Трето Условно Наклонение – Third Conditional

Трето Условно Наклонение – Third Conditional

Структура:
1.
If clause (условно наклонение)Main clause (резултат)
If + past perfectperfect conditional or perfect continuous conditional
If it had rained,

Ако беше валяло,

you would have gotten wet.

щеше да се намокриш.

2.

Main clause (резултат)If clause (условно наклонение)
perfect conditional or perfect continuous conditionalIf + past perfect
You would have gotten wet

Щеше да се намокриш,

If it had rained.

aко беше валяло.

Може да използвате първия или втория вариант, като това не променя смисъла на изречението.

Единствено има разлика при пунктуацията. При първия вариант (когато If е в началото на изречението), се поставя запетая, както е оказано в примера.

При втория вариант – не се слага запетая.

Примери:

 If you had worked harder, you would have passed your exam.

/Ако беше учил повече, щеше да си вземеш изпита./

♦ You would have passed your exam if you had worked harder.

♣ If you hadn’t lied to me before, I would have believed you.

/Ако не беше ме лъгал преди, щях да ти повярвам./

 I would have believed you if you hadn’t lied to me before.

Употреба:

Трето условно наклонение се отнася до хипотетични твърдения за миналото, при които си “представяме” какво би било, ако дадената ситуация се е случила по друг начин.

Изреченията в трето условно наклонение се базират на въображаеми ситуации в миналото.

Примери:

If I had worked harder, I would have passed the exam. (But I didn’t work hard, and I didn’t pass the exam.)

♣ If I had known you were coming, I would have baked a cake. (But I didn’t know and I didn’t bake a cake.)

I would have been happy if you had called me on my birthday. (But you didn’t call me and I am not happy.)

Може да се използват и други модални глаголи освен “would”

Примери:

♦ If I had worked harder, I might have passed the exam.

♥ You could have been on time if you had caught the bus.

♣ If he called you, you could go.

♠ If you bought my school supplies for me, I might be able to go to the park.

Индивидуални Дистанционни обучения по Английски и Немски език – всички нива. Жива видео връзка с преподавател, гъвкав график.

Към граматиката за ниво Beginner Начинаещи

Към граматиката за ниво Elementary Малко напреднали

Към граматиката за ниво Pre-intermediate Pre-intermediate

Към граматиката за ниво Intermediate Intermediate

Към граматиката за ниво Upper-intermediate Upper-intermediate

Онлайн обучения с видео връзка с преподавател. Английски и Немски език. Тел.: 0895 752 725

Дистанционно Онлайн обучение по Английски език – всички нива, специализиран Английски език. Обучението е изцяло индивидуално, преподава се чрез видео връзка с преподавателя. Промоционална цена 16лв./уч.ч.

 

Направете заявка за обучение:

Лични данни

 
 
 
 
 

Потвърждение

 

Езиков център варна

курсове по английски език
курсове по немски език
английски език
он-лайн курсове
дистанционно обучение

езиков център. английски език. немски език. курсове по английски език. курсове по немски език. дистанционно обучение. он-лайн курсове. он-лайн курсове по английски. он-лайн курсове по немски. курсове по английски. курсове по немски.