Reported speech – Непряка реч

За да получавате известия за нови статии с Английска граматика, въведете Вашия e-mail тук:

 

Reported speech – Непряка реч

  • Учебен център “Скоростно Учене” предлага

Индивидуални Онлайн уроци по Английски език с жива връзка с преподавател.

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за ВЪЗРАСТНИ

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за УЧЕНИЦИ

Употреба:

Ще научите как да преразказвате какво някой е казал/ попитал / заповядал / помолил.

За да образуваме непряка реч в английски език е нужно да “върнем едно време назад”. Ако е нужно разгледайте таблицата с всички глаголни времeнa в английски език.
Всички глаголни времена в Английски език  

 

Времената се променят по следния начин:

Direct speech – Пряка реч

Present simple се връща назад до →

Reported speech – Непряка реч

Past simple

I eat pizza.” Liza said

Аз (по принцип) ям пица.” каза Лиза

Liza said that she ate pizza.

Лиза каза, че яде пица.

Present continuous се връща назад до →Past continuous
I am eating pizza.” Liza said

Аз (в момента) ям пица

Liza said that she was eating pizza.

Лиза каза, че ядяла пица.

Present perfect се връща назад до →Past perfect
I have eaten pizza.” Liza said

Аз съм яла пица.” каза Лиза

Liza said that she had eaten pizza.

Лиза каза, че е била яла пица.

Present perfect continuous се връща назад до →Past perfect continuous
I have been eating pizza for 2 hours.” Liza said

Аз ям пица от 2 часа.” каза Лиза

Liza said that she had been eating pizza.

Лиза каза, че е била яла пица от 2 часа.

Past simple се връща назад до →Past perfect
I ate pizza yesterday.” Liza said

Аз ядох пица вчера.” каза Лиза

Liza said that she had eaten pizza the previous day.

Лиза каза, че е била яла пица предния ден.

Past continuous се връща назад до →Past perfect continuous
I was eating pizza at 1 o’clock yesterday.” Liza said

Аз ядях пица в 1 ч. вчера.” каза Лиза

Liza said that she had been eating pizza at 1 o’clock the previous day.

Лиза каза, че е била ядяла пица в 1 ч. вчера.

Past perfect не се променя, защото няма “по-предно” време.Past perfect
I had eaten pizza before you called me.” Liza said

Аз бях яла пица преди да ми звъннеш.” каза Лиза

Liza said that she had eaten pizza before I had called her.

Лиза каза, че била яла пица преди да ѝ бях звъннал.

Past perfect continuous също се запазваPast perfect continuous
I had been eating pizza for 2 hours before you came.” Liza said

Аз бях ял пица в продължение на 2 часа, преди ти да дойдеш.” каза Лиза

Liza said that she had been eating pizza for 2 hours before I had cоme.

Лиза каза, че беше яла пица в продължение на 2 часа, преди да бях дошъл.

 

НО! ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ – Ако действието все още се случва (е валидно) в момента на преразкаването му, може да не връщате едно време назад, а да запазите времето, в което човекът се е изказал. Примерно, ако говорите с някой по телефона и директно препредавате думите му на трети човек.

Пример:

“My father is businessman.” he said → He said that his father is a businessman

Може да използвате и връщане на времето: He said that his father was a businessman.

Няма значение кой от двата варианта избирате!

Модални глаголи

 

Direct speech – Пряка реч

Will

Reported speech – Непряка реч

Would

We will play football.” he saidHe said they would play football.
CanCould
I can play the piano well.” Toni saidToni dais he could play the piano well.
MayMight
It may rain.” he saidHe said that it might rain.
ShallShould
We shall go.” said AlexAlex said that we should go.
MustHad to
Sandra said “I must study.”Sandra said that she had to study.
CouldCould
I could cook.” he saidHe said that he could cook.
ShouldShould
We should leave now.” Anni saidAnni said that we should go then.
WouldWould
Mr. James would like to talk to you.” said the secretaryThe secretary said that Mr. James would like to talk to me.
MightMight
It might to snow.” Lora saidLora said that it might snow.

Задаване на въпроси

Пряка реч – Direct speech

Преразказани въпроси / заповеди / молби – Reported speech/orders/requests

Въпроси, изискващи само отговор “да или не” → добавяме if/wheteher (дали)

Също така – връщаме спомагателни глагол след подлога (все едно е съобщително изречение)

Have you been to the gallery?” he asked her.

Are you making a skirt?” I asked Lilly.

Is he Spanish?” I asked

He asked her if she had been to the gallery.

I asked Lilly if she was making a skirt.

I asked if he was Spanish.

Въпроси, започващи с Do/Does/Did → Do/Does/Did отпадат, а главния глагол минава в съответното време

Do you smoke?“ asked Lili

Does he drink?“ asked Lili

Did he buy the ring?“ asked Lili

Lili asked whether I smoked.

Lili asked if he drank.

Lili asked if he had bought the ring.

Въпроси, започващи с модален глагол

Can you paint?” Mary asked her friend.

Will you make me one?” I asked Terry.

Shall I wear a jacket?” I asked mum.

May I borrow your coat?” Mr. Jones asked me.

Mary asked her friend if he could paint.

I asked Terry whether he would make me one.

I asked mum if I should wear a jacket.

Mr. Jones asked me if he might borrow my coat.

Въпроси започващи с въпросителна дума (изискващи допълнителен отговор, не просто да или не)

What kind of shoes are in fashion now?” my mum asked me.

Who did you see at the fashion show?” asked Ben.

Which one do you want?” Sarah asked Liam.

When will they finish the project?” I asked.

Why did you say that?” my sister asked me.

How much did your hat cost?” Ed asked Carl.

My mum asked me what kind of shoes were in fashion at that moment.

Ben asked who I had seen at the fashion show.

Sarah asked Liam which one he wanted.

I asked when they would finish the house.

My sister asked me why I had said that.

Ed asked Carl how much his hat had cost.

Заповедиглаголът остава в инфинитив

Put your clothes in the drawer,” Mum said.

Don’t wear the red one,” Alice said.

Mum told me to put my clothes in the drawer.

Alice told me not to wear the red one.

Молби глаголът остава в инфинитив

Will you make me one?” I asked Terry.

Please don’t move my pictures,” said Olga.

I asked Terry to make me one.

Olga asked me not to move pictures.

Времето и мястото също се сменят, когато преразказваме

 Време

Пряка реч – Direct speechНепряка реч – Reported speech
nowthen, at that time
todaythat day, on Sunday, yesterday
tonightthat night, last night, on Sunday night
tomorrowthe next day/ the following day, on Sunday, today
yesterdaythe day before/ the previous day, on Sunday
last nightthe night before/ the previous night, on Sunday night
this weekthat week, last week
last monththe month before/ the previous month, in May
next yearthe following year, in 2014
two minutes agotwo minutes before
in one hourone hour later

Място

herethere, in Starbucks
thisthat
this bookthe book, that book, War and Peace
in this roomin the room, in that room, in the kitchen

 

  • НЕ използваме структурата на въпросително изречение, когато преразказваме въпрос.

I asked when they would finish the house.

I asked when would they finish the house.

НАПРАВЕТЕ БЪРЗ ТЕСТ, ЗА ДА ПРОВЕРИТЕ ДАЛИ СТЕ УСВОИЛИ НЕПРЯКА РЕЧ

Направете бърз тест върху граматиката:

Бройни и редни числаезиков център, английски език, тест, за ученици, варна, онлайн, езикови курсове, уроци по английски, мога, не мога, английска граматика, научи английски, бързо

ИГРАЙТЕ ОЩЕ ИГРИ ЗА УПРАЖНЕНИЕ:

Към граматиката за ниво Beginner НачинаещиКъм граматиката за ниво Elementary Малко напредналиКъм граматиката за ниво Pre-intermediate Pre-intermediateКъм граматиката за ниво Intermediate IntermediateКъм граматиката за ниво Upper-intermediate Upper-intermediate

 german-to-englishОнлайн обучение – Английски и Немски език -> photo11Всички глаголни времена в Английски език -> memory champПолезни съвети при учене ->
  • Учебен център “Скоростно Учене” предлага

Индивидуални Онлайн уроци по Английски език с жива връзка с преподавател.

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за ВЪЗРАСТНИ

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за УЧЕНИЦИ

Може да се регистрирате за ОНЛАЙН обучение като попълните заявката и наш сътрудник ще се свърже  Вас в рамките на 1 работен ден:

Лични данни

 
 
 
 
 

Потвърждение

Езиков център варна курсове по английски езиккурсове по немски езиканглийски езикон-лайн курсоведистанционно обучениеезиков център. английски език. немски език. курсове по английски език. курсове по немски език. дистанционно обучение. он-лайн курсове. он-лайн курсове по английски. он-лайн курсове по немски. курсове по английски. курсове по немски.