Facebook
Menu

Членуване в Английски език – кога да поставим a/an/the или нито едно от тях

За да получавате известия за нови статии с Английска граматика, въведете Вашия e-mail тук:Членуване в Английски език – кога да поставим a/an/the

 • Учебен център “Скоростно Учене” предлага

Индивидуални Онлайн уроци по Английски език с жива връзка с преподавател.

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за ВЪЗРАСТНИ

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за УЧЕНИЦИ

Граматика


СЪПОСТАВКА БЪЛГАРСКИ-АНГЛИЙСКИ

 • В българския език, членуването на съществителни и прилагателни имена (топката, бронзовият ключ) се случва в края на думата и ролята му е да конкретизира определени неща, с които вече сме запознати; и има само определителна функция. Докато в английския език, членуването има две функции – НЕопределителна (INDEFINITE) (a/an) и определителна (DEFINITE) (the).
 • В английския език, членуването е доста по-опростено тъй като при образуването му не ни интересува факторът – род. Тоест, в английския език членуването не се съобразява с рода на съществителните и прилагателните имена, а следва определени правила, които ще обясним в тази статия.
 • Ако членуването в българския език се случва в края на думата, то в английския език членът стои в началото на думата и НЕ се слепва с нея.

INDEFINITE ARTICLE A/AN – НЕОПРЕДЕЛИТЕЛЕН ЧЛЕН

Обърнете внимание, че такова понятие в българския език не съществува.

В английския език a/an поставяме пред броими съществителни имена (прочетете подробно за тях тук >>) в единствено число, когато говорим неопределено за тях: тоест химикал, а не химикалът

Друг важен момент е, че a/an имат значение; те означават 1 брой. На български не е необходимо да казваме (един брой), когато превеждаме, защото в нашия език това не е прието (но е добре да знаете реалното значение на a/an в английския език)

A”- поставяме пред съществителни които започват със съгласен звук.

An”- поставяме пред съществителни които започват с гласен звук.’

Например:

He wrote a successful novel.

Той написа (един) успешен роман.

He owns a big mansion.

Той притежава (едно ) голямо имение.

She is an only child, I think.

Тя е (едно) единствено дете, мисля.

He swam to an island that was not far away.

Той плува на (един) остров който не беше далеч.


*** НО !

Bulgaria is European country.

Въпреки, че “European” започва с гласна буква, се произнася с дифтонга ‘Ю’. Затова слагаме “а” не “an”.

Друг такъв пример е: a university; a union 


DEFINITE ARTICLE THE – ОПРЕДЕЛИТЕЛЕН ЧЛЕН

Определителният член “the” поставяме пред броими и неброими съществителни имена в единствено и множествено число, когато говорим определено за тях (членуваме ги).

Например:

The dog looks as if it is sick.

Кучето изглежда сякаш е болно. (Знаем за кое точно куче става въпрос)

The lunch we had today was awful.

Обядът, който ядохме днес беше ужасен. (Говорим определено за днешния обяд)


Освен за стандартно членуване на прилагателните и съществителните имена, THE използваме и в някои конкретни случаи, които трябва да запомните наизуст.


КОГА ИЗПОЛЗВАМЕ ОПРЕДЕЛИТЕЛЕН ЧЛЕН – THE (трябва да запомните наизуст)

 • Пред планински вериги (mountain ranges)

The Alps are the highest mountain range in Europe.

Алпите са най-високата планинска верига в Европа.

 • Пред съвкупност от острови (island complexes)

The Bahamas consist of 700 islands.

Бахамите се състоят от 700 острова.

 • Пред титли (titles)

The President of the United States is elected.

Президентът на САЩ е избран.

 • Пред държави които са съвкупност от области или щати (countries composed of states)

The United Kingdom is no longer a Europеan country.

Обединеното Кралство вече не е европейска страна.

 • Пред фамилии в множествено число (Family names in the plural)

The Smiths are currently out of town.

Семейство Смит са извън града в момента.

 • Пред хотели и музеи (Hotels and museums)

The Trimontsium is located in Plovdiv.

Тримонциум се намира в Пловдив.

The British Museum is our next destination.

Британският музей е нашата следващата дестинация.

 • Пред кина и театри (cinemas and theatres)

The Odeon Cinema keeps my dearest childhood memories.

Кино Одеон пази моите най-скъпи детски спомени.

The Opera House is a great place to visit.

Опера Хаус е страхотно място за посещение.

 • Пред музикални инструменти (musical instruments)

I play the piano/guitar/violin everyday.

Аз свиря на пиано, китара, цигулка всеки ден.

 • Пред имена на вестници (newspapers)

The Daily Mail comes out once a week.

Daily Mail излиза от печат веднъж седмично.

 • Пред десетилетия и векове (decades and centuries)

The 1950s differs much from the the 21st century mentality.

1950-те години се различават много от манталитета на 21 век.

 • Пред реки, морета, океани и пустини (rivers, seas, oceans and deserts)

The Amazon, the Red Sea, the Atlantic and the Sahara desert are on my destinations’ list this year.

Амазонската река, Червено море, Атлантическият океан и пустинята Сахара са моя списък с дестинации тази година

 • Пред понятия които считаме за единствени (unique notions)

The sun / moon /earth, part of the solar system.

Слънцето, Луната, Земята, са част от слънчевата система

 • При превъзходна степен на сравнение (the superlative form)

It was the most exciting day of my life.

Това беше най-вълнуващият ден в моя живот. 

NO ARTICLE – КОГА НЕ ИЗПОЛЗВАМЕ НИКАКЪВ ЧЛЕН

 • Когато генерализираме цяла категория от съществителни или прилагателни имена

Cats are loving and fun animals.

Котките са любвеобилни и забавни животни.

Boys and girls love playing.

Момичетата и момчетата обичат да играят.

 • С индивидуални планини и върхове (individual mountains and peaks)

I want to be the first woman to climb Mount Everest.

Искам да съм първата жена, която да изкачи връх Еверест.

 • С индивидуални острови (individual islands)

We visited Santorini last year.

Ние посетихме Санторини миналата година.

 • С титли следвани от имена (titles and names)

I saw President Smith the other day.

Аз видях президентът Смит по-миналият ден.

 • С държави, континенти, малки/големи градове, селца (countries, continents, cities, towns, villages)

Germany, Africa, Madrid and Riverdale is where we are about to go next year.

Германия, Африка, Мадрид и Ривърдейл е където ще ходим следващата година.

 • Имена и фамилии (names and surnames)

Bob, have you seen Mr Simpson recently?

Биб, виждал ли си господин Симпсън наскоро?

 • С улици и булеварди (streets and avenues)

I live on Elm Street.

Аз живея на улица Елм.

I live on Wilson Avenue.

Аз живея на Уилсън Авеню

 • С площади и паркове (squares and parks)

The meeting is scheduled on Trafalgar Square.

Срещата е насрочена на площадът Трафалгар.

My dream is to visit Central Park in New York.

Моята мечта е да посетя в Central Park Ню Йорк.

 • С училищни предмети, видове спорт, цветове (lessons, sports, colours)

My favourite subject is science, I also love playing basketball and blue.

Моят любим предмет е наука и също така обичам да играя баскетбол и синьото.

 • С дни, месеци и години (days, months and years)

My grandparents’ wedding was held in 1968. It was in July and the day was Monday.

Сватбата на моите баба и дядо се е състояла 1968г. Била е през юли и денят е бил понеделник.

 • С езера (lakes)

Last year we visited Lake Michigan.

Миналата година, ние посетихме езерото Мичиган.

 • С планети (planets)

The Libra sign is governed by Venus.

Знакът на везните се управлява от Венера.

***ЗАБЕЛЕЖКА 1

В Британския английски думите school, university, hospital, bed, church, prison, когато поставяме “the” пред тях, смисълът, който придаваме се изменя.

I went to university and obtained my certificate.

Посещавах университет и се сдобих с дипломата си. (Когато имаме предвид, че сме употребявали услугите на университета-посещавали сме занятията, явявали сме се на изпити и тн.)

I went to the university to receive my certificate.

Ходих до университета за да си получа дипломата. (Когато имаме предвид сградата-локацията)

I stayed in hospital to recover. (аз съм била пациента в болницата)

I stayed in the hospital and assisted my grandmother. (била съм там за да асистирам на баба ми, но аз не съм ползвал услугите на болницата)

НО

В Американски английски “the” се използва и в двата случая, без разлика.

I went to the university and obtained my certificate.

I went to the university to meet my girlfriend.

***ЗАБЕЛЕЖКА 2

I speak German.

BUT, I speak THE German language.

А) “The” не се слага пред езици, но ако конкретният език е последван от думата “language”, тогава “the” се употребява.

B) “The” има свойството да създава група от определени хора, когато е последвано от прилагателно – the poor, the rich…

Blind people find it hard to communicate.

За слепите хора е трудно да общуват.

BUT – The blind find it hard to communicate.

За слепците е трудно да общуват. 


УПРАЖНЯВАЙТЕ СЕ С ТАЗИ ИГРА:

Към граматиката за ниво Beginner Начинаещи

Към граматиката за ниво Elementary Малко напреднали

Към граматиката за ниво Pre-intermediate Pre-intermediate

Към граматиката за ниво Intermediate Intermediate

Към граматиката за ниво Upper-intermediate Upper-intermediate

german-to-englishОнлайн обучение – Английски и Немски език -> photo11Всички глаголни времена в Английски език -> memory champПолезни съвети при учене ->
 • Учебен център “Скоростно Учене” предлага

Индивидуални Онлайн уроци по Английски език с жива връзка с преподавател.

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за ВЪЗРАСТНИ

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за УЧЕНИЦИ

Може да се регистрирате за ОНЛАЙН обучение като попълните заявката и наш сътрудник ще се свърже  Вас в рамките на 1 работен ден:

Лични данни

 
 
 
 
 

Потвърждение

Езиков център варна курсове по английски езиккурсове по немски езиканглийски езикон-лайн курсоведистанционно обучениеезиков център. английски език. немски език. курсове по английски език. курсове по немски език. дистанционно обучение. он-лайн курсове. он-лайн курсове по английски. он-лайн курсове по немски. курсове по английски. курсове по немски.