Модални глаголи в Английски език

За да получавате известия за нови статии с Английска граматика, въведете Вашия e-mail тук:

 

Основните модалните глаголи в Английски език са:

can – could – be able to
may – might
will – would
should – ought to
must – have to

Те се използват заедно с други глаголи, за да изразят способност, задължение, вероятност и др.

Това е таблица с най-често срещаните модални глаголи

Модален глаголЗначениеПример
canза изразяване на способностI can speak a little Russian.
canмолба за разрешениеCan I open the window?
mayза изразяване на вероятностI may be home late.
mayмолба за разрешение (учтиво)May I sit down, please?
mustза изразяване на задължениеI must go now.
mustза изразяване на убеденостShe must be over 90 years old.
shouldза даване на съветYou should stop smoking.
wouldда попитаме или предложим (учтиво)Would you like a cup of tea?
wouldпри употреба на второ и трето условно наклонениеIf I were you, I would say sorry.

Модалните глаголи се различават от стандартните глаголи. Те не се менят по лице. Нямат инфинитив или причастие.

Обърнете внимание! Ако трябва да използвате must и can с други времена, освен сегашно време, те се променят както следва в таблицата:

Първите 4-ри реда са за must – преминава в have to

Вторите 4-ри реда за can – преминава в be able to; could

Past simple – Минало простоSorry I’m late. I had to finish my math test.
Present perfect – Сегашно перфектноShe has had to return to Korea at short notice.
Future – БъдещеYou’ll have to work hard if you want to pass the exams.
Infinitive – ИнфинитивI don’t want to have to go.
Past simple – Минало простоI couldn’t/wasn’t able to walk until I was 3 years old.
Present perfect – сегашно перфектноI haven’t been able to solve this problem. Can you help?
Future – БъдещеI’m not sure if I will be able to come to your party.
Infinitive – ИнфинитивI would love to be able to play the piano.

Модалните глаголи са спомагателни глаголи. Това означава, че нямат нужда от добавяне на допълнителни спомагателни глаголи при образуване на отрицателни изречения и въпроси. Например: Must I come? (Do I must come?), or: He shouldn’t smoke (He doesn’t should smoke).

Изключение прави “have to”

I have to go. Do I have to go? I don’t have to go.

Направете бърз тест върху граматиката:

Modal verbsезиков център, английски език, тест, за ученици, варна, онлайн, езикови курсове, уроци по английски, мога, не мога, английска граматика, научи английски, бързо

Направете бърз тест върху граматиката:

Modal verbsезиков център, английски език, тест, за ученици, варна, онлайн, езикови курсове, уроци по английски, мога, не мога, английска граматика, научи английски, бързо

Към граматиката за ниво Beginner Начинаещи

Към граматиката за ниво Elementary Малко напреднали

Към граматиката за ниво Pre-intermediate Pre-intermediate

Към граматиката за ниво Intermediate Intermediate

Към граматиката за ниво Upper-intermediate Upper-intermediate

 german-to-englishОнлайн обучение – Английски и Немски език -> photo11Всички глаголни времена в Английски език -> memory champПолезни съвети при учене ->

Направете заявка за онлайн обучение по Английски език:

Обучението е изцяло индивидуално чрез видео връзка с преподавател. Промоционална цена 16лв./уч.ч.

Лични данни

 
 
 
 
 

Потвърждение

Езиков център варна

курсове по английски език
курсове по немски език
английски език
он-лайн курсове
дистанционно обучение

езиков център. английски език. немски език. курсове по английски език. курсове по немски език. дистанционно обучение. он-лайн курсове. он-лайн курсове по английски. он-лайн курсове по немски. курсове по английски. курсове по немски.