10 начина да отговориш на “Благодаря” на английски език/ 10 ways to respond to “Thank you” in English

Как да отговориш на A: Thank you!

B:

1.No problem!

2. You are welcome!

3. My pleasure!

4. Of course!

5. Anytime.

6. You bet!

7. Sure thing.

8. Not at all.

9. Happy to help!

10. You got it.

 

 

Дистанционно обучение по Английски език – всички нива. Специализиран Английски.

Прочетете повече: Дистанционно обучение – Английски език

Направете заявка за обучение:

Лични данни

 
 
 
 
 

Потвърждение

Езиков център варна

курсове по английски език
курсове по немски език
английски език
он-лайн курсове
дистанционно обучение

езиков център. английски език. немски език. курсове по английски език. курсове по немски език. дистанционно обучение. он-лайн курсове. он-лайн курсове по английски. он-лайн курсове по немски. курсове по английски. курсове по немски.