Първо Условно Наклонение

За да получавате известия за нови статии с Английска граматика, въведете Вашия e-mail тук:

 

Първо Условно Наклонение – First Conditional

  • Учебен център “Скоростно Учене” предлага

Индивидуални Онлайн уроци по Английски език с жива връзка с преподавател.

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за ВЪЗРАСТНИ

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за УЧЕНИЦИ

Структура:
1.
If clause (условно наклонение)Main clause (резултат)
If + simple present,simple future
If it’s sunny tomorrow,

Ако е слънчево утре,

we will go to the beach.

ще отидем на плажа.

2.

Main clause (резултат)If clause (условно наклонение)
Simple futureIf + simple present
We will go to the beach

Ще отидем на плажа,

if it’s sunny tomorrow

ако утре е слънчево.

Може да използвате първия или втория вариант, като това не променя смисъла на изречението.

Единствено има разлика при пунктуацията. При първия вариант (когато If е в началото на изречението), се поставя запетая, както е оказано в примера.

При втория вариант – не се слага запетая.

Примери:

If you don’t eat your sandwich, you will get hungry later.

/Ако не си изядеш сандвича, ще огладнееш по-късно./

You will get hungry later If you don’t eat your sandwich.

If Ani is late again, I will get very angry.

/Ако Ани закъснее отново, ще се ядосам много./

I will get very angry If Ani is late again.

If you don’t hurry, you will miss the bus.

/Ако не побързаш, ще изпуснеш автобуса./

You will miss the bus if you don’t hurry.

Употреба:

Първо условно наклонение се отнася до реални твърдения, чиято вероятност да се случат е висока.

Изреченията в първо условно наклонение се базират на факти и се отнасят за конкретни ситуации. Може да се използва и за даване на предупреждения.

Примери:

If I have time, I’ll finish that project.

/Ако имам време, ще приключа този проект./

What will you do if you miss the meeting?

/Какво ще направиш, ако изпуснеш срещата?/

Nobody will notice if you make a mistake.

/Никой няма да забележи, ако направиш грешка./

If you throw the remote control, it will stop working.

/Ако хвърлиш дистанционното, то ще спре да работи./

If you don’t stop, I’ll hit you!

/Ако не спреш, ще те ударя!/

If you don’t stop screaming, I’ll call Ben!

/Ако не престанеш да викаш, ще се обадя на Бен!

Може да се използват и други модални глаголи вместо “will”, за да се изрази сигурност, разрешение или препоръка.

Примери:

If you throw the remote control, it might stop working.

/Ако хвърлиш дистанционното, може да спре да работи./

I may finish that project if I have time.

/Може да приключа с проекта, ако имам време./

If she calls you, you should tell me.

/Ако тя ти се обади, трябва да ми кажеш./

If you lend me some money, I will be able to go to the party.

/Ако ми дадеш пари на заем, ще имам възможност да отида на партито.


ПРОВЕРЕТЕ ДАЛИ СТЕ ГО УСВОИЛИ С ТАЗИ ИГРА:


ВСИЧКИ УСЛОВИ НАКЛОНЕНИЯ В АНГЛИЙСКИ ЕЗИК.

Онлайн курс по Английски и Немски език.

Към граматиката за ниво Beginner Начинаещи

Към граматиката за ниво Elementary Малко напреднали

Към граматиката за ниво Pre-intermediate Pre-intermediate

Към граматиката за ниво Intermediate Intermediate

Към граматиката за ниво Upper-intermediate Upper-intermediate

  • Учебен център “Скоростно Учене” предлага

Индивидуални Онлайн уроци по Английски език с жива връзка с преподавател.

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за ВЪЗРАСТНИ

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за УЧЕНИЦИ

Може да се регистрирате за ОНЛАЙН обучение като попълните заявката и наш сътрудник ще се свърже  Вас в рамките на 1 работен ден:

Лични данни

 
 
 
 
 

Потвърждение

Езиков център варна

курсове по английски език
курсове по немски език
английски език
он-лайн курсове
дистанционно обучение

езиков център. английски език. немски език. курсове по английски език. курсове по немски език. дистанционно обучение. он-лайн курсове. он-лайн курсове по английски. он-лайн курсове по немски. курсове по английски. курсове по немски.