Бъдеще перфектно време – Future perfect tense

За да получавате известия за нови статии с Английска граматика, въведете Вашия e-mail тук:

 

Future Perfect Tense

Бъдеще перфектно време

  • Учебен център “Скоростно Учене” предлага

Индивидуални Онлайн уроци по Английски език с жива връзка с преподавател.

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за ВЪЗРАСТНИ

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за УЧЕНИЦИ

 

Кога? Използваме БЪДЕЩЕ ПЕРФЕКТНО ВРЕМЕ, когато говорим за:

Действия, които са вече започнали и ще приключат в даден момент в бъдещето.

I will have finished with the housework by the time you come home.

Аз ще съм приключил с домакинската работа, докато ти дойдеш.

Моментът на приключване се фиксира с обстоятелствено пояснение за време, въведено с when или by the time, при което глаглолът е в сегашно просто време или сегашно перфектно време

или с израз за време (by the end of the week, by 1 o’clock)

By the end of the month, I will have finished the tasks.
До края на месеца, ще съм приключил със задачите.

Бъдеще перфектно време се използва и за изразяване на продължителност.

By June 2018 I will have worked in this company for 3 years.

До юни 2018, ще съм работила в тази компания 3 години.

Как? В английския език глаголите се делят на ПРАВИЛНИ и НЕПРАВИЛНИ. Всички глаголи имат 3 форми. Спрямо времето, в което се изразяваме, избираме коя форма на глагола ще ни трябва.

При бъдеще перфектно време трябва да използваме третата форма на глагола.

Правилни глаголи

При правилните глаголи имаме правило, по което образуваме миналото време на глагола.

Глагол + -ed

play + -ed = played

play – played – played

Неправилни глаголи

За неправилните глаголи нямаме правило. Тяхната втора и трета форма учим наизуст от таблици. Линк с таблица с неправилните глаголи + превод: Неправилни глаголи  Примери:

go – went – gone

eat – ate – eaten

drink – drank drunk

Формиране: will/won’t + have + 3та форма на глагола

+

?

I will have played tennis

Аз ще съм играл тенис.

You will have played tennis

He will have played tennis

She will have played tennis

It will have played tennis

We will have played tennis

You will have played tennis

They will have played tennis

I won’t have played tennis

You won’t have played tennis

He won’t have played tennis

She won’t have played tennis

It won’t have played tennis

We won’t have played tennis

You won’t have played tennis

They won’t have played tennis

Will I have played tennis?

Will you have played tennis?

Will he have played tennis?

Will she have played tennis?

Will it have played tennis?

Will we have played tennis?

Will you have played tennis?

Will they have played tennis?

Понякога може да заменим will с shall , особено в първо лице (ед.ч. и мн.ч.) I / we

I shall have graduated by the end of this year. – Ще съм завършил до края  на тази година.

Може да се използва и в комбинация с be going to

By the time John gets home, Ani is going to have cleaned the apartment. – Докато Джон се прибере, Ани ще е изчистила апартамента.

Ако искате да зададете въпрос с въпросителна дума (what, where, when, how, etc.).

How will you have played tennis?

Ако искате да добавите друга дума като probably, certainly, most likely и т.н., тя ще стои между have и глагола в трета форма.

I will have certainly finished with that by nine o’clock.

Правопис: Имаме някои правописни особености за добавяне на буквите -ed към правилните глаголи.

В общия случай

Ако думата завършва на: -e

Ако думата завършва на: съгласна + -y

  • -ed

  • -d

y → -ied

walk – walked

play – played

close – closed

phone – phoned

study – studied

cry – cried

Съкратени форми:

I will have > I’ll have > I’ll’ve

you will have > you’ll have > you’ll’ve

he will have > he’ll have >he’ll’ve

she will have > she’ll have > she’ll’ve

it will have > it’ll have > it’ll’ve

we will have > we’ll have > we’ll’ve

they will have > they’ll have > they’ll’ve

 

НАПРАВЕТЕ КРАТЪК ТЕСТ, ЗА ДА ПРОВЕРИТЕ ДАЛИ СТЕ ГО УСВОИЛИ

Направете бърз тест върху граматиката:

Бройни и редни числаезиков център, английски език, тест, за ученици, варна, онлайн, езикови курсове, уроци по английски, мога, не мога, английска граматика, научи английски, бързо

 

УПРАЖНЯВАЙТЕ СЕ И С ТАЗИ ИГРА

Към граматиката за ниво Beginner Начинаещи

Към граматиката за ниво Elementary Малко напреднали

Към граматиката за ниво Pre-intermediate Pre-intermediate

Към граматиката за ниво Intermediate Intermediate

Към граматиката за ниво Upper-intermediate Upper-intermediate

 german-to-englishОнлайн обучение – Английски и Немски език -> photo11Всички глаголни времена в Английски език -> memory champПолезни съвети при учене ->
  • Учебен център “Скоростно Учене” предлага

Индивидуални Онлайн уроци по Английски език с жива връзка с преподавател.

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за ВЪЗРАСТНИ

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за УЧЕНИЦИ

Може да се регистрирате за ОНЛАЙН обучение като попълните заявката и наш сътрудник ще се свърже  Вас в рамките на 1 работен ден:

Лични данни

 
 
 
 
 

Потвърждение

ков център варна курсове по английски езиккурсове по немски езиканглийски езикон-лайн курсоведистанционно обучениеезиков център. английски език. немски език. курсове по английски език. курсове по немски език. дистанционно обучение. он-лайн курсове. он-лайн курсове по английски. он-лайн курсове по немски. курсове по английски. курсове по немски.