Must / Have to / Should

За да получавате известия за нови статии с Английска граматика, въведете Вашия e-mail тук:

Must / Have to / Should – Modal Verbs of Obligation

Модални глаголи за задължения

  • Учебен център “Скоростно Учене” предлага

Индивидуални Онлайн уроци по Английски език с жива връзка с преподавател.

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за ВЪЗРАСТНИ

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за УЧЕНИЦИ

 

Must/Mustn’t  Have to/Don’t have to  Should/Shouldn’t

са модални глаголи, които служат за изразяване на задължение. В тази статия ще разгледаме разликите между трите глагола.

 

Употребата им в сегашно време

Have to – ТрябваDon’t have to – Няма нужда да
Използваме за изразяване на силно задължение (идващо от закон, правило, наредба)

Children have to go to school.

Децата трябва да ходят на училище.

You have to stop on red light.

Трябва да спреш на червена светлина.

Е противоположно по смисъл на Have to, защото изразява липса на задължение-както подсказва и преводът.

I don’t have to work on Sundays.

Няма нужда да работиш в неделя.

You don’t have to eat anything you don’t like.

Няма нужда да ядеш нещо, което не харесаш.

Must – ТрябваMustn’t – Не трябва
Използваме за изразяване на силно задължение (но по-скоро идващо от самозадължаване)

I must study today.

Аз трябва да уча днес.

I must go to the bank because I’ve run out of money.

Аз трябва да отида до банката, защото свърших парите.

Използваме за изразяване на силно задължение (идващо от закон, правило, наредба, както и от самозадължение)

You mustn’t smoke here.

Не трябва да пушиш тук.

You mustn’t steal from people.

Не трябва да крадеш от хората.

Should – По-добре е да/Трябва, но като съветShouldn’t – По-добре е да не/Не трябва, но като съвет
Използваме за даване на съвет.

You should save some money.

Трябва да спестиш някакви пари.

You should do more exercise.

Трябва да правиш повече упражнения.

Използваме за даване на съвет.

You shouldn’t smoke so much.

Не трябва да пушиш толкова много.

You shouldn’t eat so much sugar.

Не трябва да ядеш толкова много захар.

Внимавайте при двете отрицателни форми – Mustn’t и Don’t have to, т.к. те имат противоположни значения.

Mustn’t означава, че нещо не е позволено или че е лоша идея да се прави. (силно Не трябва)

Don’t have to означава „Няма нужда да“ и е изразяване на мнение, а не задължение.

Употребата им в минало време

Have to се трансформира в Had to- Трябваше даDon’t have to се трансформира в Didn’t have to – Нямаше нужда да
Силно задължение в миналото

I had to wear a school uniform when I was a child.

Трябваше да носим ученически униформи, когато бях дете.

Липса на задължение в миналото

We didn’t have to go to school on Saturdays.

Нямаше нужда да ходим на училище в съботите.

Must няма форма в минало време. Използваме Had to – Трябваше да
Should се трансформира в Should + have + 3та форма на глаголаShouldn’t + have + 3та форма на глагола
Минало действие, което не се е случило: съвет/изразяване на съжаление, че е твърде късно

You should have gone to bed earlier, now you have missed the train.

Трябваше да си легнеш по-рано, сега изпусна влака.

Минало действие, което не се е случило: съвет/изразяване на съжаление, че е твърде късно

You shouldn’t have taken that job., it was a bad idea.

Не трябваше да приемаш тази работа, беше лоша идея.

Обърнете внимание, че must have+3та форма на глагола е модален глагол за вероятност, който няма общо със значението на Must в сегашно време.

Julie must have left. Her coat’s not here.

Джули трябва да е тръгнала. Нейното палто не е тук.

ПРОВЕРЕТЕ ДАЛИ СТЕ ГИ УСВОИЛИ С ТЕЗИ ОНЛАЙН ИГРИ:

Към граматиката за ниво Beginner Начинаещи

Към граматиката за ниво Elementary Малко напреднали

Към граматиката за ниво Pre-intermediate Pre-intermediate

Към граматиката за ниво Intermediate Intermediate

Към граматиката за ниво Upper-intermediate Upper-intermediate

german-to-englishОнлайн обучение – Английски и Немски език ->photo11Всички глаголни времена в Английски език ->memory champПолезни съвети при учене ->
  • Учебен център “Скоростно Учене” предлага

Индивидуални Онлайн уроци по Английски език с жива връзка с преподавател.

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за ВЪЗРАСТНИ

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за УЧЕНИЦИ

Може да се регистрирате за ОНЛАЙН обучение като попълните заявката и наш сътрудник ще се свърже  Вас в рамките на 1 работен ден:

Лични данни

 
 
 
 
 

Потвърждение


Езиков център варна

курсове по английски език
курсове по немски език
английски език
он-лайн курсове
дистанционно обучение

езиков център. английски език. немски език. курсове по английски език. курсове по немски език. дистанционно обучение. он-лайн курсове. он-лайн курсове по английски. он-лайн курсове по немски. курсове по английски.