Трето Условно Наклонение – Third Conditional

За да получавате известия за нови статии с Английска граматика, въведете Вашия e-mail тук:

 

Трето Условно Наклонение – Third Conditional

  • Учебен център “Скоростно Учене” предлага

Индивидуални Онлайн уроци по Английски език с жива връзка с преподавател.

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за ВЪЗРАСТНИ

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за УЧЕНИЦИ

Структура:
1.
If clause (условно наклонение)Main clause (резултат)
If + past perfectperfect conditional or perfect continuous conditional
If it had rained,

Ако беше валяло,

you would have gotten wet.

щеше да се намокриш.

2.

Main clause (резултат)If clause (условно наклонение)
perfect conditional or perfect continuous conditionalIf + past perfect
You would have gotten wet

Щеше да се намокриш,

If it had rained.

aко беше валяло.

Може да използвате първия или втория вариант, като това не променя смисъла на изречението.

Единствено има разлика при пунктуацията. При първия вариант (когато If е в началото на изречението), се поставя запетая, както е оказано в примера.

При втория вариант – не се слага запетая.

Примери:

 If you had worked harder, you would have passed your exam.

/Ако беше учил повече, щеше да си вземеш изпита./

♦ You would have passed your exam if you had worked harder.

♣ If you hadn’t lied to me before, I would have believed you.

/Ако не беше ме лъгал преди, щях да ти повярвам./

 I would have believed you if you hadn’t lied to me before.

Употреба:

Трето условно наклонение се отнася до хипотетични твърдения за миналото, при които си “представяме” какво би било, ако дадената ситуация се е случила по друг начин.

Изреченията в трето условно наклонение се базират на въображаеми ситуации в миналото.

Примери:

If I had worked harder, I would have passed the exam.

/Ако бях учила повече, щях да си взема изпита. (Но не съм учила достатъчно и не съм взела изпита.)/

♣ If I had known you were coming, I would have baked a cake.

/Ако знаех, че ще идваш, щях да изпека торта./ (Но не знаех и не съм изпекла торта.)/

I would have been happy if you had called me on my birthday.

/Щях да съм щастлива, ако беше се обадил на рождения ми ден./ (Но ти не се обади и аз не съм щастлива.)/

Може да се използват и други модални глаголи освен “would”

Примери:

♦ If I had worked harder, I might have passed the exam.

/Ако бях учила повече, можеше да се взема изпита./

♥ You could have been on time if you had caught the bus.

/Ти можеше да дойдеш на време, ако беше хванал автобуса./

♣ If he had called you, you could have gone.

/Ако той беше се обадил, ти можеше да отидеш./

♠ If you had bought my school supplies for me, I might have been able to go to the park.

/Ако ти беше купил моите училищни материали, аз можеше да имам възможност да отида до парка./


ПРОВЕРЕТЕ ДАЛИ СТЕ ГО УСВОИЛИ С ТАЗИ ИГРА:


ВСИЧКИ УСЛОВИ НАКЛОНЕНИЯ В АНГЛИЙСКИ ЕЗИК.

Онлайн курс по Английски и Немски език.

Към граматиката за ниво Beginner Начинаещи

Към граматиката за ниво Elementary Малко напреднали

Към граматиката за ниво Pre-intermediate Pre-intermediate

Към граматиката за ниво Intermediate Intermediate

Към граматиката за ниво Upper-intermediate Upper-intermediate

  • Учебен център “Скоростно Учене” предлага

Индивидуални Онлайн уроци по Английски език с жива връзка с преподавател.

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за ВЪЗРАСТНИ

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за УЧЕНИЦИ

Може да се регистрирате за ОНЛАЙН обучение като попълните заявката и наш сътрудник ще се свърже  Вас в рамките на 1 работен ден:

Лични данни

 
 
 
 
 

Потвърждение

Езиков център варна

курсове по английски език
курсове по немски език
английски език
он-лайн курсове
дистанционно обучение

езиков център. английски език. немски език. курсове по английски език. курсове по немски език. дистанционно обучение. он-лайн курсове. он-лайн курсове по английски. он-лайн курсове по немски. курсове по английски. курсове по немски.