II ри МОДУЛ

Щ

е изучите:

 

Динамично и целесъобразно четене

“Една картина струва колкото 1000 думи”
Наполеон Бонапарт

Как да четете динамично и целесъобразно – и защо това е много полезно, когато искате да учите информация по-бързо и с по-голямо разбиране?

Повечето хора успяват да четат със средна скорост 200 думи/мин. и разбиране около 50-60%.
А знаете ли, че можете да се научите да четете със средна скорост 800 думи/мин. и разбиране около 60-70%.?
Само си представете, че можете да четете около 3-4 пъти по-бързо от настоящата си скорост и с по-добро разбиране.Това би било много ползотворно, нали?
Нужно е да можете да „обхващате” с очи по-голям обем от информационни единици отколкото обикновено.
По общоприетия начин почти всеки изчита текста „дума по дума”. Връща се назад, ако нещо не разбира и субвокализира(повтаря) думите на ум. Това са и причините да не може да се мине средната скорост от 200 думи/мин. Скоростта Ви на говорене е почти равна на скоростта Ви на четене. Защо ли? Защото Вие „изговаряте” всичко прочетено на ум.

Учебен Център

 “Скоростно Учене”

Предстоящи курсове Как мозъкът помни Любопитни факти

Направете сега следния опит, за да се „хванете”, докато четете учебен център скоростно ученетози текст, как субвокализирате – Къде се намира езикът Ви? Обърнете внимание, дали се притиска в небцето Ви? Или може би усещате слаби движения/леки вибрации? Това е знак, че речта Ви, макар и безшумна е активирана. Вие си говорите на ум докато четете.
Основата на динамичното четене е да можете  „да виждате” по няколко думи на веднъж, субвокализацията ще е намалена, а разбирането – увеличено.

Представете си, че в този момент се разхождате по улицата и е топъл есенен следобед. Чувствате се много приятно. Около Вас има дървета. Под тях нападали жълти листа. Весели деца играят сред къщи, осветени от аления залез. Вървят усмихнати хора, чуват се чуруликащи врабчета.. Наблюдавайки тази прекрасна картина, Вие възприемате всичката информация, която виждате, нали? А дали си я повтаряте на ум, за да я разберете? Това, което всъщност правите е просто да наблюдавате и да се наслаждавате на нещата около Вас.

Ако Ваш приятел попита за есенния следобед – Вие ще успеете ли да му разкажете всичко, което сте видели? Да! И то в ярки и живи подробности!

Зрителният анализатор възприема много повече информация от слуховия.

За да се убедите – пробвайте да се огледате в стаята си за 5 секунди. Колко информация, успяхте да възприемете?

Сега се опитайте да “разкажете” с думи за 5 секунди всички детайли, които окото Ви забеляза. Дали има възможност да успеете? 🙂

А защо тогава просто “не гледате” текста и възприемате информацията чрез очите си, без да я повтаряте на ум?

Може би отговорът се крие в.. начина, по който сте се учили да четете – първо на глас и след това безшумно.. на ум. И спирате до там.. без да продължите да развивате това умение.

Време е за оптимизиране на четенето! Информация към всички, готови на тази крачка!
Как да стане това?

Учебен Център “Скоростно Учене”

Предстоящи курсове Как мозъкът помни Любопитни факти

Скоростта на динамичното и целесъобразно четене варира от няколко фактора:
– Целта, която сте си поставили при започване на процеса. Дали тя е просто да хванете основната идея на автора или искате да изучите материала задълбочено?
– Колко „сложна” е поднесената информация?
– До колко Ви е позната и имате предишна база данни?
– До колко се чувствате комфортно и релаксирано?
– До колко външните фактори спомагат процеса – светлина, температура?
Ако имате да учите лесна, позната Ви информация, скоростта би могла да се увеличи до 1000 думи/мин.
Ако е сложна – средната скорост обичайно е 500 думи/мин.
В повечето случаи при изучаване на дадена материя, се ползва динамика на четенето. Там, където е сложно се забавя, а където е по-„лека” информацията – забързва.
Така се получава средна скорост от 800 думи/мин.
Динамичното четене не е така ефективно при художествена литература. То не позволява наслаждаване на красивия “звън” на думите.
Ползата му е видима при поемане на голямо количество информация за кратко време, с по-добро разбиране; намалена уморяемост и повишена концентрация.

 

Мисловни карти

Сигурно сте чували, че:
В дясното полукълбо на човешкия мозък са разположени центровете, които отговарят за въображението, цветовете, ритъма, пространството,

а в лявото полукълбо – числата, думите, логиката, Belgium-mind-mapпоследователността, линейността, анализът.

Установено е, че мозъкът помни информацията много по-лесно, когато обвърже символите (възприемани от лявото полукълбо); с цветове, картини, пространствено разположение (възприемани от дясното полукълбо). Тоест подреждайки информацията така, че да обхванете и двата вида стимули, паметта се подобрява многократно.
Мисловните карти представят йерархично информацията, чрез използване на асоциации между думи, фигури, цветове пространственост и т.н. Което е и основата на техниките за подобряване на паметта, изучавани по време на Модул I.
Съзнанието не се товари, защото работата по мисловната карта е възприемана като игра – рисувате и подреждате по нов и забавен начин.

Учебен Център “Скоростно Учене”

Предстоящи курсове Как мозъкът помни Любопитни факти