Question tags – Опашати въпроси. Английски език

За да получавате известия за нови статии с Английска граматика, въведете Вашия e-mail тук:

 

Question tags – Опашати въпроси. Английски език

  • Учебен център “Скоростно Учене” предлага

Индивидуални Онлайн уроци по Английски език с жива връзка с преподавател.

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за ВЪЗРАСТНИ

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за УЧЕНИЦИ

1. Употреба

Опашатите въпроси се използват в смисъл на въпросителната дума “нали”

Ако опашатият въпрос е в отрицателна форма, винаги се използва съкратена форма!

She is a doctor, is not she?

She is a doctor, isn’t she?

Тя е лекар, нали?

2. Формиране

При положителни изречения, се използва негативната форма

You are Tom, aren’t you?

При отрицателни изречения, се използва положителната форма

He isn’t Joe, is he?

3. Образуване

3.1. със спомагателни глаголи, които са “видими” в изречението → използваме противоположната им форма за задаване на опашат въпрос. Спомагателните глаголи, които винаги са видими в изречението са: am, is, are, have, has, had

You have cleaned the car, haven’t you? – тук спомагателният глагол “have” е видим

They are leaving tomorrow, aren’t they – тук спомагателният глагол “are” е видим

She hasn’t done her homework, has she? – тук спомагателният глагол “has” е видим

3.2. При положителни изречения в сегашно просто и минало просто време, няма спомагателни глаголи. В тези случаи трябва да използвате спомагателния глагол, с който се формират негативни изречения в съответното време. Това са: don’t, doesn’t-за сегашно просто време, didn’t-за минало просто време

They play football on Sundays, don’t they?

She plays football on Sundays, doesn’t she?

They played football on Sundays, didn’t they?

3.3 При отрицателни изречения в сегашно просто и минало просто време, спомагателните глаголи са видими

They don’t play football on Sundays, do they?

She doesn’t play football on Sundays, does she?

They didn’t play football on Sundays, did they?

4. Обърнете внимание на следните ситуации

4.1. В случаите, когато се използва отрицателна дума, въпреки че “not” само по себе си не присъства в изречението, опашатият въпрос е в положителна форма.

He never goes out with his dog, does he?

4.2. Ако глаголът “have” в изречението, играе ролята на основен глагол, а не на спомагателен, има два възможни варианта – We have a car, _____?

We have a car, haven’t we? Употребява се по-често в британски английски

We have a car, don’t we? Употребява се по-често в американски английски

4.3. Употреба на will/would със заповедни форми (в сегашно просто време)

Open the window, will you?

Open the window, would you?

Don’t open your books, will you?

4.4. Won’t се употребява, за да формираме учтива молба

Open the window, won’t you?

4.5. Използваме shall след Let’s.

Let’s take the next bus, shall we?

4.6. Употреба на must

We must be at home at 8 pm, mustn’t we?

Yes, we must.

No, we needn’t.

4.7. С личното местоимение I

I am late, aren’t I?

Тази форма се употребява най-вече в разговорния език. Причината е, че няма съкратена форма на am + not (amn’t). Граматически коректния вариант би бил

I am late, am I not?

Но този вариант се използва само във формални ситуации.

НАПРАВЕТЕ КРАТЪК ТЕСТ, ЗА ДА ПРОВЕРИТЕ ДАЛИ СТЕ ГО УСВОИЛИ

Направете бърз тест върху граматиката:

Бройни и редни числаезиков център, английски език, тест, за ученици, варна, онлайн, езикови курсове, уроци по английски, мога, не мога, английска граматика, научи английски, бързо

ИГРАЙТЕ ОЩЕ ИГРИ ЗА УПРАЖНЕНИЕ


Към граматиката за ниво Beginner Начинаещи

Към граматиката за ниво Elementary Малко напреднали

Към граматиката за ниво Pre-intermediate Pre-intermediate

Към граматиката за ниво Intermediate Intermediate

Към граматиката за ниво Upper-intermediate Upper-intermediate

 

Онлайн обучения с видео връзка с преподавател. Английски и Немски език. Тел.: 0895 752 725

 german-to-englishОнлайн обучение – Английски и Немски език -> photo11Всички глаголни времена в Английски език ->memory champПолезни съвети при учене ->
  • Учебен център “Скоростно Учене” предлага

Индивидуални Онлайн уроци по Английски език с жива връзка с преподавател.

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за ВЪЗРАСТНИ

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за УЧЕНИЦИ

Може да се регистрирате за ОНЛАЙН обучение като попълните заявката и наш сътрудник ще се свърже  Вас в рамките на 1 работен ден:

Лични данни

 
 
 
 
 

Потвърждение

Езиков център варна

курсове по английски език
курсове по немски език
английски език
он-лайн курсове
дистанционно обучение

езиков център. английски език. немски език. курсове по английски език. курсове по немски език. дистанционно обучение. он-лайн курсове. он-лайн курсове по английски. он-лайн курсове по немски. курсове по английски. курсове по немски.