Разлики между Американски и Британски Английски

За да получавате известия за нови статии с Английска граматика, въведете Вашия e-mail тук:

 

Разлики между Американски и Британски Английски

  • Учебен център “Скоростно Учене” предлага

Индивидуални Онлайн уроци по Английски език с жива връзка с преподавател.

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за ВЪЗРАСТНИ

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за УЧЕНИЦИ

Британският и Американският английски са говорени по цял свят. Има малко разлики между двата езика и е прието и двете версии да се смятат за еднакво правилни и все пак е добре да се познават основните моменти.

1. Разлика в правописа:

Български преводAmerican EnglishBritish English
цвятcolorcolour
поведениеbehaviorbehaviour
театърtheatertheatre
метърmetermetre
организирамorganizeorganise
пътувахtraveledtravelled

2. Разлика в думите:

Български преводAmerican EnglishBritish English
апартаментapartmentflat
колеж/университетcollegeuniversity
ваканцияvacationholiday
чипсchipscrisps
Пържени картофки(french) frieschips
киноthe moviesthe cinema
газирана напиткаsoda / pop / coke / soft drinksoft drink / fizzy drink
маратонкиsneakers / tennis shoestrainers
пуловерsweaterjumper
пощенска кутияmailboxpostbox
лейкопластband-aidplaster
аптекаdrugstorechemist’s
футболsoccerfootball
бисквитаcookiebiscuit
The difference between American & British Vocabulary 2
Watch this video on YouTube.

3. Разлика при предлозите:

American EnglishBritish English
I’m going to a party on the weekend.I’m going to a party at the weekend.
What are you doing on Christmas?What are you doing at Christmas?
Monday through Friday.Monday to Friday.
It’s different from/than the others.It’s different from/to the others.

4. Разлика при употребата на минало просто и сегашно перфектно време

За наскоро приключили действия, американците по-често биха употребили минало просто време, докато британците-сегашно перфектно:

American EnglishBritish English
I ate too much.I’ve eaten too much.
I went to the store.I’ve been to the shop.
Did you get the newspaper?Have you got the newspaper?

5. Минало причастие на get

В британски английски втората и третата форма са еднакви, докато в американски английски третата форма е gotten

American EnglishBritish English
get — got — gottenget — got — got
I haven’t gotten any news about him.I’ve not got any news about him.

Към граматиката за ниво Beginner Начинаещи

Към граматиката за ниво Elementary Малко напреднали

Към граматиката за ниво Pre-intermediate Pre-intermediate

Към граматиката за ниво Intermediate Intermediate

Към граматиката за ниво Upper-intermediate Upper-intermediate

 german-to-englishОнлайн обучение – Английски и Немски език -> photo11Всички глаголни времена в Английски език -> memory champПолезни съвети при учене ->
  • Учебен център “Скоростно Учене” предлага

Индивидуални Онлайн уроци по Английски език с жива връзка с преподавател.

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за ВЪЗРАСТНИ

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за УЧЕНИЦИ

Може да се регистрирате за ОНЛАЙН обучение като попълните заявката и наш сътрудник ще се свърже  Вас в рамките на 1 работен ден:

Лични данни

 
 
 
 
 

Потвърждение

Езиков център варна курсове по английски езиккурсове по немски езиканглийски езикон-лайн курсоведистанционно обучениеезиков център. английски език. немски език. курсове по английски език. курсове по немски език. дистанционно обучение. он-лайн курсове. он-лайн курсове по английски. он-лайн курсове по немски. курсове по английски. курсове по немски.