Have – main verb or auxiliary. Have като основен или спомагателен глагол

За да получавате известия за нови статии с Английска граматика, въведете Вашия e-mail тук:

 

Have – main verb or auxiliary

Have като основен или спомагателен глагол

  • Учебен център “Скоростно Учене” предлага

Индивидуални Онлайн уроци по Английски език с жива връзка с преподавател.

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за ВЪЗРАСТНИ

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за УЧЕНИЦИ

Have е един от най-често използваните глаголи в Английски език.

Той може да играе „две роли“ в езика:

1. Основен глагол; 2. Спомагателен глагол.

  1. Като основен глагол.

Особености:

– използваме други спомагателни глаголи (be или do), за да образуваме негативни и въпросителни изречения;

-обичайно не го съкращаваме

За изразяване на притежание: have има значението на -имам

В тази си функция, той е статичен глагол и не се използва с продължителни времена

I have a car.Do you have any money?She doesn’t have any milk.
Have + същ. име  за изразяване на действия и преживявания:

have a bath; have a chat; have a problem; have lunch; have a drink

В тази си функция, той е динамичен глагол и може да се използва с продължителни времена

I’m having problems with my Wi-fi.Is she having a drink with her colleagues?They don’t usually have party at this time of day.
Използваме have to за изразяване на задължение. В смисъл на: трябва
We have to cross the street on green light.Does she have to complete these tasks?You don’t have to be here on Saturday.
Have + същ. име + минало причастие на глагола, за изразяване на това, че питаме/плащаме на някой да направи нещо за нас
I had my eyes tested when I got my new glasses.We aren’t going to have the kitchen repaired next week.Where do you have your hair cut?

  2. Като спомагателен глагол.

Особености:

– за да направим въпросителни изречения – разменяме местата на Have и подлога в изречението.;

-за да направим отрицателни изречения, използваме haven’t/hasn’t/hadn’t.;

-обичайно съкращаваме I’ve; She’s; We’d

За изразяване на притежание: have got. Тук have е спомагателен глагол, но преводът е идентичен с – имам

Have got се използва само в сегашно време.

За минало време се използва – had

Много често се използва в неформалния английски

В отрицателни изречения, често се изпуска ‘got’, особено в изрази като: I haven’t time; I haven’t a clue и други.

I’ve got a car.Have you got any money?She hasn’t time
Have + същ. име  за изразяване на действия и преживявания:

have a bath; have a chat; have a problem; have lunch; have a drink

-в тази си функция, той е динамичен глагол и може да се използва с продължителни времена

I’m having problems with my Wi-fi.Is she having a drink with her colleagues?They don’t usually have party at this time of day.
Използваме have got to за изразяване на задължение. В смисъл на: трябва, но има разлика с have to->

have got to се използва за конкретно задължение; докато have to – за общо задължение

I’ve got to make a quick phone call. – конкретно задължение

I have to wear a suit to work. – общо задължение

I’ve got to go now.I haven’t got to do this.
Have играе ролята на спомагателен глагол при перфектните времена
They’ve been married for 15 years.How long has Anna been going out with James?If I hadn’t taken a taxi, I wouldn’t have arrived in time.
ВСИЧКИ УСЛОВНИ НАКЛОНЕНИЯ В АНГЛИЙСКИ ЕЗИК. Онлайн курс по Английски и Немски език.

Към граматиката за ниво Beginner Начинаещи

Към граматиката за ниво Elementary Малко напреднали

Към граматиката за ниво Pre-intermediate Pre-intermediate

Към граматиката за ниво Intermediate Intermediate

Към граматиката за ниво Upper-intermediate Upper-intermediate

  • Учебен център “Скоростно Учене” предлага

Индивидуални Онлайн уроци по Английски език с жива връзка с преподавател.

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за ВЪЗРАСТНИ

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за УЧЕНИЦИ

Може да се регистрирате за ОНЛАЙН обучение като попълните заявката и наш сътрудник ще се свърже  Вас в рамките на 1 работен ден:

Лични данни

 
 
 
 
 

Потвърждение

Езиков център варна

курсове по английски език
курсове по немски език
английски език
он-лайн курсове
дистанционно обучение

езиков център. английски език. немски език. курсове по английски език. курсове по немски език. дистанционно обучение. он-лайн курсове. он-лайн курсове по английски. он-лайн курсове по немски. курсове по английски. курсове по немски.