Facebook
Menu

Discourse markers – linkers. Дискурсни маркери – съюзни думи

За да получавате известия за нови статии с Английска граматика, въведете Вашия e-mail тук:

Discourse markers – linkers

Дискурсни маркери – съюзни думи

  • Учебен център “Скоростно Учене” предлага

Индивидуални Онлайн уроци по Английски език с жива връзка с преподавател.

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за ВЪЗРАСТНИ

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за УЧЕНИЦИ

 

Изразяващи резултатИзразяващи причинаИзразяващи целИзразяващи контраст
As a result – Като резултатBecause – Защото/ПорадиIn order to – За даBut – Но
So – Така чеAs – КатоSo as to – За даYet – Все пак
Therefore – СледователноSince – Откакто/След катоSo (that) – Така че/За даHowever – Въпреки това
Consequently – СледователноOwing to – Благодарение на/ПорадиIn case – В случай чеNevertheless – Въпреки това
Due to – ПорадиAlthough/Even though/Though – Въпреки че
In spite of/Despite – Въпреки

Примери със съюзите, изразяващи контраст

I have a job interview next week, so I’ve bought myself a suit.

Аз имам интервю за работа следващата седмица, така че си купих нов костюм.

It had snowed hard all night. As a result, the airport was closed until 10:00 a.m.

Беше валяло много сняг цяла нощ. Като резултат, летището беше затворено до 10ч. сутринта.

We regret that you do not have the necessary qualification and therefore/consequently decided not to offer you the job.

Съжаляваме, но Вие нямате необходимата квалификация, следователно решихме да не Ви предлагаме работата.


Примери със съюзите, изразяващи причина

I have stopped writing to her, because/as/since she never answers me.

Аз спрях да ѝ пиша, защото/тьй като тя никога не ми отговаря.

Why did he resign? Because he got a better job offer.

Зашо напусна той? Защото получи по-добра оферта за работа.

The train was late because of a car accident.

Влакът закъсня, поради пътна катастрофа.

My flight was delayed due to/owing to adverse weather conditions.

Полетът ми закъсня поради неблагоприятни метеорологични условия.


Примери със съюзите, изразяващи цел

I did a language course to/in order to/so as to improve my English.

Завърших езиков курс, за да подобря нивото на английския си.

She closed the door quietly so as not to/in order not to wake him up.

Тя затвори вратата тихо, за да не го събуди.

They moved to the USA so (that) they could see their relatives more often.

Те се преместиха в Щатите, за да могат да виждат роднините си по-често.

I’m going to tell Jane in case she gets confused.

Аз ще кажа на Джейн, в случай, че се обърка.


Изразяващи контраст

We enjoyed the holiday, but the journey home was terrible.

Ние се насладихме на ваканцията, но пътуването наобратно беше ужасно.

Ann was attracted to a stranger, yet something in her head was telling her not to get close to him.

Ан беше привлечена от непознат, но все пак, нещо ѝ подсказваше да не се сближава с него.

It’s a really good idea. However, we might not be able to accomplish it.

Това е наистина добра идеа. Въпреки това, ние може да не успеем да я постигнем.

The moon shone brightly. Nevertheless, it was too dark to find our way home.

Луната грееше ярко. Въпреки това, беше твърде тъмно, за да намерим пътя обратно.

We enjoyed the film although/even though/though it was too long.

Ние се насладихме на филмя, въпреки че беше твърде дълъг.

In spite of being very old, she still enjoys life.

Въпреки че е много възрастна, тя все още се наслаждаваше на живота.

Despite her age…

Въпреки нейната възраст…

Despite the fact that she’s very old…

Въпреки факта, че беше много възрастна….

  • Учебен център “Скоростно Учене” предлага

Индивидуални Онлайн уроци по Английски език с жива връзка с преподавател.

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за ВЪЗРАСТНИ

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за УЧЕНИЦИ

Играйте игри за упражнение!

Към граматиката за ниво Beginner Начинаещи

Към граматиката за ниво Elementary Малко напреднали

Към граматиката за ниво Pre-intermediate Pre-intermediate

Към граматиката за ниво Intermediate Intermediate

Към граматиката за ниво Upper-intermediate Upper-intermediate

 german-to-englishОнлайн обучение – Английски и Немски език -> photo11Всички глаголни времена в Английски език -> memory champПолезни съвети при учене ->
  • Учебен център “Скоростно Учене” предлага

Индивидуални Онлайн уроци по Английски език с жива връзка с преподавател.

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за ВЪЗРАСТНИ

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за УЧЕНИЦИ

Може да се регистрирате за ОНЛАЙН обучение като попълните заявката и наш сътрудник ще се свърже  Вас в рамките на 1 работен ден:

Лични данни

 
 
 
 
 

Потвърждение

Езиков център варна курсове по английски езиккурсове по немски езиканглийски езикон-лайн курсоведистанционно обучениеезиков център. английски език. немски език. курсове по английски език. курсове по немски език. дистанционно обучение. он-лайн курсове. он-лайн курсове по английски. он-лайн курсове по немски. курсове по английски. курсове по немски.