Каква е разликата между Сегашно просто и Сегашно продължително време

Каква е разликата между
Сегашно просто и Сегашно продължително време
What’s the difference between
Present Simple and Present Continuous tense

Както сегашно просто, така и сегашно продължително, се превеждат на български в сегашно време. Основната разлика между двете времена е, че сегашно просто се използва за действия, които се повтарят обичайно; докато сегашно продължително, за действия, които се случват в момента. Подробна разбивка на разликите:

Сегашно просто времеСегашно продължително време
За неща, които са винаги вярни:Неща, които се случват в момента на говорене:
 • Water boils at 100 degrees.
 • Водата завира при 100 градуса.
 • The water is boiling now, so you can put in the pasta.
 • Водата ври сега, така че можеш да слагаш пастата.
Перманентни състояния, или почти перманентниВременни състояния:
(такива, които са факт от поне няколко години):

 

 • Julie lives in London.
 • Джули живее в Лондон.
 • Julie is living in Paris for a few months (usually she lives in London).
 • Джули живее в Париж за няколко месеца (обичайно тя живее в Лондон).

Ситуации, които се променят бавно:

 • I‘m getting better and better at speaking English.
 • Аз ставам все по-добър и по-добър в говоренето на английски.
Навици или неща, които правим регулярно:Временни или нови навици:
 

 • I drink coffee every morning.
 • Аз пия кафе всяка сутрин.
 • I‘m drinking too much coffee these days because I’m so busy at work.
 • Аз пия твърде много кафе тези дни, защото съм много зает на работа.

Дразнещи навици (обичайно с “always”):

 • My flatmate is always leaving the kitchen in a mess!
 • Моят съквартирант винаги оставя бъркотия в кухнята!
За бъдеще време за описване на график на превозни средстваСугурни бъдещи планове:
 

 • My plane leaves at eight tonight.
 • Моят самолет тръгва в 8 часа.

За изразяване на бъдеще време след определени думи (‘when’ ‘until’ ‘after’ ‘before’ ‘as soon as’):

 • I’ll call you when I get home.
 • Ще ти се обадя, когато се прибера вкъщи.
 

 • I‘m meeting John after class today.
 • Ще се срещна с Джон след урока днес.
Да се обеснява за какво се разказва в книги, пиеси и филми:Да се разказват истории от снимки или картини:
 • At the end of the book, the detective catches the killer.
 • В края на книгата, детектива хваща убиеца.
(защото се приема, че хората и предметите на снимките/картините са застинали “в мига”):

 • In this photo, my mother is walking beside a lake.
 • На тази снимка, майка ми върви до езерото.
Обърнете внимание:

Със статични глаголинаучете повече – статични глаголи се използва само сегашно просто време, дори, когато се говори за неща, които се случват в момента.

Now I remember her face. She was at the party last week.

 

Ключови думи за сегашно просто времеКлючови думи за сегашно продължително време
Често използваме следните наречия (обърнете внимание, че мястото на наречието е след извършителя на действието):

Always: ‘I always read before I go to bed.’

Often: ‘Her sister often comes shopping with us.’

Frequently:‘Michael frequently visits his family.’

Sometimes:‘You sometimes go to the gym, don’t you?’

Occasionally:‘It occasionally rains in summer.’

Seldom:‘They seldom ask for help.’

Rarely: ‘He rarely goes out without his backpack.’

Hardly ever:‘I hardly ever eat pizza.’

Never: ‘Japanese people never wear shoes inside.’

 

Често използваме следните изрази за време (обърнете внимание, че се намират в началото или в края на изречението):

 

 

 

At the moment: ‘I’m watching TV, at the moment.’

These days: ‘Paul’s living in Cardiff, these days.’

Now: ‘What are you doing, now?’

Nowadays: ‘I think you are smoking too much, nowadays.’

Индивидуални Дистанционни обучения по Английски и Немски език – всички нива. Жива видео връзка с преподавател, гъвкав график.

НАПРАВЕТЕ КРАТЪК ТЕСТ, ЗА ДА ПРОВЕРИТЕ ДАЛИ СТЕ УСВОИЛИ РАЗЛИКАТА  МЕЖДУ СЕГАШНО ПРОСТО И СЕГАШНО ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ВРЕМЕ

Направете бърз тест върху граматиката:

Бройни и редни числаезиков център, английски език, тест, за ученици, варна, онлайн, езикови курсове, уроци по английски, мога, не мога, английска граматика, научи английски, бързо

Към граматиката за ниво Beginner Начинаещи

Към граматиката за ниво Elementary Малко напреднали

Към граматиката за ниво Pre-intermediate Pre-intermediate

Към граматиката за ниво Intermediate Intermediate

Към граматиката за ниво Upper-intermediate Upper-intermediate

Онлайн обучения с видео връзка с преподавател. Английски и Немски език. Тел.: 0895 752 725

Дистанционно Онлайн обучение по Английски език – всички нива, специализиран Английски език. Обучението е изцяло индивидуално, преподава се чрез видео връзка с преподавателя. Промоционална цена 16лв./уч.ч.

Направете заявка за обучение:н Online

Лични данни

 
 
 
 
 

Потвърждение

 german-to-englishОнлайн обучение – Английски и Немски език -> Всички глаголни времена в Английски език -> memory champПолезни съвети при учене ->

Езиков център варна

курсове по английски език
курсове по немски език
английски език
онлайн курсове
дистанционно обучение

езиков център. английски език. немски език. курсове по английски език. курсове по немски език. дистанционно обучение. он-лайн курсове. он-лайн курсове по английски. он-лайн курсове по немски. курсове по английски. курсове по немски