превъзходна степен на прилагателните и наречията

Кога

Най” използваме, за да сравним една единица от група хора/ предмети/ места, с всички останали от групата. Можем сравняваме по различни признаци с

  • прилагателни (beautiful – She’s the most beautiful from all of his girlfriends so far.)
  • наречия (carefully – She does the work the most carefully in our office.)

Как

ПРИЛАГАТЕЛНИ ИМЕНА

дума с

пример

правило

превъзходна степен

Една сричка

hard

+est

hardest

Една сричка; завършва на

late

+st

latest

Една сричка; завършва на гласна+съгласна

big

удвояваме последна буква +est

biggest

Една сричка; завършва на -y

pretty

y -> i + est

prettiest

Две или повече срички

intelligent

most/least + adj.

most intelligent

НАРЕЧИЯ

При всички наречия

carefully

most/least + adv.

most carefully

Обърнете внимание

Чето използваме думата THE при ставнителна степен, тъй като обикновено членуваме с пълен член този, който е НАЙ в групата.

Peter is the smartest in the class. Петър е най-умният в класа.

В английския език, имаме неправилни прилагателни и наречия, които не се подчиняват на горе-споменатите правила.
Тях трябва да научим наизуст.

прилагателно

сравнителна степен

превъзходна степен

ПРИЛАГАТЕЛНИ

good

better

the best

bad

worse

the worst

little

less

least

many

more

most

much

more

most

far

Farther / further

the farthest / the furthest

НАРЕЧИЯ

well

better

The best

badly

worse

The worst

early

earlier

The earliest

near

nearer

The nearest

late

later

The latest

fast

faster

The fastest

far

farther / further

the farthest / the furthest

НАПРАВЕТЕ КРАТЪК ТЕСТ, ЗА ДА ПРОВЕРИТЕ ДАЛИ СТЕ ГИ УСВОИЛИ

Направете бърз тест върху граматиката:

Бройни и редни числаезиков център, английски език, тест, за ученици, варна, онлайн, езикови курсове, уроци по английски, мога, не мога, английска граматика, научи английски, бързо

Към граматиката за ниво Beginner Начинаещи

Към граматиката за ниво Elementary Малко напреднали

Към граматиката за ниво Pre-intermediate Pre-intermediate

Към граматиката за ниво Intermediate Intermediate

Към граматиката за ниво Upper-intermediate Upper-intermediate

Дистанционно Онлайн обучение по Английски език – всички нива, специализиран Английски език. Обучението е изцяло индивидуално, преподава се чрез видео връзка с преподавателя. Промоционална цена 16лв./уч.ч.

Направете заявка за обучение:н Online

Лични данни

 
 
 
 
 

Потвърждение

 german-to-englishОнлайн обучение – Английски и Немски език -> photo11Всички глаголни времена в Английски език -> memory champПолезни съвети при учене ->

Езиков център варна

курсове по английски език
курсове по немски език
английски език
он-лайн курсове
дистанционно обучение

езиков център. английски език. немски език. курсове по английски език. курсове по немски език. дистанционно обучение. он-лайн курсове. он-лайн курсове по английски. он-лайн курсове по немски. курсове по английски. курсове по немски.