Английски език – граматика

Английски граматика
By / September 19, 2018

Входно ниво по Английски език за 7 клас

Мили бъдещи седмокласници, Желаем Ви успех! След като приключите теста, кликнете върху бутона "View questions", за да видите отговорите! Направете...

Read More
Английски граматика
By / September 18, 2018

Входно ниво по Английски език за 6 клас

Мили бъдещи шестокласници, Желаем Ви успех! След като приключите теста, кликнете върху бутона "View questions", за да видите отговорите! Направете...

Read More
Английски граматика
By / September 16, 2018

Входно ниво по Английски език за 5 клас

Мили бъдещи петокласници, Желаем Ви успех! След като приключите теста, кликнете върху бутона "View questions", за да видите отговорите! Направете...

Read More
Английски граматика
By / September 16, 2018

Входно ниво по Английски език за 4 клас

Мили бъдещи четвъртокласници, Желаем Ви успех! След като приключите теста, кликнете върху бутона "View questions", за да видите отговорите! Направете...

Read More
Английски граматика
By / September 16, 2018

Входно ниво по Английски език за 3 клас

Мили бъдещи третокласници, Желаем Ви успех! След като приключите теста, кликнете върху бутона "View questions", за да видите отговорите! Направете...

Read More
Английски граматика
By / September 11, 2018

Английски език за ученици през учебната 2018-2019г.

Мили ученици и родители, Запознайте се с графика за обучение по Английски език през учебната 2018-2019г. Изберете удобните за Вас...

Read More
Английски граматика
By / September 3, 2018

Открит урок по Английски език за учебната 2018-2019г.

Заповядайте на открит урок по Английски език, където деца и родители ще могат да се запознаят със системата на преподаване...

Read More
Английски граматика
By / May 3, 2018

Трето Условно Наклонение – Third Conditional

Трето Условно Наклонение - Third Conditional Структура: 1. If clause (условно наклонение) Main clause (резултат) If + past perfect perfect...

Read More
Английски граматика
By / May 3, 2018

Второ Условно Наклонение

Второ Условно Наклонение - Second Conditional Структура 1. If clause (условно наклонение) Main clause (резултат) If + simple past, would...

Read More
Английски граматика
By / May 3, 2018

Първо Условно Наклонение

Първо Условно Наклонение - First Conditional Структура: 1. If clause (условно наклонение) Main clause (резултат) If + simple present, simple...

Read More
Английски граматика
By / March 25, 2018

Каква е разликата между Сегашно Перфектно и Минало Просто време

Каква е разликата между Сегашно Перфектно и Минало Просто време What's the difference? Present Perfect and Past Simple Сегашно перфектно...

Read More
Английски граматика
By / March 23, 2018

Каква е разликата между Сегашно просто и Сегашно продължително време

Каква е разликата между Сегашно просто и Сегашно продължително време What's the difference between Present Simple and Present Continuous tense...

Read More
Английски граматика
By / March 14, 2018

Question tags – Опашати въпроси. Английски език

Question tags - Опашати въпроси. Английски език 1. Употреба Опашатите въпроси се използват в смисъл на въпросителната дума “нали” Ако...

Read More
Английски граматика
By / March 10, 2018

Герундий. Кога да поставяме -ing на глагола?

* Учебен център “Скоростно Учене” Герундий. Кога да поставяме -ing на глагола? Герундият изпълнява ролата както на глагол, така и...

Read More
Английски граматика
By / March 9, 2018

Употреба на some и any в Английски език

* Учебен център “Скоростно Учене” Употреба на some и any в Английски език Some се превежда няколко (за броими същ....

Read More
Английски граматика
By / March 8, 2018

Притежателни прилагателни в Английски език. Possessive adjectives in English

· Как да запомните личните местоимения с помощта на Мнемониката. По-лесно се учи, когато се забавлявате и асоциирате! 🙂 Ние,...

Read More
Английски граматика
By / March 7, 2018

Лични местоимения в Английски език. Subject pronouns in English

· Как да запомните личните местоимения с помощта на Мнемониката. По-лесно се учи, когато се забавлявате и асоциирате! 🙂 Ние,...

Read More
Английски граматика
By / March 1, 2018

Английски език. Разлика между Used To Do / Be Used To + ing / Get used to

Used To Do / Would Do / Be Used To + ing Хората често се бъркат за употребата на: used...

Read More
Английски граматика
By / February 25, 2018

Cover letter in English – free templates / Мотивационно писмо на Английски език – безплатни шаблони

Как да напишете Мотивационно писмо/Cover Letter на Английски език – 50+ безплатни шаблона Защо е важно да напишете мотивационно писмо?...

Read More
Английски граматика
By / February 22, 2018

Reported speech – Непряка реч

Reported speech - Непряка реч   Употреба: Ще научите как да преразказвате какво някой е казал/ попитал / заповядал /...

Read More
Английски граматика
By / February 11, 2018

Future Perfect Continuous Tense – Бъдеще Перфектно Продължително време

Учебен център "Скоростно Учене" Английски и Немски език всички нива; присъствено и онлайн обучение - 0895 752 725 Future Perfect...

Read More
Английски граматика
By / February 9, 2018

Бъдеще перфектно време – Future perfect tense

Учебен център "Скоростно Учене" Английски и Немски език всички нива; присъствено и онлайн обучение - 0895 752 725 Future Perfect...

Read More
Английски граматика
By / February 6, 2018

Употреба на глагола – Wish

Употреба на Wish - Бих желал да.. Използваме глагола wish, за да говорим за ситуации, които не са реални, но...

Read More
Английски граматика
By / February 6, 2018

Defining and Non-defining Relative Clauses

Relative Clauses - подчинителни изречения, които започват с относително местоимение Използваме, Relative Clauses, за да дадем повече информация за нещо,...

Read More
Английски граматика
By / February 6, 2018

Определителен, неопределителен член и нулево членуване в Английски език

Определителен и неопределителен член, нулево членуване   По правило пред съществителните трябва винаги да слагаме a, an или the. Това...

Read More
Английски граматика
By / February 3, 2018

Expressing movement: GO, DO, PLAY

Expressing movement: GO, DO, PLAY Използваме думите go, do и play когато говорим за спорт и други сходни дейности. PLAY...

Read More
Английски граматика
By / January 28, 2018

Английски език за работещи в сферата на чистота – полезни думи

Полезни думи за камериерки и хора, работещи в областта на чистотата   Дума на български Дума на английски език Как...

Read More
Английски граматика
By / January 21, 2018

Английска граматика – основни правила – пунктуация, части на речта

Английска граматика - части на речта; основни правила; пунктуация Има хиляди правила в Английски език, но основните са свързани със...

Read More
Английски граматика
By / January 20, 2018

Бизнес Английски – 56 полезни фрази за водене на срещи, кореспонденция по телефона и още..

Владеенето на Английски език е от основно значение за успешен бизнес Тук ще научите 56 Английски фрази, които ще Ви...

Read More
Английски граматика
By / January 13, 2018

Как да казвате колко е часа на Английски език. Telling the time in English

Часовникът на Английски език винаги е представлявал предизивикателство, за тези, които за първи път се сблъскват с езика. Тук ще...

Read More
Английски граматика
By / January 9, 2018

Как да изговаряте дати и години на Английски език

1. Как да изговаряте годините Пише се Изговаря се 1900 nineteen hundred 1901 nineteen hundred (and) one nineteen oh-one 1995...

Read More
Английски граматика
By / January 9, 2018

Английски език – бройни и редни числа

Числителни бройни - едно, две, три... 1………………one 11………………eleven 21………………twenty-one 2………………two 12………………twelve 23………………twenty-two 3………………three 13………………thirteen 23………………twenty-three 4………………four 14………………fourteen 24………………twenty-four 5………………five 15………………fifteen...

Read More
Английски граматика
By / January 9, 2018

Английски език – The verb “to be”

Глаголът "to be" в Английски език Научете произношението им с тази забавна песничка: Образуване strong - силен Съобщително изречение Въпросително...

Read More
Английски граматика
By / January 9, 2018

Английски език – граматика. Образуване на множествено число на съществителните имена

Ако сега започвате да учите Английски език, образуването на множествено число на същетвителните имена, е една от първите теми, които...

Read More
Английски граматика
By / January 7, 2018

Can / Can’t – Английски език

Can в английски език се превежда "мога". Произнася се "кен" или "кън". Няма съкратена форма. Пълната  му отрицателна форма е...

Read More
Английски граматика
By / December 31, 2017

10 начина да кажеш “Чао” на Английски език / 10 ways to say “Goodbye” in English

10 начина да кажеш "Чао" на Английски език А: Goodbye! B: Bye! Have a nice day! Take it easy. Good...

Read More
Английски граматика
By / December 31, 2017

10 начина да отговориш на “Благодаря” на английски език/ 10 ways to respond to “Thank you” in English

Как да отговориш на A: Thank you! B: 1.No problem! 2. You are welcome! 3. My pleasure! 4. Of course!...

Read More
Английски граматика
By / December 31, 2017

Future continuous / Бъдеще продължително време – Английски език

Бъдеще продължително време се превежда в българския с бъдеще време. Формира се от два елемента: Бъдеще просто време на глагола ...

Read More
Английски граматика
By / December 31, 2017

ON IN AT Предлози за място и време – Английски език

Направете бърз тест върху граматиката: ON IN AT Предлози за място и време Индивидуални Дистанционни обучения по Английски и Немски...

Read More
Английски граматика
By / December 31, 2017

10 от най-интересните идиоми в Английски език

10 от най-интересните идиоми в Английски език It’s brass monkeys outside Значение: ледено студено време Произход: ’Cold enough to freeze...

Read More
Английски граматика
By / December 30, 2017

There is vs There are Английски език

There is vs There are Английски език   Тоест, ако искате да изброите/опишете къде какво има, използвайте There is/are. Ако...

Read More
Английски граматика
By / December 30, 2017

Месеци и сезони – Английски език

Учебен център "Скоростно Учене" е специализиран в преподаването на Английски и Немски език с мнемоника. Мнемониката е изключително полезна при...

Read More
Английски граматика
By / December 29, 2017

Класификация на съществителните имена в Английски език

I. Видове имена според значението им: Собствени (Proper nouns): London, England, Ani Нарицателни (Common nouns): bottle, dog, fridge II. Видове...

Read More
Английски граматика
By / December 28, 2017

Модални глаголи в Английски език

Основните модалните глаголи в Английски език са: can – could – be able to may - might will - would...

Read More
Английски граматика
By / December 28, 2017

Английски език: деятелен залог (active voice) vs страдателен залог (passive voice)

В Английски език отличаваме два залога: деятелен (Active voice) и страдателен (Passive voice). Разликата между тях е акцентът, който поставяме...

Read More
Английски граматика
By / December 28, 2017

Английски език – транскрипция + он-лайн клавиатура за изписване на транскрипционни символи

Английски език - транскрипция Consonants - Съгласни p pen, copy, happen b back, baby, job t tea, tight, button d...

Read More
Английски граматика
By / December 28, 2017

Английската азбука: произношение + класическата песен “ABC song”

В Английската азбука има 26 букви.   ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ: Буквата "Z" в Американския английски се произнася "зии", в Британски английския...

Read More
Английски граматика
By / December 22, 2017

Всички глаголни времена в Английски език. Обобщаваща таблица + превод на Български език

* Учебен център "Скоростно Учене" - Английски език - всички глаголни времена с български превод + линк към подробно обяснение...

Read More
Английски граматика
By / December 17, 2017

Дните от седмицата. Английски език

· Как да запомните дните от седмица с помощта на Мнемониката. По-лесно се учи, когато се забавлявате и асоциирате! :)...

Read More
Английски граматика
By / December 15, 2017

Will, Be going to, Present continuous, Present simple

* Учебен център “Скоростно Учене”   Изразяване на бъдеще време с Will, Be going to, Present continuous, Present simple. Английски...

Read More
Английски граматика
By / December 14, 2017

Изразяване на бъдеще време с BE GOING TO. Английски език. Обобщаваща таблица

* Учебен център “Скоростно Учене” Изразяване на бъдеще време с BE GOING TO. Английски език. Обобщаваща таблица. BE GOING TO...

Read More
Английски граматика
By / December 13, 2017

Бъдеще Просто време (Will / Won’t). Английски език. Обобщаваща таблица

* Учебен център “Скоростно Учене” Бъдеще просто време  (Will / Won't) – Английски език. Обобщаваща таблица. Future Simple Tense Бъдеще...

Read More
Английски граматика
By / December 12, 2017

Минало Перфектно Продължително Време. Английски език. Обобщаваща таблица

* Учебен център “Скоростно Учене” Минало Перфектно Продължително време – Английски език. Обобщаваща таблица.   Past Perfect Continuous Tense Минало...

Read More
Английски граматика
By / December 7, 2017

Минало перфектно време – Английски език. Обобщаваща таблица

* Учебен център “Скоростно Учене” Минало перфектно време – Английски език. Обобщаваща таблица. Отворете документа от горния десен ъгъл, за...

Read More
Английски граматика
By / December 6, 2017

Броими и неброими съществителните имена – Английски език. Обобщаваща таблица

* Учебен център “Скоростно Учене” Броими и неброими съществителни имена – Английски език. Обобщаваща таблица. Countable and Uncountable Nouns Броими...

Read More
Английски граматика
By / December 1, 2017

Сравнителна и превъзходна степен на прилагателните и наречията – Английски език. Обобщаваща таблица

* Учебен център “Скоростно Учене”  Сравнителна и Превъзходна степен на Прилагателните и Наречията– Английски език. Обобщаваща таблица. Сравнителна степен на...

Read More
Английски граматика
By / November 30, 2017

Сегашно Перфектно Продължително време – Английски език. Обобщаваща таблица

* Учебен център “Скоростно Учене” Сегашно перфектно продължително време – Английски език. Обобщаваща таблица. Present Perfect Continuous Tense Сегашно перфектно...

Read More
Английски граматика
By / November 29, 2017

Сегашно Перфектно време – Английски език. Обобщаваща таблица

* Учебен център “Скоростно Учене” Сегашно Перфектно време – Английски език. Обобщаваща таблица. Present Perfect Tense Сегашно перфектно време Използваме...

Read More
Английски граматика
By / November 27, 2017

Минало Продължително време – Английски език. Обобщаваща таблица

Past Continuous Tense Минало продължително време МИНАЛО ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ВРЕМЕ се превежда с минало несвършено време в български език. Използва се...

Read More
Английски граматика
By / November 23, 2017

Минало Просто Време – Английски език. Обобщаваща таблица

* Учебен център “Скоростно Учене” Минало Просто време – Английски език. Обобщаваща таблица. Задължително вижте и този линк с неправилните...

Read More
Английски граматика
By / November 19, 2017

Сегашно продължително време – Английски език. Обобщаваща таблица

* Учебен център “Скоростно Учене” Сегашно продължително време – Английски език. Обобщаваща таблица. Present Continuous Tense Сегашно продължително време  ...

Read More
Английски граматика
By / November 18, 2017

Сегашно просто време – Английски език. Обобщаваща таблица

* Учебен център “Скоростно Учене” Сегашно просто време - Английски език. Present Simple Tense Сегашно просто време Използваме СЕГАШНО ПРОСТО...

Read More
Английски граматика
By / November 18, 2017

Динамични и Статични глаголи – Английски език

* Учебен център "Скоростно Учене" Динамични и Статични глаголи - таблица Отворете документа от горния десен ъгъл, за да се...

Read More
Английски граматика
By / November 6, 2017

Нормални и Силни Прилагателни в Английски език + Превод

Нормални и силни прилагателни в Английски език Учебен център Скоростно Учене - Мнемонични Присъствени и Дистанционни обучения по Английски и...

Read More
Английски граматика
By / November 2, 2017

Разлики между Американски и Британски Английски

Британският и Американският английски са говорени по цял свят. Има малко разлики между двата езика и е прието и двете...

Read More
Английски граматика
By / November 2, 2017

Неправилни глаголи в Английски език + превод. Мнемонична таблица

Глаголите в таблицата са подредени по мнемоничен начин. Звучене – рима. Четете си ги на глас в ритъм. Запомнят се...

Read More
Английски граматика
By / September 4, 2017

Таблица с фразеологични глаголи + превод

Подобрете познанията си по Английки език, запознавайки се с фразеологичните глаголи! Фразеологичният глагол е специална комбинация от основен глагол с...

Read More
Английски граматика
By / May 10, 2017

Всички глаголни времена в Английски език – обобщаваща таблица

Учебен център "Скоростно Учене" предлага Индивидуално Он-лайн обучение по Английски език за всички нива, както и специализиран Английски език. Обучението...

Read More
Английски граматика
By / April 30, 2017

Местоимения в Английски език. Обобщаваща таблица

Учебен център “Скоростно Учене” Местоимения в Английски език - Обобщаваща таблица + Превод   PRONOUNS IN ENGLISH – МЕСТОИМЕНИЯ В...

Read More
Английски граматика
By / April 7, 2017

Английски език – сравнителна и превъзходна степен на прилагателните имена + Превод

* Учебен център “Скоростно Учене” Сравнителна и превъзходна степен на прилагателните и наречията – Английски език. Обобщаваща таблица. Отворете документа...

Read More
Английски граматика
By / January 8, 2017

Английски език – съставяне на глаголи, съществителни имена, прилагателни и наречия от думи с еднакъв корен + превод

Как да съставите глаголи, съществителни имена, прилагателни и наречия от думи с еднакъв корен. Бърз начин да разширите речника си...

Read More
Английски граматика
By / January 8, 2017

Неправилни глаголи в английския език. Мнемонична таблица + превод

Неправилните глаголи в таблицата са подредени по мнемоничен начин. Звучене – рима. Четете си ги на глас в ритъм. Запомнят...

Read More
Английски граматика
By / January 7, 2017

Бройни и небройни съществителни имена в английския език

В английския език темата за “броят” е много силно засегната. Англоговорящите обичат да са “точни” :). В езика си те...

Read More

Езиков център варна

 

курсове по английски език
курсове по немски език
английски език
он-лайн курсове
дистанционно обучение

езиков център. английски език. немски език. курсове по английски език. курсове по немски език. дистанционно обучение. он-лайн курсове. он-лайн курсове по английски. он-лайн курсове по немски. курсове по английски. курсове по немски.