Определителен, неопределителен член и нулево членуване в Английски език

За да получавате известия за нови статии с Английска граматика, въведете Вашия e-mail тук:

 

Определителен и неопределителен член, нулево членуване

  • Учебен център “Скоростно Учене” предлага

Индивидуални Онлайн уроци по Английски език с жива връзка с преподавател.

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за ВЪЗРАСТНИ

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за УЧЕНИЦИ

По правило пред съществителните трябва винаги да слагаме a, an или the. Това ни дава информация дали говорим за нещо специфично или не, колко броя имаме от съответното съществително и дали то е броимо или не.

 “а” – (неопределителен член)

Употреба

Слага се пред броими съществителни имена в единствено число.

✅ По смисъл означава “един брой от нещо” (а = 1).

✅ Слага се пред думи, които започват със съгласен звук.

✅ Използваме, когато говорим за нещо, което не е конкретизирано.

Примери

a pen, a car, a building, a man

I need to get a new phone. /Трябва да си взема (един) нов телефон. (Не някой специален телефон – Някакъв нов телефон.)

She has a pen and a notebook. /Тя има (един) химикал и (една) тетрадка.

They have a cat and two dogs. /Те имат (една) котка и две кучета.

 

 “аn” – (неопределителен член)

Употреба

Слага се пред броими съществителни имена в единствено число.

✅ По смисъл означава “един брой от нещо” (аn = 1).

✅ Слага се пред думи, които започват с гласен звук.

✅ Използваме, когато говорим за нещо, което не е конкретизирано.

Примери

an apple, an orbit, an elevator, an ice-cream

♦ An apple a day, keeps the doctor away. /(Една – неконкретизирана) ябълка на ден, държи доктора надалеч.

♦ I need to buy a banana and an orange from the fruit market. /Трябва да купя (един) банан и (един) портокал

!Внимавайте

Гласни в английския език: Aa, Ee, Ii, Oo, Uu

Дали ще сложим а или an пред думата, зависи НЕ от нейния правопис, а от нейното произношение. Внимавайте със следните думи:

An honest person

An hour

Тъй като “h”  не се произнася, реално думата започва със звука “А”

A euro

A year

Думите започват със звука “y”, който не е част от гласните.

 

“the” – (определителен член) 

Употреба

✅ При броими съществителни в единствено число

✅ При броими съществителни в множествено число

✅ При неброими съществителни

✅Използваме, когато говорим за нещо конкретизирано (специфично) или нещо, което вече сме споменали.

Примери

the apple, the apples, the bread, the money

♦ Let’s go to the new shoe shop. /Нека отидем до новия магазин за обувки. (Говорим за конкретен магазин – новият)

♦ There were a lot of men on the streets. The men were dressed in black. /Имаше много мъже на улицата. Мъжете бяха облечени в черно. (Вече сме споменали мъжете. Продължаваме да говорим за същите мъже)

♦ Bake the bread in the oven. /Изпечете хляба във фурната.

Позиция в изречението

Поставят се преди съществителното име

a/an/the

pen

apple

shopping center

Ако има прилагателно, тяхното място е преди прилагателното

a/an/the

red

brand new

old gold

pen

apple

shopping center

!Внимавайте

Дали пишем а или an зависи от първия звук на думата непосредствено след тях:

An apple

A red apple – тук прилагателното започва със съгласна, поради, което използваме а

Нулево членуване

Понякога пред съществителните имена не слагаме нищо (нито а, нито an, нито the)

Употреба

 

✅ При броими съществителни в множествено число

✅ При неброими съществителни

✅ Когато генерализираме – за множествено число и небройни съществителни

✅преди next / last + minutes, hours, days, months, etc.

Примери

♦ I have apples and oranges. /Аз има ябълки и портокали.

Ако сложим а/an ще означава, че имам 1 ябълка и 1 портокал, а аз имам много.

Ако сложим the ще означава, че говорим за конкретни ябълки и портокали.

♦ I have bread. /Аз имам хляб.

Хлябът е неброимо съществително, съответно не може да сложим а/an, защото не се брои.

Не говорим за някой конкретен хляб, затова няма нужда от the.

♦ Men are physically stronger than women./Мъжете са физически по-силни от жените

Генерализираме: мъжете са физически по-силни от жените. На български съществителните имена в това изречение се членуват, на английски – не.

♦ I’ll see you the next weekend.

 

Таблица за справка

а/an

the

броими

единствено число

a dog

the dog

dog

множествено число

a dogs

the dogs

dogs

неброими

a music

the music

music

Специални правила

места

the

морета (The Black sea), реки (The Amazon), области (The Arctic), някои държави (The United States), публични сгради (The theatre), The Earth, the sun, the world, the moon, the sea, the environment

градове (Moscow) , повечето държави (Bulgaria), континенти (Europe), улици (Baker Street), планети (Mars)

дейности

a/an

to have a job, to work as a…(doctor)

the

on the radio, the media, преди всички музикални инструменти: play the piano; the violin

учебни предмети (Maths), go to work/school, go shopping, play tennis, listen to music, be at school

време

the

десетилетия (the 1950s), in the morning/afternoon/evening, on the 20th March

дни (Friday), месеци (April), години (1950), at night

хора

the

the King, the Prime Minister, the army, the navy, the police, the Germans, the English

become king, he’s German, speak English

 

Направете бърз тест върху граматиката:

Articles – a / an / the / – езиков център, английски език, тест, за ученици, варна, онлайн, езикови курсове, уроци по английски, мога, не мога, английска граматика, научи английски, бързо

Направете бърз тест върху граматиката:

Articles – a / an / the / – езиков център, английски език, тест, за ученици, варна, онлайн, езикови курсове, уроци по английски, мога, не мога, английска граматика, научи английски, бързо

ИГРАЙТЕ ОЩЕ ИГРИ ЗА УПРАЖНЕНИЕ

 

 

Към граматиката за ниво Beginner Начинаещи

Към граматиката за ниво Elementary Малко напреднали

Към граматиката за ниво Pre-intermediate Pre-intermediate

Към граматиката за ниво Intermediate Intermediate

Към граматиката за ниво Upper-intermediate Upper-intermediate

german-to-englishОнлайн обучение – Английски и Немски език ->photo11Всички глаголни времена в Английски език ->memory champПолезни съвети при учене ->
  • Учебен център “Скоростно Учене” предлага

Индивидуални Онлайн уроци по Английски език с жива връзка с преподавател.

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за ВЪЗРАСТНИ

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за УЧЕНИЦИ

Може да се регистрирате за ОНЛАЙН обучение като попълните заявката и наш сътрудник ще се свърже  Вас в рамките на 1 работен ден:

Лични данни

 
 
 
 
 

Потвърждение

Езиков център варна

курсове по английски език
курсове по немски език
английски език
он-лайн курсове
дистанционно обучение

езиков център. английски език. немски език. курсове по английски език. курсове по немски език. дистанционно обучение. он-лайн курсове. он-лайн курсове по английски. он-лайн курсове по немски. курсове по английски. курсове по немски.