Минало перфектно време – Английски език. Обобщаваща таблица

За да получавате известия за нови статии с Английска граматика, въведете Вашия e-mail тук:

 

Past Perfect Tense

Минало перфектно време

Индивидуални Онлайн уроци по Английски език с жива връзка с преподавател.

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за ВЪЗРАСТНИ

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за УЧЕНИЦИ


Видео

 


Граматика


Използваме МИНАЛО ПЕРФЕКТНО ВРЕМЕ, когато говорим за:

 • Действия, които са приключили преди определен момент в миналото.
  ○ Mark had drunk his coffee a few minutes before he started work.
  >>Марк беше изпил своето кафе няколко минути, преди да започне работа.
 • Приключени действия и състояния, където е важен резултатът в определен момент в миналото.
  ○ We were happy because we had finished all our work.
  >>Ние бяхме щастливи, защото бяхме приключили всичката си работа.

 • Минало перфектно време превеждаме на български език с минало предварително време:
  “бях” + глагол с окончание ”л”. Тоест: нещо се е случило предварително (преди) друго последвало действие в миналото:

          ○ We had already finished work when our boss came.

     >>Ние вече бяхме приключили работа (предварително  действие), когато шефът дойде (последвало действие).

В английския език глаголите се делят на ПРАВИЛНИ и НЕПРАВИЛНИ. Всички глаголи имат 3 форми. Спрямо времето, в
което се изразяваме, избираме коя форма на глагола ще ни трябва.

При минало перфектно време трябва да използваме третата форма на глагола.

Правилни глаголи

При правилните глаголи имаме правило, по което образуваме втората и третата форма на глагола.

Глагол + -ed

play + -ed = played

play – played – played

Неправилни глаголи

За неправилните глаголи нямаме правило. Тяхната втора и трета форма, учим наизуст от таблици. Към таблицата с неправилните глаголи >>

Примери:

go – went – gone

eat – ate – eaten

drink – drank drunk

Образуване: had+ 3та форма на глагола

+

?

I had played tennis

You had played tennis

He had played tennis

She had played tennis

It had played tennis

We had played tennis

You had played tennis

They had played tennis

I hadn’t played tennis

You hadn’t played tennis

He hadn’t played tennis

She hadn’t played tennis

It hadn’t played tennis

We hadn’t played tennis

You hadn’t played tennis

They hadn’t played tennis

Had I played tennis?

Had you played tennis?

Had he played tennis?

Had she played tennis?

Had it played tennis?

Had we played tennis?

Had you played tennis?

Had they played tennis?

Ако искате да зададете въпрос с въпросителна дума (what, where, when, how, etc.) , тя ще стои в началото на изречението.

 

How had you played tennis?

Имаме някои правописни особености за добавяне на буквите -ed към правилните глаголи.

В общия случай

Ако думата завършва на: -e

Ако думата завършва на: съгласна + -y

 • -ed

 • -d

y → -ied

walk – walked

 

play – played

close – closed

 

phone – phoned

study – studied

 

cry – cried

● В зависимост от това дали използваме минало просто или минало перфектно време, значението на изречението
може да се измени.
○ The lesson started when I arrived. = Аз пристигнах и тогава започна урока.
○ The lesson had started when I arrived. = Урокът беше започнал и после аз пристигнах.
● След като използваме минало перфектно време веднъж, обикновено продължаваме изречението с минало просто
време
○ I had cooked the most delicious dinner when I decided that I wanted to become a cook.

Често използваме следните сигнални думи със МИНАЛО ПЕРФЕКТНО ВРЕМЕ:

    by

I had finished my work by five o’clock.

by the time
By the time I came, the lesson had started.

The first/second/… time
It was the second time I had been on a plane.

before

The teacher had checked the exams
before the lesson.

after

I left the room after I had finished with the
test.

just

Maria had just cooked the dinner when the
guests came.

when
I left when I’d finished the test


НАПРАВЕТЕ КРАТЪК ТЕСТ, ЗА ДА ПРОВЕРИТЕ ДАЛИ СТЕ УСВОИЛИ СЕГАШНО ПЕРФЕКТНО ВРЕМЕ

Past Perfect Simpleезиков център, английски език, тест, за ученици, варна, онлайн, езикови курсове, уроци по английски, мога, не мога, английска граматика, научи английски, бързо

Направете бърз тест върху граматиката:

Past Perfect Simpleезиков център, английски език, тест, за ученици, варна, онлайн, езикови курсове, уроци по английски, мога, не мога, английска граматика, научи английски, бързо


ИГРАЙТЕ ОЩЕ ИГРИ ЗА УПРАЖНЕНИЕ:

 

Към граматиката за ниво Beginner Начинаещи

Към граматиката за ниво Elementary Малко напреднали

Към граматиката за ниво Pre-intermediate Pre-intermediate

Към граматиката за ниво Intermediate Intermediate

Към граматиката за ниво Upper-intermediate Upper-intermediate

 german-to-englishОнлайн обучение – Английски и Немски език -> photo11Всички глаголни времена в Английски език -> memory champПолезни съвети при учене ->
 • Учебен център “Скоростно Учене” предлага

Индивидуални Онлайн уроци по Английски език с жива връзка с преподавател.

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за ВЪЗРАСТНИ

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за УЧЕНИЦИ

Може да се регистрирате за ОНЛАЙН обучение като попълните заявката и наш сътрудник ще се свърже  Вас в рамките на 1 работен ден:

Лични данни

 
 
 
 
 

Потвърждение

Езиков център варна курсове по английски езиккурсове по немски езиканглийски езикон-лайн курсоведистанционно обучениеезиков център. английски език. немски език. курсове по английски език. курсове по немски език. дистанционно обучение. он-лайн курсове. он-лайн курсове по английски. он-лайн курсове по немски. курсове по английски. курсове по немски.