On/In time; At/In the end. Каква е разликата?

За да получавате известия за нови статии с Английска граматика, въведете Вашия e-mail тук:

 

On time/In time; At the end/In the end. Каква е разликата?

  • Учебен център “Скоростно Учене” предлага

Индивидуални Онлайн уроци по Английски език с жива връзка с преподавател.

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за ВЪЗРАСТНИ

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за УЧЕНИЦИ

On time и In time

On time означава точно навреме, в точно определен момент, без закъснение. Ако нещо се случва on time, това значи, че се случва тъкмо във времето, в което е планирано да се случи.

Пример:

The 11.45 train left on time.

/Влакът от 11.45 тръгна навреме. → т.е. влакът е тръгнал точно в 11.45./

Please, be on time.

/Моля те, бъди навреме. → т.е. не закъснявай, бъди там в уговорения час./


In time означава да бъдеш навреме за нещо, някакво събитие или навреме, за да свършиш нещо. Противоположно по значение на in time е too late (твърде късно).

Пример:

Will you be home in time for dinner?

/Ще бъдеш ли вкъщи за вечеря? → т.е. да успееш да се появиш за началото на вечерята./

I’ve sent Jill a birthday present. I hope it arrives in time.

/Изпратих на Джил подарък за рождения й ден. Надявам се да пристигне навреме. → т.е. поне в деня на рождения ѝ ден./


Забележете израза just in time, който означава тъкмо навреме, в последния възможен момент.

Пример:

We got to the station just in time to catch the train.

/Стигнахме на гарата тъкмо навреме, за да хванем влака. → т.е. стигнали сме в последния момент, преди да отпътувa./


At the end и In the end

At the end се използва за самия край на нещо, което приключва.

at the end of the month → в края на месеца

at the end of the film → в края на филма

at the end of the match → в края на мача

at the end of January → в края на Януари

at the end of the course → в края на курса

at the end of the concert → в края на концерта

Пример:

I’m going away at the end of January/ at the end of the month. /Тръгвам си в края на Януари/ в края на месеца./

Обърнете внимание:

Не можем да кажем in the end of something.


>>In the end означава накрая, в самия край, когато всичко приключва. Използваме го, когато искаме да посочим какъв е бил крайният резултат от някакво действие.

Пример:

We had a lot of problems with our car. In the end we sold it and bought another one.

/Имахме много проблеми с колата. Накрая я продадохме и си купихме друга. → резултатът е покупката на нова колa./

He got more and more angry. In the end he just walked out of the room.

/Той ставаше все по-ядосан. Накрая просто излезе от стаята. → резултатът е, че ядосаният човек напуска стаята./

Онлайн курс по Английски и Немски език.

Към граматиката за ниво Beginner Начинаещи

Към граматиката за ниво Elementary Малко напреднали

Към граматиката за ниво Pre-intermediate Pre-intermediate

Към граматиката за ниво Intermediate Intermediate

Към граматиката за ниво Upper-intermediate Upper-intermediate

  • Учебен център “Скоростно Учене” предлага

Индивидуални Онлайн уроци по Английски език с жива връзка с преподавател.

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за ВЪЗРАСТНИ

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за УЧЕНИЦИ

Може да се регистрирате за ОНЛАЙН обучение като попълните заявката и наш сътрудник ще се свърже  Вас в рамките на 1 работен ден:

Лични данни

 
 
 
 
 

Потвърждение

Езиков център варна

 

курсове по английски език
курсове по немски език
английски език
он-лайн курсове
дистанционно обучение

езиков център. английски език. немски език. курсове по английски език. курсове по немски език. дистанционно обучение. он-лайн курсове. он-лайн курсове по английски. он-лайн курсове по немски. курсове по английски. курсове по немски.