Сегашно Перфектно Продължително време – Английски език. Обобщаваща таблица

За да получавате известия за нови статии с Английска граматика, въведете Вашия e-mail тук:

 

Present Perfect Continuous Tense

Сегашно перфектно продължително време

 • Учебен център “Скоростно Учене” предлага

Индивидуални Онлайн уроци по Английски език с жива връзка с преподавател.

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за ВЪЗРАСТНИ

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за УЧЕНИЦИ


Видео


Граматика

Използваме СЕГАШНО ПЕРФЕКТНО ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ВРЕМЕ, когато говорим за:

 • Действия и ситуации, които са започнали в миналото и продължават до сегашния момент.

!Обърнете внимание, че за действия, които се извършват в момента, използваме сегашно продължително. Но при сегашно продължително не се упоменава кога действието е започнало, а само че е в процес към момента на говорене!

Ключови думи: for, since (за динамични глаголи); ( за статични глаголи – употребявайте present perfect)

  • Mark has been teaching English for 5 years.

В този случай се превежда в сегашно време на български език: Марк преподава английски език от 5 години.

 • Може и да се употребява за ситуации, които току-що са приключили, например: “Have you been smoking?”

Но този въпрос предполага, че все още може да усетите миризмата на тютюн от човека.

Ако задавате въпроси в това време, означава, че може да видите, помиришете, чуете или усетите резултатите от действията върху хората. Ако го използвате некоректно, може да обидите някой.

Преводът на български е в минало неопределено време: Пушил ли си?

Структура: have/has + been + глагол+ing

+

?

I have been playing tennis

You have been playing tennis

He has been playing tennis

She has been playing tennis

It has been playing tennis

We have been playing tennis

You have been playing tennis

They have been playing tennis

I haven’t been playing tennis

You haven’t been playing tennis

He hasn’t been playing tennis

She hasn’t been playing tennis

It hasn’t been playing tennis

We haven’t been playing tennis

You haven’t been playing tennis

They haven’t been playing tennis

Have I been playing tennis?

Have you been playing tennis?

Has he been playing tennis?

Has she been playing tennis?

Has it been playing tennis?

Have we been playing tennis?

Have you been playing tennis?

Have they been playing tennis?

Ако искате да зададете въпрос с въпросителна дума (what, where, when, how, etc.) , тя ще стои в началото на изречението, изпреварвайки have/has.

How have you been playing tennis?

Правопис: Имаме някои правописни особености за добавяне на окончанието -ing към глагола.

В общия случай

Ако думата завършва на: -e

Ако думата завършва на: съгласна + гласна + съгласна

 • -ing

-e → -ing

Удвояваме последната буква и добавяме -ing

read- reading

Walk – walking

Play – playing

write – writing

smile – smiling

give – giving

sit – sitting

put – putting

plan – planning

Внимавайте!

 • Използваме сегашно перфектно време, когато искаме да наблегнем на резултата от действието
  • She’s written a report for her work. (Тя вече е приключила с репорта)
 • Използваме сегашно перфектно продължително време, когато искаме да наблегнем повече на самото действие и времето, което е отделено за него, отколкото на резултата.
  • She’s been writing a report for her work since this morning. (Тя е започнала репорта от сутринта, но все още не е приключила с него).

Останалите разлики Прочетете тук>>

Често използваме следните сигнални думи със СЕГАШНО ПЕРФЕКТНО ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ВРЕМЕ:

For

For – за период от време

I’ve been working here for four years.

Since

Since – за точен момент на започване

I’ve been working here since 2015.

 


 НАПРАВЕТЕ КРАТЪК ТЕСТ, ЗА ДА ПРОВЕРИТЕ ДАЛИ СТЕ ГО УСВОИЛИ

Направете бърз тест върху граматиката:

Бройни и редни числаезиков център, английски език, тест, за ученици, варна, онлайн, езикови курсове, уроци по английски, мога, не мога, английска граматика, научи английски, бързо


ИГРАЙТЕ ОЩЕ ИГРИ ЗА УПРАЖНЕНИЕ:

Към граматиката за ниво Beginner НачинаещиКъм граматиката за ниво Elementary Малко напредналиКъм граматиката за ниво Pre-intermediate Pre-intermediateКъм граматиката за ниво Intermediate IntermediateКъм граматиката за ниво Upper-intermediate Upper-intermediate

 german-to-englishОнлайн обучение – Английски и Немски език -> photo11Всички глаголни времена в Английски език -> memory champПолезни съвети при учене ->
 • Учебен център “Скоростно Учене” предлага

Индивидуални Онлайн уроци по Английски език с жива връзка с преподавател.

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за ВЪЗРАСТНИ

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за УЧЕНИЦИ

Може да се регистрирате за ОНЛАЙН обучение като попълните заявката и наш сътрудник ще се свърже  Вас в рамките на 1 работен ден:

Лични данни

 
 
 
 
 

Потвърждение

Езиков център варна курсове по английски езиккурсове по немски езиканглийски езикон-лайн курсоведистанционно обучениеезиков център. английски език. немски език. курсове по английски език. курсове по немски език. дистанционно обучение. он-лайн курсове. он-лайн курсове по английски. он-лайн курсове по немски. курсове по английски. курсове по немски.