There is vs There are Английски език

There is vs There are Английски език

 

Тоест, ако искате да изброите/опишете къде какво има, използвайте There is/are.
Ако искате да обясните кой какво притежава – have/has

There is се използва преди съществителни в единствено число, както и неброими съществителни. Прочетете всичко за неброими съществителни

Примери:

There is a cat on the porch. (броимо в ед.ч.)

There is some sugar in the cupboard. (неброимо)

There are се използва с множествено число на броимите съществителни

Пример:

There are chairs in the room. (мн.ч.)

 

Въпроси се задават като се разменят местата на is/are с there. Примери:

Is there a cat on the porch?

Is there some sugar in the cupboard?

Are there any chairs in the room?

 

Отрицателни изречения се формират като към is/are се добави not. Често се съкращава isn’t/aren’t. Примери:

There is not/isn’t а cat on the porch.

There isn’t any sugar in the cupboard.

There are not/aren’t any chairs in the room.

 

Обърнете внимание!

Когато използвате There is/are при изреждане на няколко съществителни имена, е допустимо да се използват и двата варианта. Тоест:

There is a kitchen, a living room, and a bedroom in my apartment.

There are a kitchen, a living room, and a bedroom in my apartment.

И двата варианта се смятат за вярни, но вторият вариант с there are, не звучи добре, защото първият предмет е в ед.ч. Поради което съветът е да използвате there is.

При изброяване на съществителни имена, като първото е в множествено число, задължително се използва there are.

There are chairs, a table and a glass.

Направете бърз тест върху граматиката:

There is / There areезиков център, английски език, тест, за ученици, варна, онлайн, езикови курсове, уроци по английски, мога, не мога, английска граматика, научи английски, бързо

Направете бърз тест върху граматиката: There is / There areезиков център, английски език, тест, за ученици, варна, онлайн, езикови курсове, уроци по английски, мога, не мога, английска граматика, научи английски, бързо

Към граматиката за ниво Beginner Начинаещи

Към граматиката за ниво Elementary Малко напреднали

Към граматиката за ниво Pre-intermediate Pre-intermediate

Към граматиката за ниво Intermediate Intermediate

Към граматиката за ниво Upper-intermediate Upper-intermediate

 

Онлайн обучения с видео връзка с преподавател. Английски и Немски език. Тел.: 0895 752 725

 

german-to-englishДистанционно обучение – Английски и Немски език ->photo11Всички глаголни времена в Английски език ->memory champПолезни съвети при учене ->

Направете заявка за онлайн обучение по Английски език:

Обучението е изцяло индивидуално чрез видео връзка с преподавател. Промоционална цена 16лв./уч.ч.

Лични данни

 
 
 
 
 

Потвърждение

Езиков център варна

курсове по английски език
курсове по немски език
английски език
он-лайн курсове
дистанционно обучение

езиков център. английски език. немски език. курсове по английски език. курсове по немски език. дистанционно обучение. он-лайн курсове. он-лайн курсове по английски. он-лайн курсове по немски. курсове по английски. курсове по немски.