Сравнителна и превъзходна степен на прилагателните и наречията – Английски език. Обобщаваща таблица

За да получавате известия за нови статии с Английска граматика, въведете Вашия e-mail тук:

 

Сравнителна и Превъзходна степен на Прилагателните и Наречията– Английски език. Обобщаваща таблица.

  • Учебен център “Скоростно Учене” предлага

Индивидуални Онлайн уроци по Английски език с жива връзка с преподавател.

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за ВЪЗРАСТНИ

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за УЧЕНИЦИ


Видео


Граматика


Сравнителна степен на прилагателните и наречията

Comparative form of the adjectives and adverbs

Кога

По” използваме, за да сравним хора/ предмети/ места, които са различни. Можем сравняваме по различни признаци с

  • прилагателни (beautiful – She’s more beautiful than his last girlfriend.)

  • наречия (carefully – She does the work more carefully than him.)

Как

ПРИЛАГАТЕЛНИ ИМЕНА

дума с

пример

правило

сравнителна степен

Една сричка

hard

+er

harder

Една сричка; завършва на

late

+r

later

Една сричка; завършва на гласна+съгласна

big

удвояваме последна буква +er

bigger

Една сричка; завършва на -y

pretty

y -> i + er

prettier

Две или повече срички

intelligent

more/less + adj.

more intelligent

НАРЕЧИЯ

При всички наречия

carefully

more/less + adv.

more carefully

Обърнете внимание

Чето използваме думата THAN при ставнителна степен.

than = от

Peter is smarter than Vlado. Петър е по-умен от Владо.

Superlative form of the adjectives and adverbs

Превъзходна степен на прилагателните и наречията

Кога

Най” използваме, за да сравним една единица от група хора/ предмети/ места, с всички останали от групата. Можем сравняваме по различни признаци с

  • прилагателни (beautiful – She’s the most beautiful from all of his girlfriends so far.)
  • наречия (carefully – She does the work the most carefully in our office.)

Как

ПРИЛАГАТЕЛНИ ИМЕНА

дума с

пример

правило

превъзходна степен

Една сричка

hard

+est

hardest

Една сричка; завършва на

late

+st

latest

Една сричка; завършва на гласна+съгласна

big

удвояваме последна буква +est

biggest

Една сричка; завършва на -y

pretty

y -> i + est

prettiest

Две или повече срички

intelligent

most/least + adj.

most intelligent

НАРЕЧИЯ

При всички наречия

carefully

most/least + adv.

most carefully

Обърнете внимание

Чето използваме думата THE при ставнителна степен, тъй като обикновено членуваме с пълен член този, който е НАЙ в групата.

Peter is the smartest in the class. Петър е най-умният в класа.

В английския език, имаме неправилни прилагателни и наречия, които не се подчиняват на горе-споменатите правила.
Тях трябва да научим наизуст.

прилагателно

сравнителна степен

превъзходна степен

ПРИЛАГАТЕЛНИ

good – добър

better – по-добър

the best – най-добър

bad – лош

worse – по-лош

the worst – най-лош

little – малко

less – по-малко

least – най-малко

many – много

(за бройни)

more – по-

most – най-много

much – много

(за небройни)

more – по-

most – най-много

far – далеч

Farther / further

(по-далеч)

the farthest / the furthest

(най-далеч)

НАРЕЧИЯ

well – добре

better – по-добре

The best – най-добре

badly – лошо

worse – по-лошо

The worst – най-лошо

early – рано

earlier – по-рано

The earliest –

най-рано

near – близо

nearer – по-близо

The nearest –

най-близо

late – късно

later – по-късно

The latest –

най-късно

fast – бързо

faster – по-бързо

The fastest –

най-бързо

far – далече

farther / further

по-далече

the farthest / the furthest

най-далече


НАПРАВЕТЕ КРАТЪК ТЕСТ, ЗА ДА ПРОВЕРИТЕ ДАЛИ СТЕ ГИ УСВОИЛИ

Направете бърз тест върху граматиката:

Бройни и редни числаезиков център, английски език, тест, за ученици, варна, онлайн, езикови курсове, уроци по английски, мога, не мога, английска граматика, научи английски, бързо

 


ИГРАЙТЕ ОЩЕ ИГРИ ЗА УПРАЖНЕНИЕ!

Към граматиката за ниво Beginner Начинаещи

Към граматиката за ниво Elementary Малко напреднали

Към граматиката за ниво Pre-intermediate Pre-intermediate

Към граматиката за ниво Intermediate Intermediate

Към граматиката за ниво Upper-intermediate Upper-intermediate

 german-to-englishОнлайн обучение – Английски и Немски език -> photo11Всички глаголни времена в Английски език -> memory champПолезни съвети при учене ->

  • Учебен център “Скоростно Учене” предлага

Индивидуални Онлайн уроци по Английски език с жива връзка с преподавател.

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за ВЪЗРАСТНИ

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за УЧЕНИЦИ

Може да се регистрирате за ОНЛАЙН обучение като попълните заявката и наш сътрудник ще се свърже  Вас в рамките на 1 работен ден:

Лични данни

 
 
 
 
 

Потвърждение

Езиков център варна

курсове по английски език
курсове по немски език
английски език
он-лайн курсове
дистанционно обучение

езиков център. английски език. немски език. курсове по английски език. курсове по немски език. дистанционно обучение. он-лайн курсове. он-лайн курсове по английски. он-лайн курсове по немски. курсове по английски. курсове по немски.